Prof. Dr. İbrahim Metin ÇİRİŞ

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı


Endokrin Patoloji
Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi, Tiroid ameliyat materyalleri, Paratiroid, Adrenal gland, Hipofiz.


Karaciğer ve Pankreatikobiliyer Patoloji
Hepatitler, siroz. Karaciğer, safra yolları, pankreas hastalıkları ve tümör patolojileri, karaciğer transplant patolojisi


Kemik ve Yumuşak Doku Patolojileri
Kemik, yumuşak doku yerleşimli tümör patolojileri


Diğer
Baş boyun patolojisi, merkezi sinir sitemi patolojisi, tümör dışı böbrek patolojileri, böbrek transplant patolojisi, dermatopatoloji

Son 10 yıllık deneyim

 • Baş Boyun Patolojisi
 • Endokrin patoloji ve sitoloji
 • Kemik ve yumuşak doku patolojisi
 • Santral sinir sistemi patolojisi
 • Gastrointestinal sistem patolojisi
 • Konsültasyon, otopsi, frozen ve ileri inceleme
 • Diğer: Deri, hematoloji, jinekolojik patoloji, meme patolojisi, toraks, genitoüriner sistem

Baş Boyun Patolojisi
Dudak, ağız içi, dil, tonsiller, nazofariks, nazal mukoza, kafa kemikleri, üst solunum yolu, baş boyun lenf nodları, tükrük bezi patolojileri.

 • Tonsil ve yeya adenoidler 5014
 • Tükrük bezi , biyopsi 1538
 • Larinks, biyopsi 1422
 • Burun, sinüs polipleri inflamatuar 1013
 • Diş (odontojenik kist) 537
 • Ağız mukozası/gingiva biyopsi 515
 • Kolesteatoma 502
 • Nazofarinks / orofarinks, biyopsi 441
 • Tükrük bezi (tümör dahil) 327
 • Dudak,biyopsi wedge (kama) rezeksiyonu 255
 • Dil, biyopsi 237
 • Burun mukozası ,biyopsi 194
 • Tiroglossal kanal / brankial yarık kisti 85
 • Larinks, parsiyel / total rezeksiyon 79
 • Larinks, parsiyel/ total + boyun lenf nodları 62
 • Sinüs, paranasal biyopsi 60
 • Dil / tonsil - tümör içeren rezeksiyon 47
 • Mandibulektomi 38
 • Trakea ,biyopsi 9

Endokrin patoloji ve sitoloji
Tiroid, paratiroid, hipofiz, adrenal gland patoloji ve sitolojisi

 • Tiroid total / lobektomi 1953
 • Paratiroid bezi 399
 • Adrenal (sürreal ) rezeksiyon 49
 • Hipofiz tümörü 17
 • Sıvı bazlı sitoloji 15204
 • İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma preperatla 13921
 • Vücut sıvıları, listedekiler dışında 1890
 • Hücre bloğu hazırlanması 1660
 • İmprint 424
 • Sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi 402
 • Filtre preparatı hazırlanması 222

Kemik ve yumuşak doku patolojisi
Kemik, kıkırdak, yumuşak doku, damar, sinir patolojisi

 • Kemik biyopsi / kürataj metaryali 373
 • Kemik rezeksiyon 204
 • Kemik, ekzositoz 67
 • Kemik fragmanları, patolojik kırık 49
 • Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik 43
 • Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı 43
 • İntervertebral disk 35
 • Kemik fragmentleri , patolojik kırık dışında 27
 • Eklem, gevşek cisim 22
 • Eklem rezeksiyon 20
 • Kıkırdak,shaving 7
 • Yumuşak doku basit eksz. Lipom hariç 1808
 • Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon 1484
 • Yumuşak doku, lipom 691
 • Herni kesesi , herhangi bir bölgede 547
 • Apse materyali 90
 • Ganglion kisti 73
 • Yumuşak doku debridman 62
 • Ekstremite, amputasyon, travmatik 60
 • Kas, biyopsi 59
 • Dupuytren kontraktürü dokusu 52
 • Fissür fistül 46
 • Arter biyopsi 37
 • Sinir, biyopsi 34
 • Hematom 24
 • Synovium 22
 • Tendon/tendon kılıfı ,tümör dışı 18
 • Sinir, vagotomi ve benzeri girişim 15
 • Bursa / synovial kist 9
 • Ekstremite, disartikülasyon 9
 • Hidrosel kesesi 4

Santral sinir sistemi
Beyin tümörleri, tümör dışı patolojileri ve göz patolojisi

 • Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu 771
 • Beyin, biyopsi 27
 • Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında 15
 • Konjonktiva biyopsi / pterygium 161
 • Göz, enükleasyon 57
 • Göz, eksentrasyon 8

Gastrointestinal sistem
Karaciğer, safra yolları, pankreas patolojileri primer ilgi alanlarım. Diğerleri primer ilgi alanımda değildir.

 • Mide, biyopsi 3875
 • Safra kesesi 2904
 • Karaciğer, biyopsi iğne / wedge (kama) 1495
 • Kolon, biyopsi tek lokalizasyon 1253
 • Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon 1252
 • Duodeum, biyopsi 1112
 • Polip, kolorektal 764
 • Özofagus, biyopsi 416
 • İnce barsak biyopsi 410
 • Karaciğer, kismi rezeksiyon 304
 • Kolon,tümör için segmental rezeksiyon 272
 • Apendiks, insidental dışında 257
 • Omertum, biyopsi 213
 • Polip,mide/ince barsak 178
 • Pankreas, biyopsi 142
 • Pankreas, total / subtotal rezeksiyon 133
 • İnce barsak, tümör için rezeksiyon 96
 • Periton, biyopsi 95
 • Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon 90
 • Omentum rezeksiyonu 72
 • Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek) 62
 • İnce barsak, rezeksiyon,tümör dışında 59
 • Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon 47
 • Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenler 39
 • Mide, biyopsi tek lokalizasyon 36
 • Anüs, polipoid gelişme (tag) 32
 • Mide, subtotal / total rezeksiyon, tümör dışı nedenle 21
 • Kolon, kolostomi stoması 20
 • Özofagus, parsiyel / total rezeksiyon 10
 • Divertikul - özefagus / ince barsak 5

Konsültasyon, otopsi, frozen ve ileri inceleme
Patoloji rapor konsültasyonu, ameliyat esnasında frozen inceleme, histokimya, immunhistokimya, immun marker inceleme

 • Hazır boyalı preperat vemeya parafin blok konsültasyonu 2886
 • Otopsi, adli ve/veya tıbbi amaçlı 123
 • Otopsi, fetus 30
 • Otopsi, adli ve veya tıbbi amaçlı 8
 • Frozen incelemesi 1399
 • Histokimyasal boyamalar 46171
 • İmmünhistokimyasal inceleme 30842
 • İmmünfloresan mikroskopi 3132
 • Kromojenik in situ hibridizasyon 115
 • İn situ hibridizasyon için doku hazırlanması 64
 • Fısh (2 bölgeye kadar) 4

Diğer patolojiler

Deri patolojisi
Deri patolojisi şu anda primer ilgi alanım değildir

 • Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon 2413
 • Deri, punch / insizyonel / shave biyopsi 1045
 • Pilonidal kist / sinüs 76

Hematolojik patoloji
Hematolojik patoloji şu anda primer ilgi alanım değildir.

 • Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon) 1545
 • Lenf düğümü, biyopsi 287
 • Kemik iliği biyopsisi, patoloji 235
 • Dalak 79
 • Sentinel lenf nodülü incelemesi 70

Jinekolojik patoloji
Jinekolojik patoloji şu anda primer ilgi alanım değildir

 • Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preperatlar 6141
 • Endometrim, kürataj/biyopsi 1510
 • Uterus,neoplastik ( + /-tubalar ve oveler ) 475
 • Serviks, biyopsi 285
 • Over (+/-tuba) , neoplastik değil 211
 • Abortus, indüklenmiş (tıbbı tahliye) 195
 • Plasenta 170
 • Vulva / labia, biyopsi 165
 • Uterus, (+/-adneksler), tm ve prolapus hariç 163
 • Myom(lar), myomektomi, uterus hariç 130
 • Over, biyopsi/ wedge (kama) rezeksiyonu 107
 • Polip, servikal / endometrial 100
 • Endoserviks, kürataj/biyopsi 86
 • Serviks, konizasyon 57
 • Vajina, biyopsi 47
 • Over, (+/-tuba), neoplastik 37
 • Paratubal kistler (morgagni hidati) 27
 • Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon 25
 • Tuba uterina ,ektopik gebelik 23

Meme patolojisi
Meme patolojisi şu anda primer ilgi alanım değildir.

 • Meme, biyopsi 344
 • Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları 101
 • Meme / reduksiyon mammoplastik 76
 • Meme, mastektomi / parsiyel / basit 56

Toraks
Toraks bölgesinden yalnızca kalp patolojisi şu anda primer ilgi alanımdadır.

 • Bronkus, biyopsi 350
 • Akçiğer, kama biyopsisi 122
 • Plevra/perikart-biyopsi 86
 • Akciğer, total / lob / segment rezeksiyonu 40
 • Kalp kapakcığı 18
 • Timus, tümör 12
 • Myokard biyopsi 7

Genitoüriner sistem patolojisi
Genitoüriner sistem patolojisi şu anda primer ilgi alanım değildir. Bu alanda yalnızca tümör dışı böbrek patolojleri (glomerülonefritler, transpantasyon patolojisi) ile ilgilenmekteyim.

 • Prostat, iğne biyopsisi 2135
 • Prostat, tur 477
 • Böbrek, biyopsi iğne 393
 • Prostat, iğne biyopsisi 321
 • Mesane, TUR 160
 • Böbrek, parsiyel / total nefroktomi 115
 • Prostat, radikal rezeksiyon 80
 • Mesane, biyopsi 40
 • Prostat radikal rezeksiyon dışında 39
 • Mesane, parsiyel / total rezeksiyon 39
 • Testis, tümör 30
 • Üreter , rezeksiyon 26
 • Üreter, biyopsi 12
 • Üretra, biyopsi 9

Kariyerim

Konya 1969 doğumluyum

1

İlköğretim - Lise
1976 - 1986

Konya Merkez Gazi İlkokulu
Konya Merkez Karma Ortaokulu
Konya Merkez Fatih Teknik Lisesi Elektronik Bölümü
2

Üniversite
1986 - 1992

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
3

Mecburi Hizmet - Pratisyenlik
1992 - 1995

Tunceli Mazgirt Darıkent Sağlık Ocağı
Tunceli Mazgirt Sağlık Ocağı
Konya Beyşehir Derebucak Sağlık Ocağı
4

Askerlik
1995 - 1996

Mardin Savur Jandarma/Komando Taburu
5

Uzmanlık Eğitimi
1997-2001

Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
6

Uzman Doktor
2001 - 2003

Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
7

Yardımcı Doçent Doktor
2003-2013

S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
8

Doçent Doktor
2013 - 2019

S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
9

Profesör Doktor
11.12.2019 -

S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
10

Anabilim Dalı Başkanlığı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
17.03.2020 - 16.03.2023

Görevlendirmeler

 • SDÜ Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu üyeliği 2011-2018
 • Tıp Fakültesi Dönem 3 koordinatörlük yardımcılığı ve başkanlığı 2011-2017
 • Tıbbi Patoloji Laboratuvarı kalite denetimi 2011-
 • Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihale komisyon üyeliği 2011-
 • Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu üyeliği 2013-
 • SDÜ Deney Hayvaları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHATAM) yönetim kurulu üyeliği ve merkez müdür yardımcılığı 2019-2022
 • Koordinatörler grubu Öz değerlendirme kurulu
 • Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu MÖTEK üyrliği
 • Tıp Fakültesi Eğitim Programını Değerlendirme Kurulu üyeliği
 • Ölçme Değerlendirme Kurulu ÖDK üyeliği  

Ödüller

 • XIII. Ulusal Patoloji Kongresinde “Meme karsinomlarında C-erbB-2 ve p53’ün yeri” çalışması, poster bildirisi birincilik ödülü, 1997
 • XIII. Ulusal Gastroentoroloji kongresinde "Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü" çalışması, Gastritler kategorisinde birincilik ödülü, 2006
 • 25. Ulusal Patoloji Kongresinde “İmmunhistokimyasal Adrenomedullin Bvl-2 ekspresyonunun Tip-1 endometrial adenokarsinom gelişimindeki rolü” çalışması, poster bildirisi üçüncülük ödülü, 2015
 • 28. Ulusal Patoloji Kongresinde “Meme Karsinomlarında Doku Mikroarray, Kor Biyopsi ve Eksizyonel Biyopside Ki67 Ekspresyonlarının Karşılaştırılması” ile poster bildiri ikincilik ödülü, 2018

Katılım ve Kurslar

 • XIII. Ulusal Patoloji Kongresi, 4-8 Eylül 1997, İstanbul
 • Deri eki tümörleri kursu, 2 Mayıs 1998, İzmir
 • Jinekolojik onkoloji patoloji kursu, 6. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi bünyesinde, 12 Ekim 1998, Antalya
 • XIV. Ulusal Patoloji Kongresi, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası
 • Endometrial biyopsi ve küretaj materyallerinin değerlendirilmesi kursu, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi bünyesinde, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası
 • Akciğer tümörleri kursu, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi bünyesinde, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası
 • Isparta sosyal ve bilimsel etkinlik günleri, 22-25 Haziran 2000, Isparta
 • Kemik ve yumuşak doku tümörleri sempozyumu, 15-19 Ekim 2002, Pamukkale Ü
 • XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, 29-31 Mayıs 2003, Ankara Patoloji Derneği
 • Gastroenteropankreatik GEP endokrin tümörler kursu, 20 Mart 2004, Marmara Oteli, İstanbul
 • Basics and applications of molecular pathology kursu, 21 Mart 2004, Marmara Oteli, İstanbul
 • Uluslararası katılımlı karaciğer sempozyumu, 21-22 Nisan 2004, Isparta
 • 17. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 3-6 Ekim 2004, Gaziantep
 • VI. stereolojik metotlar ve uygulamaları kursu, 11-14 Ekim 2004, Isparta
 • Cerrahi meme patolojisi günleri, 16-17 Nisan 2005, İstanbul
 • Over tümörleri kursu, 14-15 Mayıs 2005, İzmir
 • Tiroid sitopatolojisi kursu, 19-20 Kasım 2005, Hacettepe, Ankara
 • Nefropatoloji kursu, 22-23 Kasım 2005, Adana
 • Akciğerlerin patolojik incelenmesinde potansiyel güçlükler ve nadir görülen akciğer lezyonları kursu, 3-4 Haziran 2006, Çukurova Üniversitesi, Adana
 • Patolojide yenilikler ve ayırıcı tanı kursu, 17-18 Mart 2007, Hacettepe Ankara
 •  9. Ulusal meme hastalıkları kongresi, 5-9 Eylül 2007, Ankara
 • Patoloji kursu, 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi kapsamında, 5-9 Eylül 2007, Ankara
 • Gastrointestinal ve hepatobiliyer sistem patolojileri kursu, 2-3 Kasım 2007, Sivas
 • Karaciğer patolojisi kursu, 23-24 Mayıs 2008, Ege Patoloji Derneği İzmir
 • 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Antalya
 • IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 26-29 Mart 2009, Hacettepe Ankara
 • Probleme dayalı öğrenim kursu, 13-15 Nisan 2009, Isparta
 •  Yüksek dereceli glial tümörler kursu, 7 Kasım 2009, Acıbadem Ü, İstanbul
 • Patolojide yenilikler ve ayırıcı tanı kursu, 3-4 Nisan 2010, Hacettepe Ankara
 • Kemik iliği kursu, 9-11 Nisan 2011, Çeşme
 • Hepatobiliyer sistem patolojisi kursu, 7 Haziran 2010, Marmara Ü, İstanbul
 • 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül - 3 Kasım 2010, Eskişehir
 • Baş boyun patolojisi kursu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi kapsamında, 29 Eylül - 3 Kasım 2010, Eskişehir
 • Olgularla baş boyun patolojisi kursu, 1 Nisan 2011, Ankara
 • Patolojide yenilikler ve ayırıcı tanı kursu, 2-3 Nisan 2011
 • 36. Avrupa sitoloji kongresi. 36th European Congress of Cytology, 22-25 Eylül 2011, İstanbul
 • Pediatrik ve perinatal patoloji kursu, 16 Kasım 2011, İzmir
 • 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir
 • Mediasten patolojisi kursu, 14 Ocak 2012, Adana
 • Dermatopatoloji kursu, 14 Nisan 2012, İstanbul
 • IX. Deney hayvanları kullanımı eğitim programı katılımı, 21 Eylül 2012
 • 22. Ulusal Patoloji Kursu, 7-11 Kasım 2012, Antalya
 • Endokrin kursu, 23 Haziran 2013, İstanbul
 • Surgical pathology: Current concepts meeting, 13-14 Nisan 2013, Adana
 • Deney hayvanları kullanım sertifikası, sertifika no: 2013/029. 16-23 Kasım 2013, Isparta
 • Jinekopatoloji kursu, 7 Aralık 2013, Ege Patoloji Derneği, İzmir
 • 7. Ultrasonografi eşliğinde uygulamalı karaciğer biyopsi kursu katkısı, 12 Nisan 2013, Isparta
 • First international medical students congress presentation and participation, 3-5 Mayıs 2013, Isparta
 • Nefropatoloji kursu, 27-28 Eylül 2014, Ege Patoloji Derneği, İzmir
 • Tıp eğitiminde ölçme değerlendirme kursu, 15-16 Nisan 2014, Isparta
 • 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Antalya
 • Eğitim becerileri kursu, 15-18 Şubat 2017, Isparta
 • Tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirme kursu katkısı, belge no: 24/11/2017/230. 23-24 Kasım 2017, Isparta
 • 28. Ulusal Patoloji Kongresi, 27-30 Ekim 2018, Ankara
 • 4. Multidisipliner baş boyun kanserleri kongresi konuşmacı katılımı, 8-11 Mart 2018, Antalya
 • Meme kanseri patolojisi kursu, 21 Nisan 2018, Ege Patoloji Derneği, İzmir
 • Renal transplant patolojisi kursu, 28. Ulusal Patoloji Kongresi kapsamında, 30 Ekim 2018, Ankara
 • Uygulamalı mikroskop çalıştayı katkısı, 13-15 Mart 2019, Isparta
 • Solunum zirvesi, baş boyun tümörlerinde sıradışı olgular sunumu, 13-15 Haziran 2019, Isparta
 • 29. Ulusal Patoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Trabzon
 • Baş boyun patolojisi kursu, 30 Kasım 2019, Ege Patoloji Derneği, İzmir

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • A1. O.Zekioğlu, Y.Erhan, N.Özdemir, M.Çiriş, Y.Erhan, "Adenoid cystic carcinoma of the breast: a case report and clues for its differential diagnosis", Journal of BUON (ISI) , 457-460 pp., 2000
 • A2. S.Arslanoglu, M.Yalaz, D.Gökşen, M.Coker, S.Tütüncüoglu, M.Akisu, S.Darcan, N.Kultursay, M.Ciriş, E.Demirtaş, "Molybdenum cofactor deficiency associated with Dandy–Walker complex", Brain and Development (ISI) , 815-818 pp., 2001 , DOI: 0.1016/S0387-7604(01)00316-3
 • A3. H.Bayramoglu, O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciriş, N.Ozdemir, "Fine-needle aspiration biopsy of invasive micropapillary carcinoma of the breast: a report of five cases", Diagnostic Cytopathology (ISI) , 214-217 pp., 2002 , DOI: 10.1002/dc.10176
 • A4. Y.Erhan, N.Ozdemir, O.Zekioglu, D.Nart, M.Ciris, "Breast carcinomas with choriocarcinomatous features: case reports and review of the literature", The Breast Journal (ISI) , 244-248 pp., 2002 , DOI: 10.1046/j.1524-4741.2002.08411.x
 • A5. A.Veral, O.Zekioglu, D.Nart, M.Ciris, N.Ozdemir, Y.Erhan, "P53, C-ERB, KI-67, estrogen and progesterone receptor expression and histological parameters in types I and II endometrial carcinomas", Annals of Saudi Medicine (ISI) , 242-244 pp., 2002
 • A6. O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciriş, H.Bayramoglu, "Neuroendocrine differentiated carcinomas of the breast: a distinct entity", Breast (ISI) , 251-257 pp., 2003 , DOI: 10.1016/S0960-9776(03)00059-6
 • A7. O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciris, H.Bayramoglu, N.Ozdemir, "Invasive micropapillary carcinoma of the breast: high incidence of lymph node metastasis with extranodal extension and its immunohistochemical profile compared with invasive ductal carcinoma", Histopathology (ISI) , 18-23 pp., 2004
 • A8. I.Barut, O.R.Tarhan, M.Ciris, Y.Akdeniz, M.Bulbul, "Intestinal obstruction due to a mesenteric cyst", Yonsei Medical Journal (ISI) , 356-358 pp., 2004 , DOI: false
 • A9. M.Çiriş, Y.Erhan, O.Zekioglu, H.Bayramoglu, "Inhibin alpha and beta expression in ovarian stromal tumors and their histological equivalences", Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (ISI) , 491-496 pp., 2004 , DOI: 10.1111/j.0001-6349.2004.00167.x
 • A10. F.Oktem, M.K.Arslan, F.Ozguner, O.Candir, H.R.Yilmaz, M.Ciris, E.Uz, "In vivo evidences suggesting the role of oxidative stress in pathogenesis of vancomycin-induced nephrotoxicity: protection by erdosteine", Toxicology (ISI) , 227-233 pp., 2005 , DOI: 10.1016/j.tox.2005.07.009
 • A11. H.Doğru, H.Yasan, O.Candir, M.Tüz, M.Ciriş, "Squamous cell metaplasia of the nasopharyngeal epithelium and its association with adult-onset otitis media with effusion", Acta Oto-Laryngologica (ISI) , 580-584 pp., 2005 , DOI: 10.1080/00016480510026917
 • A12. S.Bircan, O.Candir, N.Kapucuoglu, T.A.Serel, M.Ciris, N.Karahan, "CD10 expression in urothelial bladder carcinomas: a pilot study", Urologia Internationalis (ISI) , 107-113 pp., 2006 , DOI: 10.1159/000093901
 • A13. I.Barut, O.R.Tarhan, C.Cerci, M.Ciris, E.Tasliyar, "Lipoma of the parietal peritoneum: an unusual cause of abdominal pain", Annals of Saudi Medicine (ISI) , 388-390 pp., 2006
 • A14. H.Cetin, S.Olgar, F.Oktem, M.Ciris, E.Uz, C.Aslan, F.Ozguner, "Novel evidence suggesting an anti-oxidant property for erythropoietin on vancomycin-induced nephrotoxicity in a rat model", Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (ISI) , 1181-1185 pp., 2007 , DOI: 10.1111/j.1440-1681.2007.04695.x
 • A15. A.Bircan, N.Kapucuoglu, O.Ozturk, M.Ciris, M.Gokirmak, A.Akkaya, "Bilateral benign endobronchial schwannomas", Annals of Saudi Medicine (ISI) , 375-377 pp., 2007 , DOI: 10.4103/0256-4947.51478
 • A16. N.Kapucuoglu, F.Aktepe, H.Kaya, S.Bircan, N.Karahan, M.Ciriş, "Immunohistochemical expression of PTEN in normal, hyperplastic and malignant endometrium and its correlation with hormone receptors, bcl-2, bax, and apoptotic index", Pathology Research and Practice (ISI) , 153-162 pp., 2007 , DOI: 10.1016/j.prp.2007.01.003
 • A17. U.Ergene, D.Ozbalci, B.Baykal, I.M.Ciris, M.Yariktas, "Aplastic anemia, mucormycosis and aspergillosis in infectious mononucleosis: Success is possible", Transfusion and Apheresis Science (ISI) , 125-129 pp., 2007 , DOI: 10.1016/j.transci.2007.03.016
 • A18. C.Cerci, E.Eroglu, M.Dede, M.Ciris, M.Bulbul, "Polypoid lesions of the gallbladder smaller than 10 mm", The Turkish Journal of Gastroenterology , 140-141 pp., 2008
 • A19. M.Akçam, I.Buyukyavuz, M.Ciriş, N.Eriş, "Adenomyomatosis of the gallbladder resembling honeycomb in a child", European Journal of Pediatrics (ISI) , 1079-1081 pp., 2008 , DOI: 10.1007/s00431-007-0623-8
 • A20. N.Karahan, S.Baspinar, M.Ciris, C.L.Baydar, N.Kapucuoglu, "Cyclooxygenase-2 expression in primary and recurrent pterygium", Indian Journal of Ophthalmology , 279-283 pp., 2008 , DOI: 10.4103/0301-4738.39663
 • A21. Y.Erhan, M.Ciris, O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Kapkac, O.Makay, N.Ozdemir, "Do clinical and immunohistochemical findings of pure mucinous breast carcinoma differ from mixed mucinous breast carcinoma?", Acta Chirurgica Belgica (ISI) , 204-208 pp., 2009
 • A22. C.Uyar, F.Z.Akcam, M.Ciris, O.Kaya, C.Kockar, M.Isler, "Comparison of FibroTest-ActiTest with histopathology in demonstrating fibrosis and necroinflammatory activity in chronic hepatitis B and C", Indian Journal of Pathology and Microbiology (ISI) , 476-481 pp., 2010 , DOI: 10.4103/0377-4929.68281
 • A23. Y.Songür, N.Songür, M.Ciriş, U.Sahin, O.Oztürk, N.Karahan, A.Akkaya, "Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration cytology of tuberculous lymphadenitis: demonstration of acid-fast bacilli", Cytopathology (ISI) , 64-65 pp., 2010 , DOI: 10.1111/j.1365-2303.2009.00697.x
 • A24. O.Ergün, A.Koşar, İ.M.Ciriş, "Urethral Recurrence of Bladder Tumor Occuring As a Perineal Mass 2 Years After Transurethral Resection: A Case Report", The Kaohsiung Journal of Medical Sciences (ISI) , 624-627 pp., 2010 , DOI: 10.1016/S1607-551X(10)70096-6
 • A25. H.Yasan, M.Köroğlu, M.Çiriş, M.Tüz, "Lymphangioma of the middle ear and mastoid simulating chronic otitis media with effusion", International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra (ISI) , 119-121 pp., 2010 , DOI: 10.1016/j.pedex.2010.05.002
 • A26. İ.M.Çiriş, K.K. Bozkurt, Ş.Başpinar, F.N.Kapucuoğlu, "Immunohistochemical COX-2 overexpression correlates with HER-2/neu overexpression in invasive breast carcinomas: A pilot study", Pathology Research and Practice (ISI) , 182-187 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.prp.2011.01.005
 • A27. U.Calişkan, M.O.Tonguç, M.Ciriş, N.Balta, F.Y.Kirzioglu, G.Caglayan, D.Canatan, "The investigation of gingival iron accumulation in thalassemia major patients", Journal of Pediatric Hematology Oncology , 98-102 pp., 2011 , DOI: 10.1097/MPH.0b013e3182025058
 • A28. A.Senol, M.Isler, A.G.Karahan, G.B.Kiliç, H.Kuleasan, I.Gören, U.Saritas, S.Kaya, M.Ciris, O.Aktürk, B.C.Aridogan, H.Demirin, L.M.Cakmakçi, "Effect of probiotics on aspirin-induced gastric mucosal lesions", The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 18-26 pp., 2011 , DOI: 10.4318/tjg.2011.0151
 • A29. H.Demiralay, M.Akdogan, M.Ciris, "The investigation of the Anti-hypercholesterolemic Activities of Thymbra Spicata Labiata Oil (Karabas Thyme Oil) and Atorvastatin", Journal of the Chemical Society of Pakistan (ISI) , 733-743 pp., 2011
 • A30. N.Karahan, Ş.Başpınar, K.K.Bozkurt, E.Çaloğlu, İ.M.Çiriş, F.N.Kapucuoğlu, "Increased Expression of COX-2 in Recurrent Basal Cell Carcinomas of Skin: A Pilot Study", Indian Journal of Pathology and Microbiology (ISI) , 526-531 pp., 2011 , DOI: 10.4103/0377-4929.85086
 • A31. N.Karahan, K.K.Bozkurt, İ.M.Çiriş, Y.Songür, M.Akın, M.Çetin, R.Çetin, A.Koşar, "Duodeno-Jejunal Invagination Caused by Small Bowel Metastasis of Renal Cell Carcinoma", The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 355-357 pp., 2011 , DOI: 10.4318/tjg.2011.0231
 • A32. N.Karahan, T.Devrim, K.K.Bozkurt, İ.M.Çiriş, R.Çetin, T.Turgut, "Teratoma of Sigmoid Colon Mimicking Ovarian Cystic Lesion: A Case Report", Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences (ISI) , 1147-1150 pp., 2012 , DOI: 10.5336/medsci.2010-20538
 • A33. Ö.İsmailoğlu, S.B.Albayrak, İ.M.Çiriş, "Huge Cystic Cerebral Metastasis of Small-cell Lung Carcinoma with a Mural Nodule Mimicking a Supratentorial Cystic Astrocytoma", The American Journal of the Medical Sciences (ISI) , 520 pp., 2011 , DOI: 10.1097/MAJ.0b013e3182206650
 • A34. M. Özkan, M. Yarıktaş, G. Aynali, F. Unal, H. Yasan, M. Tüz, M. Çiriş, "Effects of calcium-rich diet in experimentally induced otitis media subtypes in the formation of tympanosclerosis in rats", Official Journal of Mediterranean Society of Otology and Audiology , 231-238 pp., 2012 , DOI: false
 • A35. N. Budak, D.K. Doğuç, Ç. Savaş, A.C. Seydim, T.K. Taş, M. Çiriş, Z.B.G. Seydim, "Effects of Apple Cider Vinegars Produced with Different Techniques on Blood Lipids in High-Cholesterol-Fed Rats", Journal of Agricultural and Food Chemistry (ISI) , 6638–6644 pp., 2011 , DOI: dx.doi.org/10.1021/jf104912h
 • A36. M. Akdoğan, A. Koyu, M. Çiriş, K. Yıldız, "Anti-hypercholesterolemic activity of Juniperus communis Lynn Oil in rats: A biochemical and histopathological investigation", Biomedical Research (ISI) , 321-328 pp., 2012
 • A37. R. Yazkan, İ.M. Çiriş, "Pericardial Cyst: A Rare Cause of Progressive and Chronic Cough", Respiration (ISI) , 159 pp., 2012 , DOI: 10.1159/000331460
 • A38. Fusun Zeynep Akcam, Arzu Tigli, Onur Kaya, Metin Ciris, Huseyin Vural. Cytokine Levels and Histopathology in Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C. JOURNAL OF INTERFERON & CYTOKINE RESEARCH. Volume 32, Number 12, 2012. DOI: 10.1089/jir.2012.0048
 • A39. Mehmet Akdogan, Ahmet Nesimi Kisioglu, Metin Ciris Ahmet Koyu. “Investigating the effectiveness of different tea types from various thyme kinds (Origanum onites, Thymbra spicata and Satureja cuneifolia) on anemia and anticholesterolemic activity.” Toxicology and Industrial Health. 1-12. 27 November 2012. DOI: 10.1177/0748233712466136
 • A40. O. Aksu, I. H. Ersoy, A. Altuntas, B. K. Koroglu, I. M. Ciris, M. N. Tamer, M. T. Sezer. LONG TERM ADDISON DISEASE ASSOCIATED WITH NEW ONSET MINIMAL CHANGE DISEASE. Acta Endocrinologica (Buc), vol. VIII, no. 4, p. 633-638, 2012 DOI:10.4183/aeb.2012.633
 • A42. OĞUZHAN AKSU, BANU KALE KÖROĞLU, İSMAIL HAKKI ERSOY, MERT KÖROĞLU, METIN ÇIRIŞ, SıDDıKA ERSOY, M. NUMAN TAMER. “THYROID FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY: WHICH METHOD SHOULD BE PREFERRED IN AN ENDEMIC GOITER REGION?” Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 297 2014
 • A44. Levent Tok, Ozlem Yalcin Tok, Mehmet Argun, I Metin Ciris, Sirin Baspinar, and Alime Gunes. “Corneal Limbal Sebaceous Adenoma” Cornea 2014;33:425–427
 • A45. Kemal Kürsat Bozkurt, Yakup Yalcın, Ebru Erdemoglu, Burak Tatar, Evrim Erdemoglu, Sevim Süreyya Çerci, Ibrahim Metin Ciris, Sirin Baspınar, Afife Uguz, Nilgün Kapucuoglu “The role of immunohistochemical adrenomedullin and Bcl-2 expression in development of type-1 endometrial adenocarcinoma Adrenomedullin expression in endometrium” Pathology – Research and Practice 212 (2016) 450–455 http://dx.doi.org/10.1016/j.prp.2016.02.021
 • A46. Nilgün ŞENOL, Metin ÇİRİŞ, Mustafa KAYAN, Vehbi YÜRÜKER. “A Rare Entity: Ossified Chronic Subdural Hematoma in an Adult” Journal of Neurological Sciences 32:(1)# 43; 208-212, 2015
 • A47. Umul A , Altuntaş SH, Yavuz DD, Aydın MA , Çiriş M. “Osteoblastoma of the left mandible” Case Study and Case Report 2015; 5(3): 109 - 115.
 • A48. Hüseyin Pülat , Huseyin Eken, Oktay Karaköse, İsmail Zihni, Kazım Çağlar Özçelik, Metin ÇiriŞ, Hasan Erol Eroğlu. “Squamous Cell CarcInoma of Gallbladder: A Case Report” British Journal of Medicine & Medical Research. 14(5): 1-5, 2016, Article no.BJMMR.23849 ISSN: 2231-0614, NLM ID: 101570965
 • A49. Ayça Esra Kuybulu, Faruk Öktem, İbrahim Metin Çiriş, Recep Sutcu, Ahmet Rıfat Örmeci, Selçuk Çömlekçi, Efkan Uz “Effects of long-term pre- and post-natal exposure to 2.45 GHz wireless devices on developing male rat kidney” Renal Failure 38:4, 571-580, DOI: 10.3109/0886022X.2016.1148937 2016
 • A50. SEVİM SUREYYA CERCİ, KEMAL KURSAT BOZKURT, HASAN EROL EROGLU, CELAL CERCİ , EVRİM ERDEMOGLU , PİNAR TALİP BULBUL, MELTEM CETİN, RECEP CETİN, IBRAHİM METİN CİRİS, MAHMUT BULBUL. “Evaluation of the association between HIF-1α and HER-2 expression, hormone receptor status, Ki-67 expression, histology and tumor FDG uptake in breast cancer” ONCOLOGY LETTERS 12: 3889-3895, 2016 DOI: 10.3892/ol.2016.5199
 • A51. Sirin Baspinar, Sema Bircan, Metin Ciris, Nermin Karahan, Kemal Kursat Bozkurt: “Expression of NGF, GDNF and MMP-9 in prostate carcinoma” Pathology– Research and Practice 213 (2017) 483–489 http://dx.doi.org/10.1016/j.prp.2017.02.007
 • A52. M. Mustafa KJlJçkaya, Giray Aynali, Ali Murat Ceyhan, Metin ÇiriŞ: “Metastatic Malignant Melanoma of Parotid Gland with a Regressed Primary Tumor” Case Reports in Otolaryngology Volume 2016, Article ID 5393404, 4 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/5393404
 • A53. Bunyamin Aydin, Yıldıran Songur, Necla Songur, Oğuzhan Aksu, Altug Senol, I. Metin Ciris, Recep Sutcu: “Investigation of pulmonary involvement in in-flammatory bowel disease in an experimental model of colitis” Korean J Intern Med 2016;31:853-859 http://dx.doi.org/10.3904/kjim.2014.238
 • A54. Bunyamin Aydin, Yavuz Savas Koca, Tugba Koca, Ihsan Yildiz, Sevda Gerek Celikden, Metin Ciris: “myloid Goiter Secondary to Ulcerative Colitis". Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Endocrinology Volume 2016, Article ID 3240585, 3 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/3240585
 • A55. Hasan Basri Savas, Fatih Gultekin, Ibrahim Metin Ciris: “Positive effects of meal frequency and calorie restriction on antioxidant systems in rats” North Clin Istanb 2017;4(2):109–116 doi: 10.14744/nci.2017.21548
 • A56. Yakup Yalcin, Kemal Kursat Bozkurt, Ibrahim Metin Ciris, Sevim Sureyya Cerci, Evrim Erdemoglu: “Primary Extra-Gastrointestinal Stromal Tumor of Mesenteric Root: a Rare Version of a Soft Tissue Tumor Located on a Critical Region” J Gastrointest Canc DOI 10.1007/s12029-017-9944- 2017
 • A57. Ozgur Basal 1 *, Tolga Atay 2 , İbrahim Metin Ciris 3 , Yakup Barbaros Baykal 2 “Epidermal growth factor (EGF) promotes bone healing in surgically induced osteonecrosis of the femoral head (ONFH)” Bosn J Basic Med Sci. 2018;18(4):352-360. 2018 DOI: http://dx.doi.org/10.17305/bjbms.2018.3259
 • A58. Ibrahim Metin Çiriş a , Gamze Erkılınc a , Kemal Kursat Bozkurt a , Nermin Karahan a , Hasan Yasan b , Mehmet Emre Sivrice b,∗ “Cartilaginous choristomas in tonsillectomy specimen: A prospective analysis” International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 122 (2019) 191–195 https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.04.020 2019
 • Güncellenecek

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 • B1. T.Akalın, D.Sabah, M.Çiriş, G.Kandiloğlu, G.Başdemir, F.Öztop, 2nd Balkan Congress of Oncology konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Soft tissue tumors: Ten years experience of tru-cut biopsy in Ege University Medical Faculty", p27 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 1998
 • B2. Y.Erhan, O.Zekioğlu, D.Nart, M.Çiriş, N.Özdemir, Seventh Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society konferansı dahilinde "International Journal of Gynelogical Cancer" bildiri kitapçığındaki "The profile of p53, c-erbB2, Ki-67, estrogen and progesterone receptor ecpression of the endometrial carcinomas", 70-71 pp., Roma, İtalya, Eylül 1999
 • B3. O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciris, H.Bayramoglu, N.Özdemir, 18th European Congress of Pathology konferansı dahilinde "Virchows Archiv Volume 439, Number 3" bildiri kitapçığındaki "Diagnostic value of inhibin immunoreactivity in ovarian granulosa cell tumors and epithelial carcinomas", 219 pp., Berlin, Almanya, Eylül 2001
 • B4. O.Zekioğlu, Y.Erhan, M.Çiriş, N.Özdemir, XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology konferansı dahilinde "Histopathology, Vol 41 Suppl 1" bildiri kitapçığındaki "Immunophenotype of invasive micropapillary carcinomas", 75 pp., Amsterdam, Hollanda, Ekim 2002
 • B5. Y.Erhan, O.Zekioğlu, M.Çiriş, XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology konferansı dahilinde "Histopathology, Vol 41 Suppl 1" bildiri kitapçığındaki "Uterine stromal tumour resembling ovarian sex cord tumours", 86 pp., Amsterdam, Hollanda, Ekim 2002
 • B6. N.Karahan, S.Bircan, M.Çiriş, N.Kapucuoğlu, Ö.Çandır, B.Yıldırım, N.Delibaş, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kronik methidation toksistesinin sıçan karaciğer dokusunda oluşturduğu histopatolojik değişiklikler", 32 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2004
 • B7. E.Eren, T.Tola, İ.M.Çiriş, A.Ayata, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğanda Fatal Seyirli Karaciğer Yetmezliği, Neonatal Hemokromatozis", 50 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2004
 • B8. M.Çiriş, N.Karahan, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, İ.Barut, Ö.R.Tarhan, C.Çerçi, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Primer olarak karaciğer dışı nedenlerle laparatomi uygulanan olgularda intraoperatif karaciğer biyopsileri cerrahi hepatit: 20 olguluk değerlendirme", 41 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2004
 • B9. H.Yasan, H.Dogru, Ö.Candir, M.Tüz, F.Doner, M.Ciris, Türk Otorinolarengoloji XXVIII. Ulusal Kongresi Özetleri konferansı dahilinde "Türk Otorinolarengoloji XXVIII. Ulusal Kongresi Özetleri" bildiri kitapçığındaki "The effects of wound-healing agents application following nasal and paranasal sinus surgery", 31 pp., İstanbul, Haziran 2005
 • B10. N.Karahan, A.Sayın, S.Bircan, M.Ciris, N.Kapucuoglu, O.Candir, A.Kosar, XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine konferansı dahilinde "XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine" bildiri kitapçığındaki "The Comparison Between the Histopathological Effects of Testicular Sperm Obtaining Method Testicular Sperm Extraction, Testicular Sperm Aspiration, Tru-cut Biopsy on Testis and Epididymis and the Effect of These Method on Antisperm Antibody Level", 278 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005
 • B11. S.Bircan, S.Baspınar, M.Çiriş, N.Kapucuoglu, N.Karahan, O.Candir, XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine konferansı dahilinde "XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Gastric Pseudolipomatosis", 200 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005
 • B12. B.Ozel, H.Yasan, H.Dogru, M.Ciris, O.Candir, International Conference in Otology and Neuro-Otology konferansı dahilinde "International Conference in Otology and Neuro-Otology Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "The Effects of Different Agent on the Development of Myringosclerosis and Healing ofTympanic Membrane Perforation", 13 pp., Stara Zagora, Bulgaristan, Haziran 2005
 • B13. U.Calışkan, D.Canatan, Y.Bozkurt, G.Çağlayan, M.Kuran, M.Çiriş, S.Kosacı, N.Oğuz, N.Balta, R.Coşan, C.Karadoğan, XXXth World Congress of the International Society of Hematology konferansı dahilinde "Turkish Journal of Haematology" bildiri kitapçığındaki "Investigation of periodontic problems in cases with thalassemia major", 106 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2005
 • B14. U.Caliskan, D.Canatan, M.Ciris, Y.Bozkurt, G.Caglayan, M.Koran, S.Kosaci, N.Oguz, C.Karadogan, N.Balta, R.Cosan, 47th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology konferansı dahilinde "Blood 106 (11)" bildiri kitapçığındaki "Comparison of iron load of the liver and gum of patients with thalassemia major", 32 pp., Atlanta, A.B.D., Aralık 2005
 • B15. M.Çiriş, M.İşler, Ç.Savaş, S.Bircan, M.Keskin, Falk Symposium, IBD konferansı dahilinde "Achievements in Research and Clinical Practice" bildiri kitapçığındaki "The effect of caffeic acid phenethyl ester on pancreatic islet hyperplasia in TNBS-induced colitis", 21 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2007
 • B16. M.Çiriş, M.İşler, H.Çam, A.Koyu, N.Karahan, Falk Symposium, IBD konferansı dahilinde "Achievements in Research and Clinical Practice" bildiri kitapçığındaki "The effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on TNBS induced colitis", 21 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2007
 • B17. S.Sert, G.Inan, I.M.Ciris, K.K.Bozkurt, F.N.Kapucuoglu, 21st European Congress of Pathology konferansı dahilinde "Virchows Arch 2007; 451 (2)" bildiri kitapçığındaki "Tumor budding in colorectal carcinomas", 323 pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos 2007
 • B18. N.Kapucuoglu, S.Bircan, M.Ciris, G.Inan, 21st European Congress of Pathology konferansı dahilinde "Virchows Arch 2007; 451 (2)" bildiri kitapçığındaki "Estrogen receptor expression and Ki67 proliferative activity in normal breast, columnar cell lesions and DCIS grade I: a pilot study", 304 pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos 2007
 • B19. M.Akçam, I.Buyukyavuz, M.Çiriş, N.Eriş, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Adenomyomatosis of the gallbladder resembling honeycomb in a child", 1-2 pp., KKTC, Kasım 2007
 • B20. G.Inan, I.M.Ciris, K.K.Bozkurt, S.Sert, E.Caloglu, I.Korkmaz, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Nontumoral Liver Biopsy Results in the City of Isparta Between 1999 and 2008", 32 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009
 • B21. M.Akçam, A.E.Akkaya, E.Erdoğan, İ.M.Çiriş, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Total Parenteral Nutrition (TPN) induced Liver damage in an infant", 34 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009
 • B22. M.Akçam, A.Ayata, A.E.Akkaya, A.Boyacı, İ.M.Çiriş, F.Z.Akçam, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Accelerating Cirrhosis during the Chemotherapy in an Anti Hbs (+) boy with Lymphoma: Did HBV or Metothrexate Cause it?", 34-35 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009
 • B23. M.Akçam, A.E.Akkaya, H.Çam, M.Köroğlu, İ.M.Çiriş, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "An Unusual Cause of Multiple Mass Liver Lesions in a Two year Old Baby: Cryptogenic Cirrhosis", 35-36 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009
 • B24. G.Inan, S.Bircan, N.Kapucuoglu, N.Karahan, M.Ciris, 99th Annual Meeting of United States & Canadian Academy of Pathology konferansı dahilinde "Modern Pathol 2010;23 (Suppl 1)" bildiri kitapçığındaki "Expressions of Cox-2, Bcl-2, and LMP-1 in classical Hodgkin's lymphoma, and their relationship with prognosis", 303 pp., Washington DC, A.B.D, Mart 2010
 • B25. A.Tigli, F.Z.Akcam, O.Kaya, M.Ciris, 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases konferansı dahilinde "20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases" bildiri kitapçığındaki "The Relation Between The Cytokine Levels and Histopathological Activity and Fibrosis in Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C Infections", 20 pp., Viyana, Avusturya, Nisan 2010
 • B26. İ.M. Çiriş, K.K. Bozkurt, Ş Başpınar, I.H. Ersoy, O. Aksu, B.K. Köroğlu, Ö.R. Tarhan, N. Karahan,S. Bircan, N. Kapucuoğlu, 36th European Congress of Cytology konferansı dahilinde "Cytopathology 2011; 22( suppl. 1)" bildiri kitapçığındaki "The utility of fine needle aspiration biopsy in nodular thyroid lesions: 3 years experience", 104 pp., İstanbul, Ekim 2011
 • B27. Ayşe AYDOĞMUŞ ERİK¹, Özlem GÖRMEZ¹, Yavuz FINDIK², İbrahim Metin ÇİRİŞ “SANTRAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: BİR VAKA RAPORU” Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal 6. Ulusal Sempozyumu p:212 17 - 19 Swiss Otel / İzmir Nisan / April 2015
 • B28. Murat Sever, Ozgur Pirgon, Metin Ciris & Bunyamin Aydin “Royal Jelly Supplementation Induces the Growth Plate Development and Increases Plasma Growth Hormone and Oestradiol Levels in Prepubertal Rats” ESPE Abstracts (2015) 84 P-1-89 abstracts.eurospe.org/hrp/0084/hrp0084P1-89 Barecelona, Spain 01 - 03 Oct 2015
 • Güncellenecek

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

 • D1. Y.Erhan, O.Zekioğlu, Ö.Ersoy, M.Çiriş, N.Özdemir, "Düz kas yönünde diferansiasyon gösteren iki stromal nodül olgusu", Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 122-126 pp., 1999
 • D2. N.Özdemir, T.Akalın, Ö.Ö.Ersoy, M.Çiriş, "Meme karsinomlarında C-erbB-2 ve p53'ün önemi", Turkish Journal of Pathology , 12-15 pp., 1999 , DOI: false
 • D3. N.Özdemir, M.Erkuş, O.Zekioğlu, M.Çiriş, M.Kapkaç, O.Özbal, E.E.Üstün, Y.Erhan, "Ele gelmeyen memede işaretleme biyopsilerinin histopatolojik sonuçları: 302 olgu", SSK Tepecik Hast Dergisi , 9-14 pp., 2000
 • D4. N.Ç.Demirkan, G.Yüce, F.Yılmaz, M.Çiriş, "Hepatitis B core antijeninin (HbcAg) hücre içi dağılımı ve histolojik aktivite indeksi ile karşılaştırması", Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 103-106 pp., 2000
 • D5. O.Zekioğlu, Y.Erhan, N.Özdemir, M.Çiriş, "Rahim içi araç kullanan kadınlarda servikal aktinomikoz", İnfeksiyon Dergisi / Turkish Journal of Infection , 283-286 pp., 2000
 • D6. N.Karahan, N.Kapucuoğlu, M.Çiriş, Ö.Çandır, "25 yaşındaki kadın hastada meme derisi altında Dermatofibrosarkoma protuberans : Bir olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 6-9 pp., 2002
 • D7. D.Nart, O.Zekioğlu, M.Çiriş, Y.Erhan, "Overin malign mikst müllerian tümörleri: Üç olgu sunumu", Ege Tıp Dergisi , 53-57 pp., 2002
 • D8. H.Yasan, H.Doğru, M.Çiriş, B.F.Özel, "Yetişkin dönem başlangıçlı efüzyonlu otitis mediada klinik bulgular", KBB Postası , 101-105 pp., 2003
 • D9. S.Bircan, O.Candır, S.Aydın, S.Başpınar, M.Bülbül, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş M, "Synchronous primary adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor in the stomach: A report of two cases", The Turkish Journal of Gastroenterology , 187-191 pp., 2004
 • D10. H.Yasan, B.F.Özel, M.Çiriş, H.Dogru, M.Tüz, B.Baykal, "Parotis bezinin benign lenfoepitelyal kisti", Türkiye Klinikleri , 109-111 pp., 2004
 • D11. H.Yasan, H.Doğru, Ö.Çandır, M.Tüz, F.Döner, M.Çiriş, "The effects of wound healing agents application following nasal and paranasal sinus surgery", KBB-Forum , 89-94 pp., 2005
 • D12. B.F.Özel, H.Yasan, M.Çiriş, H.Doğru, Ö.Çandır, "Miringoskleroz gelişimi ve kulak zarı perforasyonu iyileşmesi üzerine farklı ajanların etkileri", KBB-Forum , 123-127 pp., 2005
 • D13. O.Zekioğlu, M.Çiriş, Y.Erhan, M.C.Terek, "Overin adult granüloza hücreli tümörü: 60 olgunun histopatolojik özellikleri", Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor , 205-210 pp., 2005
 • D14. G.Aynalı, H.Yasan, M.Tüz, M.Ciriş, O.Oyar, "Solunum sıkıntısı sebebi olarak tiroid papiller karsinomu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 62-64 pp., 2005
 • D15. N.Kapucuoğlu, F.Kılınç, S.Bircan, İ.M.Çiriş, N.Karahan, Ö.Çandır, "Fibromatozis / Nodüler Fasiitis Benzeri Stromalı Papiller Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu", Turkish Journal of Pathology , 31-33 pp., 2005
 • D16. S.Bircan, Ş.Başpınar, M.Çiriş, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, Ö.Çandır, "Gastrik Psödolipomatozis; İki Olgu Sunumu", Turkish Journal of Pathology , 21-23 pp., 2005
 • D17. O.Aydın, M.Şahin, Ü.Ergene, İ.M.Ciriş, "Gastrointestinal sistem amiloidozisine bağlı demir eksikliği anemisi: olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 28-31 pp., 2006
 • D18. Ş.Başpınar,Ö.Çandır, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, N.Karahan, "Larinks karsinomlarında immünhistokimyasal p53 ve p63 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ile ilişkisi", Turkish Journal of Pathology , 74-81 pp., 2006
 • D19. D.Nart, Y.Ertan, M.Çiriş, M.Zeytunlu, G.Yüce, Y.Yüzer, A.Çoker, F.Yılmaz, "Pankreatik adenokarsinom ve pankreatik intraepitelyal neoplazilerde immunohistokimyasal olarak p53 ve Ki 67 ekspresyonunun değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi , 77-82 pp., 2006
 • D20. A.M.Ceyhan, P.Y.Başak, V.B.Akaya, M.Ciriş, "İnkontinensia pigmenti: Olgu sunumu", Lepra Mecmuası , 139-145 pp., 2006
 • D22. H.Yasan, M.Çiriş, B.F.Özel, H.Doğru, Ö.ÇAndır, "The significance of histopathologiz tonsillar actinomycosis in pediatric patients with recurrent acute tonsillitis", KBB-Forum , 1-4 pp., 2006
 • D23. G.İnan, S.Sert, S.Bircan, N.Karahan, İ.M.Çiriş, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, "Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 27-31 pp., 2006
 • D24. S.S.Çerçi, E.G.Alanoğlu, F.M.Özbek, F.Soyupek, M.Yıldız, M.Çiriş, F.N.Kapucucoğlu, "Increased uptake of Tc-99m MIBI on bone lesions in coexistence of prostate cancer and Paget's disease", Turkish Journal of Nuclear Medicine , 64-68 pp., 2007
 • D25. İ.M.Çiriş, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, Ö.Çandır, "Toplayıcı kanal karsinomu: Bir olgu sunumu", Kocatepe Tıp Dergisi , 49-51 pp., 2007
 • D26. A.M.Ceyhan, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, İ.Erturan, M.Ciriş, "Liken planusun farklı klinik yüzleri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 33-36 pp., 2007
 • D27. N.Kapucuoğlu, Ş.Başpınar, S.Bircan, İ.M.Ciriş, K.K.Bozkurt, A.Koşar, "Üreterin nefrojenik adenomu; bir olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 30-32 pp., 2007
 • D28. K.K.Bozkurt, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, İ.M.Çiriş, S.Bircan, N.Karahan, F.N.Kapucuoğlu, "Primer akciğer tümörlerinde prebronkoskopik ve postbronkoskopik balgam sitolojileri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 12-16 pp., 2008
 • D29. D.Nart, B.Sarsık, B.Doğanavsargil, M.Sezak, B.Yaman, M.Çiris, A.Veral, "Primer ve metastatik akciğer tümörlerinin ayırıcı tanısında tiroid transkripsiyon faktör-1 ekspresyonunun önemi ve güvenilirliği", Ege Tıp Dergisi , 171-175 pp., 2008
 • D30. Ş.Kaya, N.Songür, Ö.Öztürk, M.İ.Ciriş, E.Tunç, Y.Songür, M.C.Koçkar, A.Akkaya, "Sistemik lupus eritematozus tanılıbir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 34-38 pp., 2009
 • D31. A.Bircan, Ş.Kaya, Ö.Öztürk, M.Ciriş, N.Songür, "Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cilt metastazı: Beş olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 26-30 pp., 2009
 • D32. O.Kaya, F.Z.Akçam, Y.Sönmez, A.Tığlı, M.Çiriş, "Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonlarında Fibrozisi Göstermede Non-İnvazif Yöntemlerin Değerlendirilmesi", Viral Hepatit Dergisi , 91-97 pp., 2009
 • D33. M.Öztürk, H.E.Eoğlu, M.Çiriş, Y.S.Koca, M.Sarı, M.Bülbül, "Etanol İle Oluşturulan Deneysel Ülser Modelinde Omeprazol, Famotidin, Misoprostol ve Trimetazidin’in Koruyucu Etkinliklerinin Karşılaştırılması", SDÜ Yaşam Dergisi , 7-11 pp., 2009
 • D34. İ.Erturan, N.M.Bozkurt, M.Çiriş, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, "Diyabetes mellitus zemininde gelişen fronkülozise sekonder anetoderma olgusu", Lepra Mecmuası , 31-35 pp., 2009
 • D35. A.M.Ceyhan, G.Meriç, G.Aynali, M.Çiriş, "A Case of Recalcitrant Erosive Oral Lichen Planus with an Excellent Response to Topical Tacrolimus", Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology , 55-58 pp., 2011
 • D36. S.S.Bektaş, G.İnan, İ.M.Çiriş, K.K.Bozkurt, F.N.Kapucuoğlu, "Tumor Budding in Colorectal Carcinomas", Turkish Journal of Pathology , 61-66 pp., 2012 , DOI: doi: 10.5146/tjpath.2012.01099
 • D37. A. Altuntaş, O. Aksu, İ.M. Çiriş, M.T. Sezer, "Retinopati Gelişmeden Nefropati Gelişen Tip-2 Diabetes Mellituslu Olgu", Turkiye Klinikleri J Nephrol , 69-72 pp., 2012
 • D38. İ.M. Çiriş, Ş. Başpınar, M.A.Aydın, B. Aydoğan, N. Kapucuoğlu, "Parotis bezinin multifokal nodüler onkositik hiperplazisi", Erciyes Tıp Dergisi , 243-246 pp., 211
 • D39. N. Karahan, M. İşler, A. Koyu, A.G. Karahan, G.B. Kılıç, İ.M. Çiriş, R. Sütçü, İ. Onaran, H. Çam, M. Keskin, "Effects of probiotics on methionine cholinedeficient diet-induced steatohepatitis in rats", Turk J Gastroenterol , 110-121 pp., 2012
 • D40. E. Boyraz, İ. Boyraz, M. Akın, İ.M. Çiriş, "Localized Laryngeal Amyloidosis: Case Report", Turkiye Klinikleri J Med Sci , 865-868 pp., 2012 , DOI: 0.5336/medsci.2010-20996
 • D41. A.E. Kuybulu, F. Öktem, A.R. Örmeci, T. K.Gürsoy, İ.M. Çiriş, E.G. Alanoğlu, "Henoch-Schönlein Purpurası Olan bir Çocukta Diffüz Alveoler Hemorajinin Rekombinan Faktör VIIa ile Başarılı Tedavisi", Turk J Rheumatol , 145-147 pp., 2012 , DOI: 10.5606/tjr.2012.024
 • D42. Mustafa Doğan1 , Fatih Ünal2 , Murat Yarıktaş3 , Giray Aynali3 , Metin Çiriş “Larinks kanserli erişkin bir hastada dil kökü kistik lenfanjiomu: Olgu sunumu Multifocal cystic lymhangioma of tongue base in an adult patient with larynx carcinoma: Case report” S.D.Ü Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 4 / Sayı 1 / 2013
 • D43. Giray Aynalı, MD., 1Fatih Ünal, MD., 1Murat Yarıktaş, MD., 1Hasan Yasan, MD., 1 Metin Çiriş, MD., 2Ömer Yılmaz, MD. 3 “Submandibular hemangioma with multiple phleboliths mimicking sialolithiasis: the first pediatric case Submandibüler bezin sialoliti taklit eden multipl flebolitler içeren hemanjiyomu: İlk pediatrik olgu” 1Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(3):1-4 doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.2439
 • D44. Gamze ERKILINÇ 1 , Selma KORKMAZ 2 , İbrahim Metin ÇİRİŞ 1 , Nermin KARAHAN 1 , Sevda GEREK ÇELİKDEN 1 , İjlal ERTURAN 2 , Mehmet YILDIRIM 2 “FOLİKÜLER MÜSİNÖZ: OLGU SUNUMU FOLLICULAR MUCINOSIS: CASE REPORT” Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg u 2019:26(1):000-000 doi: 10.17343/sdutfd.457611
 • D45. Gamze ERKILINÇ, İbrahim Metin ÇİRİŞ, Nermin KARAHAN, Özlem DURAK “TİROİDİN PRİMER MALİGN TERATOMU: OLGU SUNUMU PRIMARY MALIGNANT TERATOMA OF THYROID GLAND: CASE REPORT” Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg u 2019:26(3):344-347 doi: 10.17343/sdutfd.453896
 • Güncellenecek

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • E1. O.Zekioğlu, D.Nart, M.Çiriş, N.Özdemir, Y.Erhan, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Endometrium kanserlerinin değerlendirilmesinde biyolojik belirleyicilerin rolü", 181 pp., Kuşadası, Nisan 1999
 • E2. O.Zekioğlu, Ö.Ersoy, M.Çiriş, N.Özdemir, Y.Erhan, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Düz kas yönünde diferansiyasyon gösteren endometrial stromal nodül (iki olgu)", 192 pp., Kuşadası, Nisan 1999
 • E3. N.Özdemir, M.Erkuş, O.Zekioğlu, M.Çiriş, A.Memiş, M.Kapkaç, O.Özbal, E.E.Üstün, Y.Erhan, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Palpe edilemeyen meme lezyonlarında işaretleme ile elde edilen biopsi örneklerinde (302 olgu) histopatolojik sonuçlar", 147 pp., Kuşadası, Nisan 1999
 • E4. N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş, F.Kılınç, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Fibroadenomların histopatolojik özellikleri", 233 pp., Pamukkale, Ekim 2002
 • E5. İ.M.Çiriş, Ö.Çandır, N.Karahan, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, F.Kılınç, XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kronik kolesistitte damar ve kese çevresi yağ dokusu değişiklikleri", 161 pp., Pamukkale, Ekim 2002
 • E6. N.Karahan, N.Kapucuoğlu, M.Çiriş, Ş.Aydın, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "25 Yaşındaki kadın hastada meme derisi altında dermatofibrosarkoma protuberans. Bir olgu sunumu", 181 pp., Pamukkale, Ekim 2002
 • E7. M.Çiriş, F.Kılınç, S.Bircan, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Overin Skuamöz Metaplazi Gösteren Mikst Tipte Borderline Yüzey Epitel Tümörü", P038 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E8. N.Karahan, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Memenin adenoid kistik karsinomu", 327 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E9. N.Karahan, Ş.Aydın, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Semptomatik ince barsak lipomatozisi ve buna eşlik eden divertikülozis bir olgu sunumu", 365 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E10. N.Kapucuoğlu, Ş.Aydın, N.Karahan, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kondroid metaplazi gösteren liposarkom", 266 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E11. N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş, S.Bircan, Ö.Çandır, H.Kaya, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İlk trimestir ve term plasentada pRb, p130 ve PCNA ekspresyonu: İmmünhistokimyasal çalışma", 28 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E12. M.Çiriş, Ş.Aydın, S.Bircan, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, Ö.Çandır Ö, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Konjestif splenomegalide Gamna-Gandy nodülleri", 160 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E13. S.Bircan, Ş.Aydın, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş, Ö.Çandır, Ö.Tarhan, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Midede senkranöz adenokarsinom ve gastrointestinal stromal tümör birlikteliği iki olgu sunumu", 369 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E14. S.Bircan, N.Kapucuoğlu, M.Çiriş, N.Karahan, Ö.Çandır, S.Soyupek, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane üretelyal karsinomlarında WHO 73 ve WHO 99 grade sistemleri ile kombine skorlama sistemi", 164 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E15. N.Karahan, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Soliter kutanöz miksoma bir olgu sunumu", 125 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E16. N.Karahan, F.Kılınç, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pankreasın solid-kistik-papiller tümörü (Frantz Tümör)", 364 pp., Konya, Mayıs 2003
 • E17. H.Doğru ,H. Yasan, Ö.Çandır, M.Tüz, B.F.Özel, M.Çiriş, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yetişkin Dönem Başlangiçli Efüzyonlu Otitis Mediada Nazofarenks Epitelinin Önemi", 27 pp., Antalya, Ekim 2003
 • E18. Özel B.F., Yasan H., Çiriş M., Tüz M., Baykal B., Uygur K, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Parotis Benign Lenfoepitelyal Kisti", 27 pp., Antalya, Ekim 2003
 • E19. İ.Barut, O.R.Tarhan, E.Eroğlu, M.Ciriş, Y.Akdeniz, M.Bülbül, 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol, Cilt 14 (Suppl 1)" bildiri kitapçığındaki "Mezenterik kiste bağlı intestinal obstrüksyon: Olgu sunumu", 359 pp., Kuşadası, Ekim 2003
 • E20. Ü.Çalışkan, D.Canatan, M.Çiriş, M.Bozkurt, G.Çağlayan, S.Kosacı, N.Oğuz, N.Balta, C.Karadoğan, 31. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "31. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Talasemi majorlü çocuklarda karaciğer demir yükü ile dişeti demir yükünün karşılaştırılması", 23-24 pp., Antalya, Eylül 2004
 • E21. Ü.Çalışkan, D.Canatan, F.Y.Bozkurt, G.Çağlayan, M.Çiriş, S.Kosacı, N.Oğuz, N.Balta, C.Karadoğan, 31. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "31. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Talasemi Majörlü Hastalarda Periodontik Sorunların Araştırılması", 80-81 pp., Antalya, Eylül 2004
 • E22. A.M.Ceyhan, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, M.Çiriş, H.T.Tola, XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnkontinensia pigmenti: Olgu sunumu", 126 pp., Çeşme, Eylül 2004
 • E23. H.Çetin, H.Altın, H.T.Tola, M.Ciriş, M.Ceyhan, 48. Milli Pediatri kongresi konferansı dahilinde "48. Milli Pediatri Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden inkontinensia pigmenti olgusu", 401 pp., Samsun, Eylül 2004
 • E24. B.F.Özel, H.Yasan, H.Doğru, M.Çiriş, Ö.Çandır, Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler konferansı dahilinde "Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler" bildiri kitapçığındaki "Miringoskleroz gelişimi ve kulak zarı iyileşmesi üzerine farklı ajanların etkileri", 23 pp., Ankara, Ekim 2004
 • E25. F.Kılınç, S.Bircan, F.N.Kapucuoğlu, N.Karahan, İ.M.Çiriş, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Renal Anjiyomyolipom", 306 pp., Gaziantep, Ekim 2004
 • E26. S.Bircan, Ö.Çandır, N.Kapucuoğlu, T.A.Serel, M.Çiriş, N.Karahan, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane değişici epitel karsinomunda CD10 ekspresyonu", 334 pp., Gaziantep, Ekim 2004
 • E27. N.Kapucuoğlu, F.Kılınç, S.Bircan, İ.M.Çiriş, N.Karahan, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Fibromatozis/nodüler fasiitis benzeri stromalı papiller tiroid karsinomu", 283-284 pp., Gaziantep, Ekim 2004
 • E28. M.Çiriş, S.Bircan, N.Karahan, N.Kapucuoğlu, H.Yasan, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Palatin Tonsilde Kıkırdak Dokusu: Sekiz Olgu", 124-125 pp., Gaziantep, Ekim 2004
 • E29. N.Karahan, F.Kılınç, S.Bircan, N.Kapucuoğlu, İ.M.Çiriş, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Uterusda Splenozis: Bir Olgu Sunumu", 161-162 pp., Gaziantep, Ekim 2004
 • E30. H.Yasan, H.Doğru, B.Baykal, M.Çiriş, M.Tüz, Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi konferansı dahilinde "Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Tromboze external juguler ven anevrizması", 29 pp., Ankara, Ekim 2004
 • E31. H.Yasan, B.F.Özel, M.Çiriş, G.Aynali, M.Yarıktaş, Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi konferansı dahilinde "Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Tonsil aktinomikozunun reküren akut tonsillit üzerine etkileri", 30 pp., Ankara, Ekim 2004
 • E32. Ö.Öztürk, Ö.Kaya, M.Çiriş, A.Bircan, Ş.Başpınar, Ü.Şahin, M.Gökırmak, A.Akkaya, 30. Yıl Akciğer Günleri Kongresi konferansı dahilinde "30. Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Senkron Tümör: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Malign Plevral Mezotelyomanın Nadir Birlikteliği", 20 pp., Bursa, Kasım 2005
 • E33. G.İnan, S.Sert, S.Bircan, N.Karahan, İ.M.Çiriş, Ş.Başpınar, F.N.Kapucuoğlu, I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması", 154 pp., Antalya, Mart 2006
 • E34. K.K.Bozkurt, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, İ.M.Çiriş, S.Bircan, N.Karahan, F.N.Kapucuoğlu, I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Primer akciğer tümörlerinde bronkoskopi sonrası balgam mı, bronkoskopi bağımsız balgam mı?", 165 pp., Antalya, Mart 2006
 • E35. İ.M.Çiriş, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, Ö.Çandır, 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Toplayıcı kanal karsinomu", 18 pp., Çeşme, Mayıs 2006
 • E36. Ç.L.Baydar, A.Küpeli, İ.M.Çiriş, B.Bozkurt, M.Demirer, 2. ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı dahilinde "2. ulusal Adli Tıp Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Aort Anevrizma Rüptürü Nedeni İle ani Ölüm", 34 pp., Bolu, Mayıs 2006
 • E37. A.Şenol, M.İşler, İ.Gören, A.G. Karahan, Ü.Sarıtaş, S.Kaya, M.Çiriş, G.Başyiğit, O.Aktürk, H.Kuleaşan, B.C.Arıdoğan, H.Demirin, M.L.Çakmakçı, 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology, 17 (1)" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü", 9 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2006
 • E38. Zorlu, D., Öztürk, Ö., Gökırmak, M., Çiriş, M., Songür, N., Şahin, Ü., Bircan, A. ve A. Akkaya, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi, Cilt 8 (Ek 2)" bildiri kitapçığındaki "Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu", 172 pp., Antalya, Nisan 2007
 • E39. M.Yarıktaş, M.Özkan, S.Türkaslan, M.Tüz, S.Gümüş, M.Çiriş, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Radikal cerrahi gerektiren maksilla kaynaklı gecikmiş ameloblastom", 86-87 pp., Antalya, Mayıs 2007
 • E40. M.Özkan, M.Yarıktaş, C.Çerçi, İ.Küçükkaya, K.Kumbul, M.Çiriş, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larenksten kaynaklanan ve semptom vermeyen dev nodül", 113 pp., Antalya, Mayıs 2007
 • E41. M.Tüz, M.Akkuş, M.Yarıktaş, H.Yasan, H.Doğru, M.Çiriş, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larinks karsinomuna eşlik eden nörofibrom", 112-113 pp., Antalya, Mayıs 2007
 • E42. D.Özbalcı, İ.M.Çiriş, M.Keskin, H.Demirin, M.İşler, 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology, 18 (1)" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda etanol ile uyarılan gastritin önlenmesinde Kafeik Asit Fenetil Ester'in etkinliğinin araştırılması", 13 pp., Nevşehir, Türkiye, Eylül 2007
 • E43. I.Ciris, K.Bozkurt, B.Aydoğan, G.İnan, S.Sert, N.Karahan, S.Bircan, F.Kapucuoğlu, 17. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Patoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Cancer incidence in the city of Isparta", 27 pp., İstanbul, Eylül 2007
 • E44. G.Alanoğlu, M.Yarıktaş, M.Köroğlu, M.Çiriş, A.Korcum, A.Timurağaoğlu, Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Turkish Journal of Hematology (24)" bildiri kitapçığındaki "Solunum güçlüğü ile başvuran multiple myelom olgusu", 162 pp., Ankara, Ekim 2007
 • E45. A.Bircan, S.Kaya, Ö.Öztürk, M.Çiriş, N.Songur, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29 Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solulum (9)" bildiri kitapçığındaki "Cilt metastazlı üç küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgusu", 36 pp., Fethiye, Ekim 2007
 • E46. S.Kaya, N.Songür, Ö.Öztürk, M.Çiriş, E.Tunç, Y.Songür, C.Koçkar, A.Akkaya, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29 Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum" bildiri kitapçığındaki "Sistemik lupus eritematozus tanılı bir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu", 62 pp., Fethiye, Ekim 2007
 • E47. İ.Erturan, N.M.Bozkurt, M.Çiriş, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu konferansı dahilinde "XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Diyabetes Mellitus Zemininde Gelişen Fronkülozise Sekonder Anetoderma Olgusu", 177 pp., Ankara, Kasım 2007
 • E48. O.Kaya, F.Z.Akçam, Y.Sönmez, A.Tığlı, M.Çiriş, IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarında fibrozisi göstermede noninvaziv yöntemlerin değeri", 164 pp., Antalya, Nisan 2008
 • E49. H.Yetkin, P.Y.Başak, M.Çiriş, V.B.Akkaya, IV. Ege Dermatoloji Günleri konferansı dahilinde "IV. Ege Dermatoloji Günleri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Jessner'in lenfositik infiltrasyonu: Olgu sunumu", 30 pp., Marmaris, Mayıs 2008
 • E50. N. Songür, Y. Songür, M. Çiriş, Ü. Şahin, Ö. Öztürk, N. Karahan, A. Akkaya, TÜSAD 30. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum" bildiri kitapçığındaki "Mediastinal ve intraabdominal tüberküloz lenfadenitisin endosonografik biopsi ile tanısı", 30 pp., Bodrum, Ekim 2008
 • E51. G.Alanoğlu, M.Çiriş, N.Ünal, M.Tulunay, M.Beksaç, 34. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "34. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Azasidine bağlı vaskülit: Olgu sunumu", 113-114 pp., Çeşme, Ekim 2008
 • E52. M.Yarıktaş, O.Erdoğan, S.Gümüş, M.Tüz, M.Çiriş, 30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Nazofarinks yerleşimli plazmasitom olgusu", 91 pp., Antalya, Ekim 2008
 • E53. İ.M.Çiriş, Ş.Başpınar, M.A.Aydın, B.Aydoğan, N.Kapucuoğlu, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Parotisin multifokal nodüler onkositik hiperplazisi", 200 pp., Antalya, Ekim 2008
 • E54. İ.M.Çiriş, M.İşler, F.N.Kapucuoğlu, S.Bircan, N.KArahan, G.İnan, K.K.Bozkurt, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "TNBS kolitinde gözlenen pankreatite kafeik asit fenetil esterin etkisi", 62 pp., Antalya, Ekim 2008
 • E55. K.K.Bozkurt, G.İnan, S.Sert, İ.M.Çiriş, F.N.Kapucuoğlu, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "İshak skorlama sisteminde gözlemciler arası uyum", 41 pp., Antalya, Ekim 2008
 • E56. N.Kapucuoğlu, K.Korkut, S.Sert, G.İnan, M.Kızmaz, G.Yavuz, İ.M.Çiriş, N.Karahan, S.Bircan, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "1998-2008 Gastrointestinal stromal tümör olgularının dökümü", 41 pp., Antalya, Ekim 2008
 • E57. A.Şenol, G.Aksakal, G.Acartürk, M.Akın, M.C.Koçkar, Y.Songür, M.İşler, M.Çiriş, 25.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2008; suppl1" bildiri kitapçığındaki "Üst Gastrointestinal Sistemde Ksantalezma Saptanan Olgularımızın Demografik Veriler", 135 pp., Adana, Kasım 2008
 • E58. S.Bircan, A.Bircan, İ.M.Çiriş, K.K.Bozkurt, G.Yavuz, N.Songür, IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi konferansı dahilinde "IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Bronşial yıkama materyallarinde fiksayonun ve bekleme süresinin sitomorfolojik bulgulara etkisi", 146 pp., Ankara, Mart 2009
 • E59. N.Songür, Y.Songür, B.Aydın, M.Çiriş, A.Şenol, R.Sütçü, G.Acartürk, M.İşler, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuar bağırsak hastalığında akciğer tutulumunun deneysel kolit modelinde araştırılması", 166-167 pp., Antalya, Nisan 2009
 • E60. Y.Songür, M.İşler, K.Demir, M.Çiriş, A.Şenol, M.C.Cüre, H.Vural, 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde "7.Ulusal Hepatoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kefir, Sıçanlarda Tiyosemid ile uyarılan akut karaciğer yıkımını önlememektedir", 240-241 pp., İzmir, Haziran 2009
 • E61. B.Aydın, Y.Songür, N.Songür, M.Çiriş, A.Şenol, R.Sütçü, G.Acartürk, M.İşler, 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "6. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuvar barsak hastalığında akciğer tutulumunun deneysel kolit modelinde araştırılması", 172 pp., Antalya, Eylül 2009
 • E62. M.Koçer, M.Bülbül, Ö.R.Tarhan, A.Kolancı, T.R.Koç, K.Türker, İ.Arı, İ.M.Çiriş, N.Karahan, 6.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "6.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Pankreasın solid papiller tümörü: Olgu sunumu", 164 pp., Antalya, Eylül 2009
 • E63. M.Ö.Tonguç, F.M.Kırzıoğlu, Ü.Çalışkan, M.Çiriş, G.Çağlayan, D.Canatan, Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu konferansı dahilinde "Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Talasemi majörlü bireylerde dişetinde demir birikiminin araştırılması", 78 pp., Ankara, Ekim 2009
 • E64. İ.M.Çiriş, N.Karahan, G.İnan, S.S.Bektaş, K.K.Bozkurt, 19. Ulusal Patoloji Kongres konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2009" bildiri kitapçığındaki "Gastrik Adenokarsinom ve Granülomatöz Gastrit Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu", 70 pp., Girne, Kıbrıs, Ekim 2009
 • E65. M.İşler, Y.Songür, A.Şenol, M.Çiriş, İ.Onaran, K.G.Başyiğit, A.G.Karahan, H.Vural, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology, 20(1)" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda trinitrobenzen sulfonik asit ile uyarılan kolit modelinde Lactobacillus fermentum'un koruyucu etkinliği", 37-38 pp., Ankara, Ekim 2009
 • E66. B.K.Köroğlu, İ.H.Ersoy, M.Köroğlu, A.Çelik, M.Çiriş, M.N.Tamer, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Bilateral sürrenal büyük kitlelerde dikkat! Sürrenal lenfoma", 55-56 pp., Kuşadası, Kasım 2009
 • E67. A.Bircan, D.Karayiğit, N.Songür, G.Koparan, Ş.Kaya, M.Çiriş, M.Sırmalı, S.Güneş, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi," bildiri kitapçığındaki "Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde iskelet metastazı: İki olgu sunumu", 76 pp., İstanbul, Mayıs 2010
 • E68. A.M.Ceyhan, G.Meriç, G.Aynali, M.Ciriş, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Topikal Topikal Takrolimus ile Dramatik Düzelme Gösteren Alt Dudak Yerleşimli Eroziv-Ülseratif Oral Liken Planus Olgusu", 174 pp., Antalya, Ekim 2010
 • E69. İ.M.Çiriş, K.K.Bozkurt, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2010;26 (ek sayı)" bildiri kitapçığındaki "Meme kanserinde COX-2 overekspresyonunun klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi", 145-146 pp., Eskişehir, Ekim 2010
 • E70. N.Karahan, T.Devrim, K.K.Bozkurt, İ.M.Çiriş, R.Çetin, T.Turgut, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2010; 26" bildiri kitapçığındaki "Sigmoid kolonda Matür Kistik Teratom: Bir Olgu Sunumu", 188 pp., Eskişehir, Ekim 2010
 • E71. N.Karahan, Ş.Başpınar, K.K.Bozkurt, E.Çaloğlu, İ. M.Çiriş, N.Kapucuoğlu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2010; 26" bildiri kitapçığındaki "Primer ve rekürren bazal hücreli karsinomlarda MMP-2, MMP-9 ve COX-2 ekspresyonu", 4 pp., Eskişehir, Ekim 2010
 • E72. D.Z.Karayiğit, M.Çakır, A.Bircan, M.Çiriş, Ş.Kaya, F.Kayan, A.Akkaya, E.Çaloğlu, TÜSAD 32. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum" bildiri kitapçığındaki ""Romatoid Artrite Bağlı İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Eşlik Eden Akciğer Kanseri: Olgu Sunumu (Elektronik Poster)", 27 pp., Antalya, Ekim 2010
 • E73. H.Demiralay, M.Akdoğan, M.Çiriş, 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi konferansı dahilinde "15. Pratisyen Hekimlik Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Thympra Spicata labiata Yağı'nın (karabaş kekik yağı)ve atorvastatinin antihiperkolesterolemik etkinliğinin araştırılması", 99 pp., Antalya, Ekim 2010
 • E74. G. Aynalı, F. Ünal, M. Yarıktaş, H. Yasan, M. Çiriş, Ö. Yılmaz, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Submandibular bezde multipl flebolitler içeren kavernöz hemanjiom: ilk pediatrik olgu", 360 pp., Antalya, Ekim 2011
 • E75. G. Aynalı, Y. Kurt, M. Yarıktaş, A. Altuntaş, M. Çiriş, A. Yetiş, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larenksin pyojenik granülomu: olgu sunumu", 349 pp., Antalya, Ekim 2011
 • E76. M. Doğan, G. Aynalı, M. Yarıktaş, H. Yasan, M. Özkan, M. Çiriş, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Lenfadenomegaliyi taklit eden Schwannom: Pediatrik olgu sunumu", 253 pp., Antalya, Ekim 2011
 • E77. M. Yarıktaş, M. Özkan, G. Aynalı, F. Ünal, H. Yasan, M. Tüz, M. Çiriş, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Deneysel otitis media tiplerinde kalsiyumdan zengin diyetin timpanoskleroz oluşumuna etkisi", 77 pp., Antalya, Ekim 2011
 • E78. F. Ünal, M. Tüz, M. Yarıktaş, G. Aynalı, M. Doğan, M. Çiriş, 34. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larinks karsinomuna eşlik eden pyojenik granülom: olgu sunumu", 398 pp., Antalya, Ekim 2011
 • E79. G. Aynalı, M. Yarıktaş, M. Tüz, M. Doğan, M. Çiriş, 34. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pyojenik granüloma alt konka radyofrekans uygulamasının komplikasyonlarından biri olabilir mi?", 176 pp., Antalya, Ekim 2012
 • E80. K. K. Bozkurt, N. Karahan, E. Çaloğlu, İ.M. Çiriş, M.E. Kesici, M. Koçer, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Psödomiksoma peritonei oluşturan duplikasyon kisti: Bir olgu sunumu", 114 pp., İzmir, Kasım 2011
 • E81. İ.M. Çiriş, M. Kızmaz, K.K. Bozkurt , M. Bülbül, M. Koçer, Ş. Başpınar, N. Karahan, S. Bircan, N. Kapucuoğlu., 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pankreasın infiltratif duktal adenokarsinomlarında NGF ve GDNF ekspresyonu", 136-137 pp., İzmir, Kasım 2011
 • E82. N. Karahan, T. Devrim,Ş. Başpınar, K.K. Bozkurt, M. Koçer, N. Kapucuoğlu, M. Çiriş, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kolorektal karsinomlarda yüksek CD133 ekspresyonu ve PTEN ekspresyon kaybının klinikopatolojik önemi", 106 pp., İzmir 2011, Kasım 2011
 • E83. İ.M. Çiriş, S. Bircan, Ş. Başpınar, G.İ. Mamak, K.K. Bozkurt, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Patoloji Kongresi Türk Patoloji Dergisi Cilt 27 Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Klasik Hodgkin Lenfomalarda NF-KB, MMP-2, MMP-9, KASPAZ-3 ve LMP-1 ekspresyonu", 126 pp., İzmir, Kasım 2011
 • E84. Ö. Öztürk, U. Khayri, Y. Kurt, M. Has, İ.M. Çiriş, M. Tüz, A. Akkaya, M. Çetin, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Bilateral vokal kord Paralizisi olan ağır obstrüktif uyku apne sendromu olgusu", 14 pp., Antalya, Nisan 2011
 • E85. İbrahim Metin Çiriş, Kemal Kürşat Bozkurt, Eylem Çaloğlu, Nilgün Kapucuoğlu “SERViKSTE GRANÜLOSiTiK SARKOM: BiR OLGU SUNUMU” 22. Ulusal Patoloji Kongresi. Türk Patoloji Dergisi. p184 Manavgat 7-11 Kasım 2012
 • E86. Önder Öztürkl, isa Dönge12, Metin Kiris , Alparslan Celik4, Hasan Ekrem Camas, Seher Karakus, OĞuz çELİK “Pulmoner alveoler proteinozis: Olgu sunumu” Turkish Thoracic Journal SAYI/lSSUE2 EK/SUPPLEMENTI NiSAN/APRlL 2013 CiLT/VOL 14. P076 ISSN 1302-7808
 • E87. Nermin Karahan 1 , Yıldıran Songür 2 , Nurten Özçelik 3 , Sıtkı Öztaş 4 , Nilgün Kapucuoğlu 1 , Pınar Koşar 3 , Metin Çiriş 1 , Şirin Başpınar 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Sevda Bektaş 1 “DİSPLAZİLİ BARRET ÖZEFAGUSU OLGULARIYLA GASTROÖZEFAGİYAL BİLEŞKE ADENOKARSİNOMLARINDA HER-2 ONKOGEN EKSPRESYONUNUN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE FLORESAN İNSİTU HİBRİDİZASYON (FISH) YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESi” 23. Ulusal Patoloji Kongresi. Bildiriler p141-142 6-10 Kasım 2013, İzmir
 • E88. Şirin Başpınar 1 , Giray Aynali 2 , Alper Özorak 3 , Ömer Yılmaz 4 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Metin Çiriş 1 , Ahmet Güzel 3 “LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNUN RENAL METASTAZI” 23. Ulusal Patoloji Kongresi. Bildiriler p33-34 6-10 Kasım 2013, İzmir
 • E89. Şirin Başpınar 1 , Sema Bircan 1 , Alper Özorak 2 , Ömer Yılmaz 3 , Metin Çiriş 1 , İbrahim Barut 4 , Ahmet Güzel “REKTUM ADENOKARSİNOMU VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ” 23. Ulusal Patoloji Kongresi. Bildiriler p137 6-10 Kasım 2013, İzmir
 • E90. Kemal Kürşat Bozkurt 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Hasan Erol Eroğlu “TİROİDDE TRAKEAL ADENOİD KİSTİK KARSİNOM İNFİLTRASYONU: BİR OLGU SUNUMU” 23. Ulusal Patoloji Kongresi. Bildiriler p31 6-10 Kasım 2013, İzmir
 • E91. Mehmet Fatih Benzin 1 , İbrahim Metin Çiriş 3 , Mehmet Zafer Sabuncuoğlu 1 , Hüseyin Pülat 2 , Oktay Karaköse 2 “SAFRA KESESİNDE HETEROTOPİK MİDE DOKUSU: OLGU SUNUMU” 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. Kongre Bildirileri PS-081 Antalya, Nisan 2014
 • E92. F.Tutku Atış AKSOY, 2Fatih GÜLTEKİN, 2Duygu Kumbul DOĞUÇ, 3İbrahim Metin ÇİRİŞ, 4Mustafa ÖZTÜRK “HFCS VE SUKROZ AĞIRLIKLI BESLENMENİN OBEZİTE, SERUM LEPTİN VE LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ EFFECT OF NUTRITION BASED HFCS AND SUCROSE TO OBESITY SERUM LEPTIN AND LIPID PROFILE” 27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya 27 th National Biochemistry Congress, P-209 Antalya 3 - 6 Kasım 2015
 • E93. Hüseyin Pülat 1 , Oktay Karaköse 1 , İsmail Zihni 1 , Kazım Çağlar Özçelik 1 , Metin Çiriş 2 , Hasan Erol Eroğlu “Safra kesesinin skuamoz hücreli kanseri: Olgu sunumu” 12. Türk Hepatobiliyer Cerrahi Kongresi, bildiri kitabı, p63, 1 -4 Nisan 2015/ ANTALYA
 • E94. Özlem Durak 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Afife Uğuz 1 , Hakan Demirtaş 2 “NADİR BİR TÜMÖR: BRANKİAL YARIK KİSTİ İÇİNDE GELİŞMİŞ TİROİD PAPİLLER KARSİNOMU” 26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi P 039 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
 • E95. Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Ebru Erdemoğlu 2 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Evrim Erdemoğlu 3 , Yakup Yalçın 3 , Burak Tatar 3 , Sevim Süreyya Çerçi 4 , Nilgün Kapucuoğlu 5 “TİP-1 VE TİP-2 ENDOMETRİAL KANSERLERDE ADRENOMEDULLİN VE BCL-2 EKSPRESYONU” 26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, S 61 P121. 2-6 Kasım 2016 Antalya
 • E96. Afife Uğuz 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Hasan Erol Eroğlu 2 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Sevda Gerek Çelikden “PANKREASTA LENFOEPİTELYAL KİST: OLGU SUNUMU” 26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, p 293 p267. 2-6 Kasım 2016 Antalya
 • E97. Özlem Durak 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Sevda Gerek Çelikden 1 , Mehmet Zafer Sabuncuoğlu 2 “NADİR BİR TÜMÖR: SAFRA KESESİ KARSİNOSARKOMU” 26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, p 284 p264. 2-6 Kasım 2016 Antalya
 • E98. Özlem Durak 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Jalal Raoufi 2 , Evrim Erdemoğlu 2 “APPENDİKS VERMİFORMİSTE YÜKSEK DERECELİ SERÖZ KARSİNOM METASTAZI VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS039 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya
 • E99. Afife Uğuz 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Jalal Raoufi 2 , Evrim Erdemoğlu 2 “İNTESTİNAL DİFERANSİYASYON GÖSTEREN ENDOMETRİAL ADENOKARSİNOM” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS017 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya
 • E100. Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Özlem Durak 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Nilgün Kapucuoğlu 2 “ASCO/CAP 2013 KRİTERLERİNİN HER2 OVEREKSPRESYONU GÖSTEREN MEME KANSERİ ORANINA ETKİSİ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS317 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya
 • E101. Özlem Durak 1 , Nermin Karahan 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Sevda Gerek Çelikden 1 , Altuğ Şenol 2 “GASTRİK ADENOM VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS211 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya
 • E102. Afife Uğuz 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Hasan Erol Eroğlu 2 “HASHİMOTO TİROİDİTİNDE MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU VE PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS187 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya
 • E103. Özlem Durak 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Okan Özkaya 2 , Evrim Erdemoğlu 2 , Hüseyin Aydın 3 “NÖROFİBROMATOZİS-TİP1 OLGUSUNDA PLEKSİFORM NÖROFİBROM ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS399 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya
 • E104. Afife Uğuz 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Erdoğan Okur 2 “PALATİNAL TONSİLDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM: OLGU SUNUMU” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS108 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya
 • E105. Afife Uğuz 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Mahmut Bülbül 2 “WHARTİN BENZERİ PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS188 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya
 • E106. Bilgir E, Yıldırım D, Koçer G, Çiriş İM. “Osteoblastoma in Mandible: A Case Report” Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği ‘. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı” April 13-15, 2017.
 • E107. Derya Yıldırım 1 , Melike Başaran 1 , Yavuz Fındık 2 , Mustafa Asım Aydın 3 , Süha Türkaslan 4 , İbrahim Metin Çiriş 5 “Maksillada Agresif Osteoblastoma: Nadir Bir Kemik Tümörü Olgusu; Aggressive Osteoblastoma in the Maxilla: A Rare Bone Tumour Case” Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2017;23(Suppl) S144 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul 21-24 Eylül 2017
 • E108. Bilgir E, Yıldırım D, Öner B, Çiriş İM. “Recurrent Pleomorphic Adenoma: A Case Report” Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği ‘. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı” April 13-15, 2017.
 • E109. Gamze Erkılınç 1 , Selma Korkmaz 2 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Nermin Karahan 1 , Sevda Gerek Çelikden 1 , İjlal Erturan 2 , Mehmet Yıldırım 2 “Folliküler müsinöz: olgu sunumu” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, Eposter EPS057(819), 27-30 Ekim 2018 Ankara
 • E110. İbrahim Metin Çiriş 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Gamze Erkılınç 1 , Özlem Durak 1 , Özgür Timuçin Kutlu 2 , Murat Koçer 2 , Nermin Karahan 1 “Meme Karsinomlarında Doku Mikroarray, Kor Biyopsi ve Eksizyonel Biyopside Ki67 Ekspresyonlarının Karşılaştırılması” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, PB Sözel Sunum PB044(907), 27-30 Ekim 2018 Ankara
 • E111. Nermin Karahan 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Birgül Aydoğan 2 , Gamze Erkılınç 1 , Özlem Durak 1 “Nevoid melanoma: olgu sunumu” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, Eposter EPS091(848), 27-30 Ekim 2018 Ankara
 • E112. Gamze Erkılınç 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Nermin Karahan 1 “Regrese gastrointestinal stromal tümör: olgu sunumu” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, Eposter EPS180(846), 27-30 Ekim 2018 Ankara
 • E113. Gamze Erkılınç 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Nermin Karahan 1 , Özlem Durak 1 “Tiroidde malign teratoma: olgu sunumu” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, Eposter EPS117(820), 27-30 Ekim 2018 Ankara
 • E114. Poster “Perinöroma: olgu sunumu” 29. Ulusal Patoloji Kongresi Poster Sunum Numarası: PS-531 23-26 Ekim 2019 Trabzon
 • E115. Sözlü sunum “İnvaziv meme karsinomlarında immünhistokimyasal PD1 ve PDL1 ekspresyonlarının araştırılması” 29. Ulusal Patoloji Kongresi PL-054, 23-26 Ekim 2019 Trabzon
 • Güncellenecek

Prof Dr Metin ÇİRİŞ

Atıf

1500'den fazla bilimsel atıf

H index

Güncel H indeksi 22
(Kasım 2022)
Güncel H index

Deneyim

20+ yıl üniversite deneyimi
200+ yayın
Genel Patoloji Deneyimi

Built with ‌

HTML Website Creator