Prof Dr Metin Çiriş

SDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji

MakaleMakale
MakaleWeb of Science
Biyopsi
     İşlemleri
Reyting

Metin Çiriş

Prof. Dr. İ. Metin ÇİRİŞ


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İBRAHİM METİN ÇİRİŞ
Doğum Tarihi: 1969

Öğrenim Durumu:

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
S.Yeterlik
Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi
1992
Tıpta Uzmanlık
 Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi
2001


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

    Granüloza hücreli tümörler ve ayırıcı tanısında İnhibin'in yeri. Prof. Dr. Yıldız Erhan

Görevler:

Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Dr.
Tunceli Mazgirt Darıkent Sağlık Ocağı
1992-1993
Dr.  
Tunceli Mazgirt Sağlık Ocağı
1993-1994
Dr.
 Konya Beyşehir Derebucak Sağlık Ocağı
1994-1995
Tabip Asteğmen
Mardin Savur Jandarma/Komando Taburu
1995-1996
Tabip Teğmen Mardin Savur Jandarma/Komando Taburu 1996
Dr.
Konya Beyşehir Derebucak Sağlık Ocağı
1996-1997
Dr.Arş.Gör
Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
1997-2001
Uzm.Dr.
Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
2001-2002
Uzm. Dr.
S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
2002-2003
Yrd.Doç.Dr.
S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
2003-2013
Doç. Dr.
S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D. 2013-2019
Prof. Dr.
S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D. 11.12.2019


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Öğrenci İsmi
Tarih
Bitirdiği Tarih
Tez Başlığı
Dr. Korkut Bozkurt
01.06.2007
01.06.2008
Mide Karsinomlarında Cox-2 Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal Araştırılması
Dr. Mustafa Kızmaz
01.09.2009
01.09.2011
Pankreasın İnfiltratif Duktal Adenokarsinomlarında Nevre Growth Factor (NGF) Ve Glial Cell Derived Neurotrophic Factor (GDNF) Ekspresyonunun Perinöral İnvazyon Ve Prognostik Faktörler İle İlişkisi

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Çeşitli Gastrointestinal Patolojilerin Deneysel Modellerinde Kafeik Asit Fenetil Ester"in(CAPE) Terapotik Etkinliğinin Araştırılması, S.D.Ü. B.A.P. Münferit Proje, 1088-M-05, proje yürütücüsü olarak.

İdari Görevler :
 • SDÜ Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu üyeliği 2011-
 • Tıp Fakültesi Dönem 3 koordinatörlük üyesi 2011-
 • Tıbbi Patoloji Laboratuvarı kalite denetimi 2011-
 • Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihale komisyon üyeliği 2011-
 • SDÜ Deney Hayvaları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHATAM) yönetim kurulu üyeliği ve merkez müdür yardımcılığı 2013-
 • Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu üyeliği 2013-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Patoloji Derneği
Ege Patoloji Derneği
Isparta-Burdur Tabip Odası

Bilimsel Katılımlar:

 1. XIII. Ulusal Patoloji Kongresi, 4-8 Eylül 1997, İstanbul
 2. Deri eki tümörleri kursu, 2 Mayıs 1998, İzmir
 3. Jinekolojik onkoloji patoloji kursu, 6. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi bünyesinde, 12 Ekim 1998, Antalya
 4. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası
 5. Endometrial biyopsi ve küretaj materyallerinin değerlendirilmesi kursu, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi bünyesinde, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası
 6. Akciğer tümörleri kursu, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi bünyesinde, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası
 7. Isparta sosyal ve bilimsel etkinlik günleri, 22-25 Haziran 2000, Isparta
 8. Kemik ve yumuşak doku tümörleri sempozyumu, 15-19 Ekim 2002, Pamukkale Ü
 9. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, 29-31 Mayıs 2003, Ankara Patoloji Derneği
 10. Gastroenteropankreatik GEP endokrin tümörler kursu, 20 Mart 2004, Marmara Oteli, İstanbul
 11. Basics and applications of molecular pathology kursu, 21 Mart 2004, Marmara Oteli, İstanbul 
 12. Uluslararası katılımlı karaciğer sempozyumu, 21-22 Nisan 2004, Isparta
 13. 17. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 3-6 Ekim 2004, Gaziantep
 14. VI. stereolojik metotlar ve uygulamaları kursu, 11-14 Ekim 2004, Isparta
 15. Cerrahi meme patolojisi günleri, 16-17 Nisan 2005, İstanbul
 16. Over tümörleri kursu, 14-15 Mayıs 2005, İzmir
 17. Tiroid sitopatolojisi kursu, 19-20 Kasım 2005, Hacettepe, Ankara
 18. Nefropatoloji kursu, 22-23 Kasım 2005, Adana
 19. Akciğerlerin patolojik incelenmesinde potansiyel güçlükler ve nadir görülen akciğer lezyonları kursu, 3-4 Haziran 2006, Çukurova Üniversitesi, Adana
 20. Patolojide yenilikler ve ayırıcı tanı kursu, 17-18 Mart 2007, Hacettepe Ankara
 21.  9. Ulusal meme hastalıkları kongresi, 5-9 Eylül 2007, Ankara
 22. Patoloji kursu, 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi kapsamında, 5-9 Eylül 2007, Ankara
 23. Gastrointestinal ve hepatobiliyer sistem patolojileri kursu, 2-3 Kasım 2007, Sivas
 24. Karaciğer patolojisi kursu, 23-24 Mayıs 2008, Ege Patoloji Derneği İzmir
 25. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Antalya
 26. IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 26-29 Mart 2009, Hacettepe Ankara
 27. Probleme dayalı öğrenim kursu, 13-15 Nisan 2009, Isparta
 28.  Yüksek dereceli glial tümörler kursu, 7 Kasım 2009, Acıbadem Ü, İstanbul
 29. Patolojide yenilikler ve ayırıcı tanı kursu, 3-4 Nisan 2010, Hacettepe Ankara
 30. Kemik iliği kursu, 9-11 Nisan 2011, Çeşme
 31. Hepatobiliyer sistem patolojisi kursu, 7 Haziran 2010, Marmara Ü, İstanbul
 32. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül - 3 Kasım 2010, Eskişehir
 33. Baş boyun patolojisi kursu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi kapsamında, 29 Eylül - 3 Kasım 2010, Eskişehir
 34. Olgularla baş boyun patolojisi kursu, 1 Nisan 2011, Ankara
 35. Patolojide yenilikler ve ayırıcı tanı kursu, 2-3 Nisan 2011
 36. 36. Avrupa sitoloji kongresi. 36th European Congress of Cytology, 22-25 Eylül 2011, İstanbul
 37. Pediatrik ve perinatal patoloji kursu, 16 Kasım 2011, İzmir
 38. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir
 39. Mediasten patolojisi kursu, 14 Ocak 2012, Adana
 40. Dermatopatoloji kursu, 14 Nisan 2012, İstanbul
 41. IX. Deney hayvanları kullanımı eğitim programı katılımı, 21 Eylül 2012
 42. 22. Ulusal Patoloji Kursu, 7-11 Kasım 2012, Antalya
 43. Endokrin kursu, 23 Haziran 2013, İstanbul
 44. Surgical pathology: Current concepts meeting, 13-14 Nisan 2013, Adana
 45. Deney hayvanları kullanım sertifikası, sertifika no: 2013/029. 16-23 Kasım 2013, Isparta
 46. Jinekopatoloji kursu, 7 Aralık 2013, Ege Patoloji Derneği, İzmir
 47. 7. Ultrasonografi eşliğinde uygulamalı karaciğer biyopsi kursu katkısı, 12 Nisan 2013, Isparta
 48. First international medical students congress presentation and participation, 3-5 Mayıs 2013, Isparta
 49. Nefropatoloji kursu, 27-28 Eylül 2014, Ege Patoloji Derneği, İzmir
 50. Tıp eğitiminde ölçme değerlendirme kursu, 15-16 Nisan 2014, Isparta
 51. 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Antalya
 52. Eğitim becerileri kursu, 15-18 Şubat 2017, Isparta
 53. Tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirme kursu katkısı, belge no: 24/11/2017/230. 23-24 Kasım 2017, Isparta
 54. 28. Ulusal Patoloji Kongresi, 27-30 Ekim 2018, Ankara
 55. 4. Multidisipliner baş boyun kanserleri kongresi konuşmacı katılımı, 8-11 Mart 2018, Antalya
 56. Meme kanseri patolojisi kursu, 21 Nisan 2018, Ege Patoloji Derneği, İzmir
 57. Renal transplant patolojisi kursu, 28. Ulusal Patoloji Kongresi kapsamında, 30 Ekim 2018, Ankara
 58. Uygulamalı mikroskop çalıştayı katkısı, 13-15 Mart 2019, Isparta
 59. Solunum zirvesi, baş boyun tümörlerinde sıradışı olgular sunumu, 13-15 Haziran 2019, Isparta
 60. 29. Ulusal Patoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Trabzon

Yayınlar:


Türkçe ve Yabancı Dilde Yayınlar


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. O.Zekioğlu, Y.Erhan, N.Özdemir, M.Çiriş, Y.Erhan, "Adenoid cystic carcinoma of the breast: a case report and clues for its differential diagnosis", Journal of BUON (ISI) , 457-460 pp., 2000

A2. S.Arslanoglu, M.Yalaz, D.Gökşen, M.Coker, S.Tütüncüoglu, M.Akisu, S.Darcan, N.Kultursay, M.Ciriş, E.Demirtaş, "Molybdenum cofactor deficiency associated with Dandy–Walker complex", Brain and Development (ISI) , 815-818 pp., 2001 , DOI: 0.1016/S0387-7604(01)00316-3

A3. H.Bayramoglu, O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciriş, N.Ozdemir, "Fine-needle aspiration biopsy of invasive micropapillary carcinoma of the breast: a report of five cases", Diagnostic Cytopathology (ISI) , 214-217 pp., 2002 , DOI: 10.1002/dc.10176

A4. Y.Erhan, N.Ozdemir, O.Zekioglu, D.Nart, M.Ciris, "Breast carcinomas with choriocarcinomatous features: case reports and review of the literature", The Breast Journal (ISI) , 244-248 pp., 2002 , DOI: 10.1046/j.1524-4741.2002.08411.x

A5. A.Veral, O.Zekioglu, D.Nart, M.Ciris, N.Ozdemir, Y.Erhan, "P53, C-ERB, KI-67, estrogen and progesterone receptor expression and histological parameters in types I and II endometrial carcinomas", Annals of Saudi Medicine (ISI) , 242-244 pp., 2002

A6. O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciriş, H.Bayramoglu, "Neuroendocrine differentiated carcinomas of the breast: a distinct entity", Breast (ISI) , 251-257 pp., 2003 , DOI: 10.1016/S0960-9776(03)00059-6

A7. O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciris, H.Bayramoglu, N.Ozdemir, "Invasive micropapillary carcinoma of the breast: high incidence of lymph node metastasis with extranodal extension and its immunohistochemical profile compared with invasive ductal carcinoma", Histopathology (ISI) , 18-23 pp., 2004

A8. I.Barut, O.R.Tarhan, M.Ciris, Y.Akdeniz, M.Bulbul, "Intestinal obstruction due to a mesenteric cyst", Yonsei Medical Journal (ISI) , 356-358 pp., 2004 , DOI: false

A9. M.Çiriş, Y.Erhan, O.Zekioglu, H.Bayramoglu, "Inhibin alpha and beta expression in ovarian stromal tumors and their histological equivalences", Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (ISI) , 491-496 pp., 2004 , DOI: 10.1111/j.0001-6349.2004.00167.x

A10. F.Oktem, M.K.Arslan, F.Ozguner, O.Candir, H.R.Yilmaz, M.Ciris, E.Uz, "In vivo evidences suggesting the role of oxidative stress in pathogenesis of vancomycin-induced nephrotoxicity: protection by erdosteine", Toxicology (ISI) , 227-233 pp., 2005 , DOI: 10.1016/j.tox.2005.07.009

A11. H.Doğru, H.Yasan, O.Candir, M.Tüz, M.Ciriş, "Squamous cell metaplasia of the nasopharyngeal epithelium and its association with adult-onset otitis media with effusion", Acta Oto-Laryngologica (ISI) , 580-584 pp., 2005 , DOI: 10.1080/00016480510026917

A12. S.Bircan, O.Candir, N.Kapucuoglu, T.A.Serel, M.Ciris, N.Karahan, "CD10 expression in urothelial bladder carcinomas: a pilot study", Urologia Internationalis (ISI) , 107-113 pp., 2006 , DOI: 10.1159/000093901

A13. I.Barut, O.R.Tarhan, C.Cerci, M.Ciris, E.Tasliyar, "Lipoma of the parietal peritoneum: an unusual cause of abdominal pain", Annals of Saudi Medicine (ISI) , 388-390 pp., 2006

A14. H.Cetin, S.Olgar, F.Oktem, M.Ciris, E.Uz, C.Aslan, F.Ozguner, "Novel evidence suggesting an anti-oxidant property for erythropoietin on vancomycin-induced nephrotoxicity in a rat model", Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (ISI) , 1181-1185 pp., 2007 , DOI: 10.1111/j.1440-1681.2007.04695.x

A15. A.Bircan, N.Kapucuoglu, O.Ozturk, M.Ciris, M.Gokirmak, A.Akkaya, "Bilateral benign endobronchial schwannomas", Annals of Saudi Medicine (ISI) , 375-377 pp., 2007 , DOI: 10.4103/0256-4947.51478

A16. N.Kapucuoglu, F.Aktepe, H.Kaya, S.Bircan, N.Karahan, M.Ciriş, "Immunohistochemical expression of PTEN in normal, hyperplastic and malignant endometrium and its correlation with hormone receptors, bcl-2, bax, and apoptotic index", Pathology Research and Practice (ISI) , 153-162 pp., 2007 , DOI: 10.1016/j.prp.2007.01.003

A17. U.Ergene, D.Ozbalci, B.Baykal, I.M.Ciris, M.Yariktas, "Aplastic anemia, mucormycosis and aspergillosis in infectious mononucleosis: Success is possible", Transfusion and Apheresis Science (ISI) , 125-129 pp., 2007 , DOI: 10.1016/j.transci.2007.03.016

A18. C.Cerci, E.Eroglu, M.Dede, M.Ciris, M.Bulbul, "Polypoid lesions of the gallbladder smaller than 10 mm", The Turkish Journal of Gastroenterology , 140-141 pp., 2008

A19. M.Akçam, I.Buyukyavuz, M.Ciriş, N.Eriş, "Adenomyomatosis of the gallbladder resembling honeycomb in a child", European Journal of Pediatrics (ISI) , 1079-1081 pp., 2008 , DOI: 10.1007/s00431-007-0623-8

A20. N.Karahan, S.Baspinar, M.Ciris, C.L.Baydar, N.Kapucuoglu, "Cyclooxygenase-2 expression in primary and recurrent pterygium", Indian Journal of Ophthalmology , 279-283 pp., 2008 , DOI: 10.4103/0301-4738.39663

A21. Y.Erhan, M.Ciris, O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Kapkac, O.Makay, N.Ozdemir, "Do clinical and immunohistochemical findings of pure mucinous breast carcinoma differ from mixed mucinous breast carcinoma?", Acta Chirurgica Belgica (ISI) , 204-208 pp., 2009

A22. C.Uyar, F.Z.Akcam, M.Ciris, O.Kaya, C.Kockar, M.Isler, "Comparison of FibroTest-ActiTest with histopathology in demonstrating fibrosis and necroinflammatory activity in chronic hepatitis B and C", Indian Journal of Pathology and Microbiology (ISI) , 476-481 pp., 2010 , DOI: 10.4103/0377-4929.68281

A23. Y.Songür, N.Songür, M.Ciriş, U.Sahin, O.Oztürk, N.Karahan, A.Akkaya, "Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration cytology of tuberculous lymphadenitis: demonstration of acid-fast bacilli", Cytopathology (ISI) , 64-65 pp., 2010 , DOI: 10.1111/j.1365-2303.2009.00697.x

A24. O.Ergün, A.Koşar, İ.M.Ciriş, "Urethral Recurrence of Bladder Tumor Occuring As a Perineal Mass 2 Years After Transurethral Resection: A Case Report", The Kaohsiung Journal of Medical Sciences (ISI) , 624-627 pp., 2010 , DOI: 10.1016/S1607-551X(10)70096-6

A25. H.Yasan, M.Köroğlu, M.Çiriş, M.Tüz, "Lymphangioma of the middle ear and mastoid simulating chronic otitis media with effusion", International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra (ISI) , 119-121 pp., 2010 , DOI: 10.1016/j.pedex.2010.05.002

A26. İ.M.Çiriş, K.K. Bozkurt, Ş.Başpinar, F.N.Kapucuoğlu, "Immunohistochemical COX-2 overexpression correlates with HER-2/neu overexpression in invasive breast carcinomas: A pilot study", Pathology Research and Practice (ISI) , 182-187 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.prp.2011.01.005

A27. U.Calişkan, M.O.Tonguç, M.Ciriş, N.Balta, F.Y.Kirzioglu, G.Caglayan, D.Canatan, "The investigation of gingival iron accumulation in thalassemia major patients", Journal of Pediatric Hematology Oncology , 98-102 pp., 2011 , DOI: 10.1097/MPH.0b013e3182025058

A28. A.Senol, M.Isler, A.G.Karahan, G.B.Kiliç, H.Kuleasan, I.Gören, U.Saritas, S.Kaya, M.Ciris, O.Aktürk, B.C.Aridogan, H.Demirin, L.M.Cakmakçi, "Effect of probiotics on aspirin-induced gastric mucosal lesions", The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 18-26 pp., 2011 , DOI: 10.4318/tjg.2011.0151

A29. H.Demiralay, M.Akdogan, M.Ciris, "The investigation of the Anti-hypercholesterolemic Activities of Thymbra Spicata Labiata Oil (Karabas Thyme Oil) and Atorvastatin", Journal of the Chemical Society of Pakistan (ISI) , 733-743 pp., 2011

A30. N.Karahan, Ş.Başpınar, K.K.Bozkurt, E.Çaloğlu, İ.M.Çiriş, F.N.Kapucuoğlu, "Increased Expression of COX-2 in Recurrent Basal Cell Carcinomas of Skin: A Pilot Study", Indian Journal of Pathology and Microbiology (ISI) , 526-531 pp., 2011 , DOI: 10.4103/0377-4929.85086

A31. N.Karahan, K.K.Bozkurt, İ.M.Çiriş, Y.Songür, M.Akın, M.Çetin, R.Çetin, A.Koşar, "Duodeno-Jejunal Invagination Caused by Small Bowel Metastasis of Renal Cell Carcinoma", The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 355-357 pp., 2011 , DOI: 10.4318/tjg.2011.0231

A32. N.Karahan, T.Devrim, K.K.Bozkurt, İ.M.Çiriş, R.Çetin, T.Turgut, "Teratoma of Sigmoid Colon Mimicking Ovarian Cystic Lesion: A Case Report", Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences (ISI) , 1147-1150 pp., 2012 , DOI: 10.5336/medsci.2010-20538

A33. Ö.İsmailoğlu, S.B.Albayrak, İ.M.Çiriş, "Huge Cystic Cerebral Metastasis of Small-cell Lung Carcinoma with a Mural Nodule Mimicking a Supratentorial Cystic Astrocytoma", The American Journal of the Medical Sciences (ISI) , 520 pp., 2011 , DOI: 10.1097/MAJ.0b013e3182206650

A34. M. Özkan, M. Yarıktaş, G. Aynali, F. Unal, H. Yasan, M. Tüz, M. Çiriş, "Effects of calcium-rich diet in experimentally induced otitis media subtypes in the formation of tympanosclerosis in rats", Official Journal of Mediterranean Society of Otology and Audiology , 231-238 pp., 2012 , DOI: false

A35. N. Budak, D.K. Doğuç, Ç. Savaş, A.C. Seydim, T.K. Taş, M. Çiriş, Z.B.G. Seydim, "Effects of Apple Cider Vinegars Produced with Different Techniques on Blood Lipids in High-Cholesterol-Fed Rats", Journal of Agricultural and Food Chemistry (ISI) , 6638–6644 pp., 2011 , DOI: dx.doi.org/10.1021/jf104912h

A36. M. Akdoğan, A. Koyu, M. Çiriş, K. Yıldız, "Anti-hypercholesterolemic activity of Juniperus communis Lynn Oil in rats: A biochemical and histopathological investigation", Biomedical Research (ISI) , 321-328 pp., 2012

A37. R. Yazkan, İ.M. Çiriş, "Pericardial Cyst: A Rare Cause of Progressive and Chronic Cough", Respiration (ISI) , 159 pp., 2012 , DOI: 10.1159/000331460

A38. Fusun Zeynep Akcam, Arzu Tigli, Onur Kaya, Metin Ciris, Huseyin Vural. Cytokine Levels and Histopathology in Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C. JOURNAL OF INTERFERON & CYTOKINE RESEARCH. Volume 32, Number 12, 2012. DOI: 10.1089/jir.2012.0048

A39. Mehmet Akdogan, Ahmet Nesimi Kisioglu, Metin Ciris Ahmet Koyu. “Investigating the effectiveness of different tea types from various thyme kinds (Origanum onites, Thymbra spicata and Satureja cuneifolia) on anemia and anticholesterolemic activity.” Toxicology and Industrial Health. 1-12. 27 November 2012. DOI: 10.1177/0748233712466136

A40. O. Aksu, I. H. Ersoy, A. Altuntas, B. K. Koroglu, I. M. Ciris, M. N. Tamer, M. T. Sezer. LONG TERM ADDISON DISEASE ASSOCIATED WITH NEW ONSET MINIMAL CHANGE DISEASE. Acta Endocrinologica (Buc), vol. VIII, no. 4, p. 633-638, 2012 DOI:10.4183/aeb.2012.633

A42. OĞUZHAN AKSU, BANU KALE KÖROĞLU, İSMAIL HAKKI ERSOY, MERT KÖROĞLU, METIN ÇIRIŞ, SıDDıKA ERSOY, M. NUMAN TAMER. “THYROID FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY: WHICH METHOD SHOULD BE PREFERRED IN AN ENDEMIC GOITER REGION?” Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 297 2014

A44. Levent Tok, Ozlem Yalcin Tok, Mehmet Argun, I Metin Ciris, Sirin Baspinar, and Alime Gunes. “Corneal Limbal Sebaceous Adenoma” Cornea 2014;33:425–427

A45. Kemal Kürsat Bozkurt, Yakup Yalcın, Ebru Erdemoglu, Burak Tatar, Evrim Erdemoglu, Sevim Süreyya Çerci, Ibrahim Metin Ciris, Sirin Baspınar, Afife Uguz, Nilgün Kapucuoglu “The role of immunohistochemical adrenomedullin and Bcl-2 expression in development of type-1 endometrial adenocarcinoma Adrenomedullin expression in endometrium” Pathology – Research and Practice 212 (2016) 450–455 http://dx.doi.org/10.1016/j.prp.2016.02.021

A46. Nilgün ŞENOL, Metin ÇİRİŞ, Mustafa KAYAN, Vehbi YÜRÜKER. “A Rare Entity: Ossified Chronic Subdural Hematoma in an Adult” Journal of Neurological Sciences 32:(1)# 43; 208-212, 2015

A47. Umul A , Altuntaş SH, Yavuz DD, Aydın MA , Çiriş M. “Osteoblastoma of the left mandible” Case Study and Case Report 2015; 5(3): 109 - 115.

A48. Hüseyin Pülat , Huseyin Eken, Oktay Karaköse, İsmail Zihni, Kazım Çağlar Özçelik, Metin ÇiriŞ, Hasan Erol Eroğlu. “Squamous Cell CarcInoma of Gallbladder: A Case Report” British Journal of Medicine & Medical Research. 14(5): 1-5, 2016, Article no.BJMMR.23849 ISSN: 2231-0614, NLM ID: 101570965

A49. Ayça Esra Kuybulu, Faruk Öktem, İbrahim Metin Çiriş, Recep Sutcu, Ahmet Rıfat Örmeci, Selçuk Çömlekçi, Efkan Uz “Effects of long-term pre- and post-natal exposure to 2.45 GHz wireless devices on developing male rat kidney” Renal Failure 38:4, 571-580, DOI: 10.3109/0886022X.2016.1148937 2016

A50. SEVİM SUREYYA CERCİ, KEMAL KURSAT BOZKURT, HASAN EROL EROGLU, CELAL CERCİ , EVRİM ERDEMOGLU , PİNAR TALİP BULBUL, MELTEM CETİN, RECEP CETİN, IBRAHİM METİN CİRİS, MAHMUT BULBUL. “Evaluation of the association between HIF-1α and HER-2 expression, hormone receptor status, Ki-67 expression, histology and tumor FDG uptake in breast cancer” ONCOLOGY LETTERS 12: 3889-3895, 2016 DOI: 10.3892/ol.2016.5199

A51. Sirin Baspinar, Sema Bircan, Metin Ciris, Nermin Karahan, Kemal Kursat Bozkurt: “Expression of NGF, GDNF and MMP-9 in prostate carcinoma” Pathology– Research and Practice 213 (2017) 483–489 http://dx.doi.org/10.1016/j.prp.2017.02.007

A52. M. Mustafa KJlJçkaya, Giray Aynali, Ali Murat Ceyhan, Metin ÇiriŞ: “Metastatic Malignant Melanoma of Parotid Gland with a Regressed Primary Tumor” Case Reports in Otolaryngology Volume 2016, Article ID 5393404, 4 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/5393404

A53. Bunyamin Aydin, Yıldıran Songur, Necla Songur, Oğuzhan Aksu, Altug Senol, I. Metin Ciris, Recep Sutcu: “Investigation of pulmonary involvement in in-flammatory bowel disease in an experimental model of colitis” Korean J Intern Med 2016;31:853-859 http://dx.doi.org/10.3904/kjim.2014.238

A54. Bunyamin Aydin, Yavuz Savas Koca, Tugba Koca, Ihsan Yildiz, Sevda Gerek Celikden, Metin Ciris: “myloid Goiter Secondary to Ulcerative Colitis". Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Endocrinology Volume 2016, Article ID 3240585, 3 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/3240585

A55. Hasan Basri Savas, Fatih Gultekin, Ibrahim Metin Ciris: “Positive effects of meal frequency and calorie restriction on antioxidant systems in rats” North Clin Istanb 2017;4(2):109–116 doi: 10.14744/nci.2017.21548

A56. Yakup Yalcin, Kemal Kursat Bozkurt, Ibrahim Metin Ciris, Sevim Sureyya Cerci, Evrim Erdemoglu: “Primary Extra-Gastrointestinal Stromal Tumor of Mesenteric Root: a Rare Version of a Soft Tissue Tumor Located on a Critical Region” J Gastrointest Canc DOI 10.1007/s12029-017-9944- 2017

A57. Ozgur Basal 1 *, Tolga Atay 2 , İbrahim Metin Ciris 3 , Yakup Barbaros Baykal 2 “Epidermal growth factor (EGF) promotes bone healing in surgically induced osteonecrosis of the femoral head (ONFH)” Bosn J Basic Med Sci. 2018;18(4):352-360. 2018 DOI: http://dx.doi.org/10.17305/bjbms.2018.3259

A58. Ibrahim Metin Çiriş a , Gamze Erkılınc a , Kemal Kursat Bozkurt a , Nermin Karahan a , Hasan Yasan b , Mehmet Emre Sivrice b,∗ “Cartilaginous choristomas in tonsillectomy specimen: A prospective analysis” International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 122 (2019) 191–195 https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.04.020 2019

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler 


B1. T.Akalın, D.Sabah, M.Çiriş, G.Kandiloğlu, G.Başdemir, F.Öztop, 2nd Balkan Congress of Oncology konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Soft tissue tumors: Ten years experience of tru-cut biopsy in Ege University Medical Faculty", p27 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 1998

B2. Y.Erhan, O.Zekioğlu, D.Nart, M.Çiriş, N.Özdemir, Seventh Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society konferansı dahilinde "International Journal of Gynelogical Cancer" bildiri kitapçığındaki "The profile of p53, c-erbB2, Ki-67, estrogen and progesterone receptor ecpression of the endometrial carcinomas", 70-71 pp., Roma, İtalya, Eylül 1999

B3. O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciris, H.Bayramoglu, N.Özdemir, 18th European Congress of Pathology konferansı dahilinde "Virchows Archiv Volume 439, Number 3" bildiri kitapçığındaki "Diagnostic value of inhibin immunoreactivity in ovarian granulosa cell tumors and epithelial carcinomas", 219 pp., Berlin, Almanya, Eylül 2001

B4. O.Zekioğlu, Y.Erhan, M.Çiriş, N.Özdemir, XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology konferansı dahilinde "Histopathology, Vol 41 Suppl 1" bildiri kitapçığındaki "Immunophenotype of invasive micropapillary carcinomas", 75 pp., Amsterdam, Hollanda, Ekim 2002

B5. Y.Erhan, O.Zekioğlu, M.Çiriş, XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology konferansı dahilinde "Histopathology, Vol 41 Suppl 1" bildiri kitapçığındaki "Uterine stromal tumour resembling ovarian sex cord tumours", 86 pp., Amsterdam, Hollanda, Ekim 2002

B6. N.Karahan, S.Bircan, M.Çiriş, N.Kapucuoğlu, Ö.Çandır, B.Yıldırım, N.Delibaş, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kronik methidation toksistesinin sıçan karaciğer dokusunda oluşturduğu histopatolojik değişiklikler", 32 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2004

B7. E.Eren, T.Tola, İ.M.Çiriş, A.Ayata, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğanda Fatal Seyirli Karaciğer Yetmezliği, Neonatal Hemokromatozis", 50 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2004

B8. M.Çiriş, N.Karahan, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, İ.Barut, Ö.R.Tarhan, C.Çerçi, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Primer olarak karaciğer dışı nedenlerle laparatomi uygulanan olgularda intraoperatif karaciğer biyopsileri cerrahi hepatit: 20 olguluk değerlendirme", 41 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2004

B9. H.Yasan, H.Dogru, Ö.Candir, M.Tüz, F.Doner, M.Ciris, Türk Otorinolarengoloji XXVIII. Ulusal Kongresi Özetleri konferansı dahilinde "Türk Otorinolarengoloji XXVIII. Ulusal Kongresi Özetleri" bildiri kitapçığındaki "The effects of wound-healing agents application following nasal and paranasal sinus surgery", 31 pp., İstanbul, Haziran 2005

B10. N.Karahan, A.Sayın, S.Bircan, M.Ciris, N.Kapucuoglu, O.Candir, A.Kosar, XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine konferansı dahilinde "XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine" bildiri kitapçığındaki "The Comparison Between the Histopathological Effects of Testicular Sperm Obtaining Method Testicular Sperm Extraction, Testicular Sperm Aspiration, Tru-cut Biopsy on Testis and Epididymis and the Effect of These Method on Antisperm Antibody Level", 278 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005

B11. S.Bircan, S.Baspınar, M.Çiriş, N.Kapucuoglu, N.Karahan, O.Candir, XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine konferansı dahilinde "XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Gastric Pseudolipomatosis", 200 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005

B12. B.Ozel, H.Yasan, H.Dogru, M.Ciris, O.Candir, International Conference in Otology and Neuro-Otology konferansı dahilinde "International Conference in Otology and Neuro-Otology Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "The Effects of Different Agent on the Development of Myringosclerosis and Healing ofTympanic Membrane Perforation", 13 pp., Stara Zagora, Bulgaristan, Haziran 2005

B13. U.Calışkan, D.Canatan, Y.Bozkurt, G.Çağlayan, M.Kuran, M.Çiriş, S.Kosacı, N.Oğuz, N.Balta, R.Coşan, C.Karadoğan, XXXth World Congress of the International Society of Hematology konferansı dahilinde "Turkish Journal of Haematology" bildiri kitapçığındaki "Investigation of periodontic problems in cases with thalassemia major", 106 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2005

B14. U.Caliskan, D.Canatan, M.Ciris, Y.Bozkurt, G.Caglayan, M.Koran, S.Kosaci, N.Oguz, C.Karadogan, N.Balta, R.Cosan, 47th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology konferansı dahilinde "Blood 106 (11)" bildiri kitapçığındaki "Comparison of iron load of the liver and gum of patients with thalassemia major", 32 pp., Atlanta, A.B.D., Aralık 2005

B15. M.Çiriş, M.İşler, Ç.Savaş, S.Bircan, M.Keskin, Falk Symposium, IBD konferansı dahilinde "Achievements in Research and Clinical Practice" bildiri kitapçığındaki "The effect of caffeic acid phenethyl ester on pancreatic islet hyperplasia in TNBS-induced colitis", 21 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2007

B16. M.Çiriş, M.İşler, H.Çam, A.Koyu, N.Karahan, Falk Symposium, IBD konferansı dahilinde "Achievements in Research and Clinical Practice" bildiri kitapçığındaki "The effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on TNBS induced colitis", 21 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2007

B17. S.Sert, G.Inan, I.M.Ciris, K.K.Bozkurt, F.N.Kapucuoglu, 21st European Congress of Pathology konferansı dahilinde "Virchows Arch 2007; 451 (2)" bildiri kitapçığındaki "Tumor budding in colorectal carcinomas", 323 pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos 2007

B18. N.Kapucuoglu, S.Bircan, M.Ciris, G.Inan, 21st European Congress of Pathology konferansı dahilinde "Virchows Arch 2007; 451 (2)" bildiri kitapçığındaki "Estrogen receptor expression and Ki67 proliferative activity in normal breast, columnar cell lesions and DCIS grade I: a pilot study", 304 pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos 2007

B19. M.Akçam, I.Buyukyavuz, M.Çiriş, N.Eriş, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Adenomyomatosis of the gallbladder resembling honeycomb in a child", 1-2 pp., KKTC, Kasım 2007

B20. G.Inan, I.M.Ciris, K.K.Bozkurt, S.Sert, E.Caloglu, I.Korkmaz, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Nontumoral Liver Biopsy Results in the City of Isparta Between 1999 and 2008", 32 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009

B21. M.Akçam, A.E.Akkaya, E.Erdoğan, İ.M.Çiriş, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Total Parenteral Nutrition (TPN) induced Liver damage in an infant", 34 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009

B22. M.Akçam, A.Ayata, A.E.Akkaya, A.Boyacı, İ.M.Çiriş, F.Z.Akçam, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Accelerating Cirrhosis during the Chemotherapy in an Anti Hbs (+) boy with Lymphoma: Did HBV or Metothrexate Cause it?", 34-35 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009

B23. M.Akçam, A.E.Akkaya, H.Çam, M.Köroğlu, İ.M.Çiriş, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "An Unusual Cause of Multiple Mass Liver Lesions in a Two year Old Baby: Cryptogenic Cirrhosis", 35-36 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009

B24. G.Inan, S.Bircan, N.Kapucuoglu, N.Karahan, M.Ciris, 99th Annual Meeting of United States & Canadian Academy of Pathology konferansı dahilinde "Modern Pathol 2010;23 (Suppl 1)" bildiri kitapçığındaki "Expressions of Cox-2, Bcl-2, and LMP-1 in classical Hodgkin's lymphoma, and their relationship with prognosis", 303 pp., Washington DC, A.B.D, Mart 2010

B25. A.Tigli, F.Z.Akcam, O.Kaya, M.Ciris, 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases konferansı dahilinde "20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases" bildiri kitapçığındaki "The Relation Between The Cytokine Levels and Histopathological Activity and Fibrosis in Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C Infections", 20 pp., Viyana, Avusturya, Nisan 2010

B26. İ.M. Çiriş, K.K. Bozkurt, Ş Başpınar, I.H. Ersoy, O. Aksu, B.K. Köroğlu, Ö.R. Tarhan, N. Karahan,S. Bircan, N. Kapucuoğlu, 36th European Congress of Cytology konferansı dahilinde "Cytopathology 2011; 22( suppl. 1)" bildiri kitapçığındaki "The utility of fine needle aspiration biopsy in nodular thyroid lesions: 3 years experience", 104 pp., İstanbul, Ekim 2011

B27. Ayşe AYDOĞMUŞ ERİK¹, Özlem GÖRMEZ¹, Yavuz FINDIK², İbrahim Metin ÇİRİŞ “SANTRAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: BİR VAKA RAPORU” Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal 6. Ulusal Sempozyumu p:212 17 - 19 Swiss Otel / İzmir Nisan / April 2015

B28. Murat Sever, Ozgur Pirgon, Metin Ciris & Bunyamin Aydin “Royal Jelly Supplementation Induces the Growth Plate Development and Increases Plasma Growth Hormone and Oestradiol Levels in Prepubertal Rats” ESPE Abstracts (2015) 84 P-1-89 abstracts.eurospe.org/hrp/0084/hrp0084P1-89 Barecelona, Spain 01 - 03 Oct 2015

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 


D1. Y.Erhan, O.Zekioğlu, Ö.Ersoy, M.Çiriş, N.Özdemir, "Düz kas yönünde diferansiasyon gösteren iki stromal nodül olgusu", Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 122-126 pp., 1999

D2. N.Özdemir, T.Akalın, Ö.Ö.Ersoy, M.Çiriş, "Meme karsinomlarında C-erbB-2 ve p53'ün önemi", Turkish Journal of Pathology , 12-15 pp., 1999 , DOI: false

D3. N.Özdemir, M.Erkuş, O.Zekioğlu, M.Çiriş, M.Kapkaç, O.Özbal, E.E.Üstün, Y.Erhan, "Ele gelmeyen memede işaretleme biyopsilerinin histopatolojik sonuçları: 302 olgu", SSK Tepecik Hast Dergisi , 9-14 pp., 2000

D4. N.Ç.Demirkan, G.Yüce, F.Yılmaz, M.Çiriş, "Hepatitis B core antijeninin (HbcAg) hücre içi dağılımı ve histolojik aktivite indeksi ile karşılaştırması", Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 103-106 pp., 2000

D5. O.Zekioğlu, Y.Erhan, N.Özdemir, M.Çiriş, "Rahim içi araç kullanan kadınlarda servikal aktinomikoz", İnfeksiyon Dergisi / Turkish Journal of Infection , 283-286 pp., 2000

D6. N.Karahan, N.Kapucuoğlu, M.Çiriş, Ö.Çandır, "25 yaşındaki kadın hastada meme derisi altında Dermatofibrosarkoma protuberans : Bir olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 6-9 pp., 2002

D7. D.Nart, O.Zekioğlu, M.Çiriş, Y.Erhan, "Overin malign mikst müllerian tümörleri: Üç olgu sunumu", Ege Tıp Dergisi , 53-57 pp., 2002

D8. H.Yasan, H.Doğru, M.Çiriş, B.F.Özel, "Yetişkin dönem başlangıçlı efüzyonlu otitis mediada klinik bulgular", KBB Postası , 101-105 pp., 2003

D9. S.Bircan, O.Candır, S.Aydın, S.Başpınar, M.Bülbül, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş M, "Synchronous primary adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor in the stomach: A report of two cases", The Turkish Journal of Gastroenterology , 187-191 pp., 2004

D10. H.Yasan, B.F.Özel, M.Çiriş, H.Dogru, M.Tüz, B.Baykal, "Parotis bezinin benign lenfoepitelyal kisti", Türkiye Klinikleri , 109-111 pp., 2004

D11. H.Yasan, H.Doğru, Ö.Çandır, M.Tüz, F.Döner, M.Çiriş, "The effects of wound healing agents application following nasal and paranasal sinus surgery", KBB-Forum , 89-94 pp., 2005

D12. B.F.Özel, H.Yasan, M.Çiriş, H.Doğru, Ö.Çandır, "Miringoskleroz gelişimi ve kulak zarı perforasyonu iyileşmesi üzerine farklı ajanların etkileri", KBB-Forum , 123-127 pp., 2005

D13. O.Zekioğlu, M.Çiriş, Y.Erhan, M.C.Terek, "Overin adult granüloza hücreli tümörü: 60 olgunun histopatolojik özellikleri", Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor , 205-210 pp., 2005

D14. G.Aynalı, H.Yasan, M.Tüz, M.Ciriş, O.Oyar, "Solunum sıkıntısı sebebi olarak tiroid papiller karsinomu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 62-64 pp., 2005

D15. N.Kapucuoğlu, F.Kılınç, S.Bircan, İ.M.Çiriş, N.Karahan, Ö.Çandır, "Fibromatozis / Nodüler Fasiitis Benzeri Stromalı Papiller Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu", Turkish Journal of Pathology , 31-33 pp., 2005

D16. S.Bircan, Ş.Başpınar, M.Çiriş, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, Ö.Çandır, "Gastrik Psödolipomatozis; İki Olgu Sunumu", Turkish Journal of Pathology , 21-23 pp., 2005

D17. O.Aydın, M.Şahin, Ü.Ergene, İ.M.Ciriş, "Gastrointestinal sistem amiloidozisine bağlı demir eksikliği anemisi: olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 28-31 pp., 2006

D18. Ş.Başpınar,Ö.Çandır, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, N.Karahan, "Larinks karsinomlarında immünhistokimyasal p53 ve p63 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ile ilişkisi", Turkish Journal of Pathology , 74-81 pp., 2006

D19. D.Nart, Y.Ertan, M.Çiriş, M.Zeytunlu, G.Yüce, Y.Yüzer, A.Çoker, F.Yılmaz, "Pankreatik adenokarsinom ve pankreatik intraepitelyal neoplazilerde immunohistokimyasal olarak p53 ve Ki 67 ekspresyonunun değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi , 77-82 pp., 2006

D20. A.M.Ceyhan, P.Y.Başak, V.B.Akaya, M.Ciriş, "İnkontinensia pigmenti: Olgu sunumu", Lepra Mecmuası , 139-145 pp., 2006

D22. H.Yasan, M.Çiriş, B.F.Özel, H.Doğru, Ö.ÇAndır, "The significance of histopathologiz tonsillar actinomycosis in pediatric patients with recurrent acute tonsillitis", KBB-Forum , 1-4 pp., 2006

D23. G.İnan, S.Sert, S.Bircan, N.Karahan, İ.M.Çiriş, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, "Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 27-31 pp., 2006

D24. S.S.Çerçi, E.G.Alanoğlu, F.M.Özbek, F.Soyupek, M.Yıldız, M.Çiriş, F.N.Kapucucoğlu, "Increased uptake of Tc-99m MIBI on bone lesions in coexistence of prostate cancer and Paget's disease", Turkish Journal of Nuclear Medicine , 64-68 pp., 2007

D25. İ.M.Çiriş, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, Ö.Çandır, "Toplayıcı kanal karsinomu: Bir olgu sunumu", Kocatepe Tıp Dergisi , 49-51 pp., 2007

D26. A.M.Ceyhan, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, İ.Erturan, M.Ciriş, "Liken planusun farklı klinik yüzleri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 33-36 pp., 2007

D27. N.Kapucuoğlu, Ş.Başpınar, S.Bircan, İ.M.Ciriş, K.K.Bozkurt, A.Koşar, "Üreterin nefrojenik adenomu; bir olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 30-32 pp., 2007

D28. K.K.Bozkurt, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, İ.M.Çiriş, S.Bircan, N.Karahan, F.N.Kapucuoğlu, "Primer akciğer tümörlerinde prebronkoskopik ve postbronkoskopik balgam sitolojileri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 12-16 pp., 2008

D29. D.Nart, B.Sarsık, B.Doğanavsargil, M.Sezak, B.Yaman, M.Çiris, A.Veral, "Primer ve metastatik akciğer tümörlerinin ayırıcı tanısında tiroid transkripsiyon faktör-1 ekspresyonunun önemi ve güvenilirliği", Ege Tıp Dergisi , 171-175 pp., 2008

D30. Ş.Kaya, N.Songür, Ö.Öztürk, M.İ.Ciriş, E.Tunç, Y.Songür, M.C.Koçkar, A.Akkaya, "Sistemik lupus eritematozus tanılıbir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 34-38 pp., 2009

D31. A.Bircan, Ş.Kaya, Ö.Öztürk, M.Ciriş, N.Songür, "Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cilt metastazı: Beş olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 26-30 pp., 2009

D32. O.Kaya, F.Z.Akçam, Y.Sönmez, A.Tığlı, M.Çiriş, "Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonlarında Fibrozisi Göstermede Non-İnvazif Yöntemlerin Değerlendirilmesi", Viral Hepatit Dergisi , 91-97 pp., 2009

D33. M.Öztürk, H.E.Eoğlu, M.Çiriş, Y.S.Koca, M.Sarı, M.Bülbül, "Etanol İle Oluşturulan Deneysel Ülser Modelinde Omeprazol, Famotidin, Misoprostol ve Trimetazidin’in Koruyucu Etkinliklerinin Karşılaştırılması", SDÜ Yaşam Dergisi , 7-11 pp., 2009

D34. İ.Erturan, N.M.Bozkurt, M.Çiriş, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, "Diyabetes mellitus zemininde gelişen fronkülozise sekonder anetoderma olgusu", Lepra Mecmuası , 31-35 pp., 2009

D35. A.M.Ceyhan, G.Meriç, G.Aynali, M.Çiriş, "A Case of Recalcitrant Erosive Oral Lichen Planus with an Excellent Response to Topical Tacrolimus", Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology , 55-58 pp., 2011

D36. S.S.Bektaş, G.İnan, İ.M.Çiriş, K.K.Bozkurt, F.N.Kapucuoğlu, "Tumor Budding in Colorectal Carcinomas", Turkish Journal of Pathology , 61-66 pp., 2012 , DOI: doi: 10.5146/tjpath.2012.01099

D37. A. Altuntaş, O. Aksu, İ.M. Çiriş, M.T. Sezer, "Retinopati Gelişmeden Nefropati Gelişen Tip-2 Diabetes Mellituslu Olgu", Turkiye Klinikleri J Nephrol , 69-72 pp., 2012

D38. İ.M. Çiriş, Ş. Başpınar, M.A.Aydın, B. Aydoğan, N. Kapucuoğlu, "Parotis bezinin multifokal nodüler onkositik hiperplazisi", Erciyes Tıp Dergisi , 243-246 pp., 211

D39. N. Karahan, M. İşler, A. Koyu, A.G. Karahan, G.B. Kılıç, İ.M. Çiriş, R. Sütçü, İ. Onaran, H. Çam, M. Keskin, "Effects of probiotics on methionine cholinedeficient diet-induced steatohepatitis in rats", Turk J Gastroenterol , 110-121 pp., 2012

D40. E. Boyraz, İ. Boyraz, M. Akın, İ.M. Çiriş, "Localized Laryngeal Amyloidosis: Case Report", Turkiye Klinikleri J Med Sci , 865-868 pp., 2012 , DOI: 0.5336/medsci.2010-20996

D41. A.E. Kuybulu, F. Öktem, A.R. Örmeci, T. K.Gürsoy, İ.M. Çiriş, E.G. Alanoğlu, "Henoch-Schönlein Purpurası Olan bir Çocukta Diffüz Alveoler Hemorajinin Rekombinan Faktör VIIa ile Başarılı Tedavisi", Turk J Rheumatol , 145-147 pp., 2012 , DOI: 10.5606/tjr.2012.024

D42. Mustafa Doğan1 , Fatih Ünal2 , Murat Yarıktaş3 , Giray Aynali3 , Metin Çiriş “Larinks kanserli erişkin bir hastada dil kökü kistik lenfanjiomu: Olgu sunumu Multifocal cystic lymhangioma of tongue base in an adult patient with larynx carcinoma: Case report” S.D.Ü Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 4 / Sayı 1 / 2013

D43. Giray Aynalı, MD., 1Fatih Ünal, MD., 1Murat Yarıktaş, MD., 1Hasan Yasan, MD., 1 Metin Çiriş, MD., 2Ömer Yılmaz, MD. 3 “Submandibular hemangioma with multiple phleboliths mimicking sialolithiasis: the first pediatric case Submandibüler bezin sialoliti taklit eden multipl flebolitler içeren hemanjiyomu: İlk pediatrik olgu” 1Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(3):1-4 doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.2439

D44. Gamze ERKILINÇ 1 , Selma KORKMAZ 2 , İbrahim Metin ÇİRİŞ 1 , Nermin KARAHAN 1 , Sevda GEREK ÇELİKDEN 1 , İjlal ERTURAN 2 , Mehmet YILDIRIM 2 “FOLİKÜLER MÜSİNÖZ: OLGU SUNUMU FOLLICULAR MUCINOSIS: CASE REPORT” Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg u 2019:26(1):000-000 doi: 10.17343/sdutfd.457611

D45. Gamze ERKILINÇ, İbrahim Metin ÇİRİŞ, Nermin KARAHAN, Özlem DURAK “TİROİDİN PRİMER MALİGN TERATOMU: OLGU SUNUMU PRIMARY MALIGNANT TERATOMA OF THYROID GLAND: CASE REPORT” Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg u 2019:26(3):344-347 doi: 10.17343/sdutfd.453896

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler


E1. O.Zekioğlu, D.Nart, M.Çiriş, N.Özdemir, Y.Erhan, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Endometrium kanserlerinin değerlendirilmesinde biyolojik belirleyicilerin rolü", 181 pp., Kuşadası, Nisan 1999

E2. O.Zekioğlu, Ö.Ersoy, M.Çiriş, N.Özdemir, Y.Erhan, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Düz kas yönünde diferansiyasyon gösteren endometrial stromal nodül (iki olgu)", 192 pp., Kuşadası, Nisan 1999

E3. N.Özdemir, M.Erkuş, O.Zekioğlu, M.Çiriş, A.Memiş, M.Kapkaç, O.Özbal, E.E.Üstün, Y.Erhan, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Palpe edilemeyen meme lezyonlarında işaretleme ile elde edilen biopsi örneklerinde (302 olgu) histopatolojik sonuçlar", 147 pp., Kuşadası, Nisan 1999

E4. N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş, F.Kılınç, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Fibroadenomların histopatolojik özellikleri", 233 pp., Pamukkale, Ekim 2002

E5. İ.M.Çiriş, Ö.Çandır, N.Karahan, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, F.Kılınç, XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kronik kolesistitte damar ve kese çevresi yağ dokusu değişiklikleri", 161 pp., Pamukkale, Ekim 2002

E6. N.Karahan, N.Kapucuoğlu, M.Çiriş, Ş.Aydın, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "25 Yaşındaki kadın hastada meme derisi altında dermatofibrosarkoma protuberans. Bir olgu sunumu", 181 pp., Pamukkale, Ekim 2002

E7. M.Çiriş, F.Kılınç, S.Bircan, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Overin Skuamöz Metaplazi Gösteren Mikst Tipte Borderline Yüzey Epitel Tümörü", P038 pp., Konya, Mayıs 2003

E8. N.Karahan, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Memenin adenoid kistik karsinomu", 327 pp., Konya, Mayıs 2003

E9. N.Karahan, Ş.Aydın, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Semptomatik ince barsak lipomatozisi ve buna eşlik eden divertikülozis bir olgu sunumu", 365 pp., Konya, Mayıs 2003

E10. N.Kapucuoğlu, Ş.Aydın, N.Karahan, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kondroid metaplazi gösteren liposarkom", 266 pp., Konya, Mayıs 2003

E11. N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş, S.Bircan, Ö.Çandır, H.Kaya, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İlk trimestir ve term plasentada pRb, p130 ve PCNA ekspresyonu: İmmünhistokimyasal çalışma", 28 pp., Konya, Mayıs 2003

E12. M.Çiriş, Ş.Aydın, S.Bircan, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, Ö.Çandır Ö, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Konjestif splenomegalide Gamna-Gandy nodülleri", 160 pp., Konya, Mayıs 2003

E13. S.Bircan, Ş.Aydın, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş, Ö.Çandır, Ö.Tarhan, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Midede senkranöz adenokarsinom ve gastrointestinal stromal tümör birlikteliği iki olgu sunumu", 369 pp., Konya, Mayıs 2003

E14. S.Bircan, N.Kapucuoğlu, M.Çiriş, N.Karahan, Ö.Çandır, S.Soyupek, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane üretelyal karsinomlarında WHO 73 ve WHO 99 grade sistemleri ile kombine skorlama sistemi", 164 pp., Konya, Mayıs 2003

E15. N.Karahan, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Soliter kutanöz miksoma bir olgu sunumu", 125 pp., Konya, Mayıs 2003

E16. N.Karahan, F.Kılınç, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pankreasın solid-kistik-papiller tümörü (Frantz Tümör)", 364 pp., Konya, Mayıs 2003

E17. H.Doğru ,H. Yasan, Ö.Çandır, M.Tüz, B.F.Özel, M.Çiriş, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yetişkin Dönem Başlangiçli Efüzyonlu Otitis Mediada Nazofarenks Epitelinin Önemi", 27 pp., Antalya, Ekim 2003

E18. Özel B.F., Yasan H., Çiriş M., Tüz M., Baykal B., Uygur K, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Parotis Benign Lenfoepitelyal Kisti", 27 pp., Antalya, Ekim 2003

E19. İ.Barut, O.R.Tarhan, E.Eroğlu, M.Ciriş, Y.Akdeniz, M.Bülbül, 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol, Cilt 14 (Suppl 1)" bildiri kitapçığındaki "Mezenterik kiste bağlı intestinal obstrüksyon: Olgu sunumu", 359 pp., Kuşadası, Ekim 2003

E20. Ü.Çalışkan, D.Canatan, M.Çiriş, M.Bozkurt, G.Çağlayan, S.Kosacı, N.Oğuz, N.Balta, C.Karadoğan, 31. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "31. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Talasemi majorlü çocuklarda karaciğer demir yükü ile dişeti demir yükünün karşılaştırılması", 23-24 pp., Antalya, Eylül 2004

E21. Ü.Çalışkan, D.Canatan, F.Y.Bozkurt, G.Çağlayan, M.Çiriş, S.Kosacı, N.Oğuz, N.Balta, C.Karadoğan, 31. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "31. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Talasemi Majörlü Hastalarda Periodontik Sorunların Araştırılması", 80-81 pp., Antalya, Eylül 2004

E22. A.M.Ceyhan, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, M.Çiriş, H.T.Tola, XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnkontinensia pigmenti: Olgu sunumu", 126 pp., Çeşme, Eylül 2004

E23. H.Çetin, H.Altın, H.T.Tola, M.Ciriş, M.Ceyhan, 48. Milli Pediatri kongresi konferansı dahilinde "48. Milli Pediatri Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden inkontinensia pigmenti olgusu", 401 pp., Samsun, Eylül 2004

E24. B.F.Özel, H.Yasan, H.Doğru, M.Çiriş, Ö.Çandır, Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler konferansı dahilinde "Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler" bildiri kitapçığındaki "Miringoskleroz gelişimi ve kulak zarı iyileşmesi üzerine farklı ajanların etkileri", 23 pp., Ankara, Ekim 2004

E25. F.Kılınç, S.Bircan, F.N.Kapucuoğlu, N.Karahan, İ.M.Çiriş, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Renal Anjiyomyolipom", 306 pp., Gaziantep, Ekim 2004

E26. S.Bircan, Ö.Çandır, N.Kapucuoğlu, T.A.Serel, M.Çiriş, N.Karahan, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane değişici epitel karsinomunda CD10 ekspresyonu", 334 pp., Gaziantep, Ekim 2004

E27. N.Kapucuoğlu, F.Kılınç, S.Bircan, İ.M.Çiriş, N.Karahan, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Fibromatozis/nodüler fasiitis benzeri stromalı papiller tiroid karsinomu", 283-284 pp., Gaziantep, Ekim 2004

E28. M.Çiriş, S.Bircan, N.Karahan, N.Kapucuoğlu, H.Yasan, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Palatin Tonsilde Kıkırdak Dokusu: Sekiz Olgu", 124-125 pp., Gaziantep, Ekim 2004

E29. N.Karahan, F.Kılınç, S.Bircan, N.Kapucuoğlu, İ.M.Çiriş, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Uterusda Splenozis: Bir Olgu Sunumu", 161-162 pp., Gaziantep, Ekim 2004

E30. H.Yasan, H.Doğru, B.Baykal, M.Çiriş, M.Tüz, Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi konferansı dahilinde "Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Tromboze external juguler ven anevrizması", 29 pp., Ankara, Ekim 2004

E31. H.Yasan, B.F.Özel, M.Çiriş, G.Aynali, M.Yarıktaş, Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi konferansı dahilinde "Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Tonsil aktinomikozunun reküren akut tonsillit üzerine etkileri", 30 pp., Ankara, Ekim 2004

E32. Ö.Öztürk, Ö.Kaya, M.Çiriş, A.Bircan, Ş.Başpınar, Ü.Şahin, M.Gökırmak, A.Akkaya, 30. Yıl Akciğer Günleri Kongresi konferansı dahilinde "30. Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Senkron Tümör: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Malign Plevral Mezotelyomanın Nadir Birlikteliği", 20 pp., Bursa, Kasım 2005

E33. G.İnan, S.Sert, S.Bircan, N.Karahan, İ.M.Çiriş, Ş.Başpınar, F.N.Kapucuoğlu, I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması", 154 pp., Antalya, Mart 2006

E34. K.K.Bozkurt, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, İ.M.Çiriş, S.Bircan, N.Karahan, F.N.Kapucuoğlu, I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Primer akciğer tümörlerinde bronkoskopi sonrası balgam mı, bronkoskopi bağımsız balgam mı?", 165 pp., Antalya, Mart 2006

E35. İ.M.Çiriş, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, Ö.Çandır, 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Toplayıcı kanal karsinomu", 18 pp., Çeşme, Mayıs 2006

E36. Ç.L.Baydar, A.Küpeli, İ.M.Çiriş, B.Bozkurt, M.Demirer, 2. ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı dahilinde "2. ulusal Adli Tıp Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Aort Anevrizma Rüptürü Nedeni İle ani Ölüm", 34 pp., Bolu, Mayıs 2006

E37. A.Şenol, M.İşler, İ.Gören, A.G. Karahan, Ü.Sarıtaş, S.Kaya, M.Çiriş, G.Başyiğit, O.Aktürk, H.Kuleaşan, B.C.Arıdoğan, H.Demirin, M.L.Çakmakçı, 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology, 17 (1)" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü", 9 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2006

E38. Zorlu, D., Öztürk, Ö., Gökırmak, M., Çiriş, M., Songür, N., Şahin, Ü., Bircan, A. ve A. Akkaya, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi, Cilt 8 (Ek 2)" bildiri kitapçığındaki "Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu", 172 pp., Antalya, Nisan 2007

E39. M.Yarıktaş, M.Özkan, S.Türkaslan, M.Tüz, S.Gümüş, M.Çiriş, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Radikal cerrahi gerektiren maksilla kaynaklı gecikmiş ameloblastom", 86-87 pp., Antalya, Mayıs 2007

E40. M.Özkan, M.Yarıktaş, C.Çerçi, İ.Küçükkaya, K.Kumbul, M.Çiriş, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larenksten kaynaklanan ve semptom vermeyen dev nodül", 113 pp., Antalya, Mayıs 2007

E41. M.Tüz, M.Akkuş, M.Yarıktaş, H.Yasan, H.Doğru, M.Çiriş, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larinks karsinomuna eşlik eden nörofibrom", 112-113 pp., Antalya, Mayıs 2007

E42. D.Özbalcı, İ.M.Çiriş, M.Keskin, H.Demirin, M.İşler, 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology, 18 (1)" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda etanol ile uyarılan gastritin önlenmesinde Kafeik Asit Fenetil Ester'in etkinliğinin araştırılması", 13 pp., Nevşehir, Türkiye, Eylül 2007

E43. I.Ciris, K.Bozkurt, B.Aydoğan, G.İnan, S.Sert, N.Karahan, S.Bircan, F.Kapucuoğlu, 17. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Patoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Cancer incidence in the city of Isparta", 27 pp., İstanbul, Eylül 2007

E44. G.Alanoğlu, M.Yarıktaş, M.Köroğlu, M.Çiriş, A.Korcum, A.Timurağaoğlu, Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Turkish Journal of Hematology (24)" bildiri kitapçığındaki "Solunum güçlüğü ile başvuran multiple myelom olgusu", 162 pp., Ankara, Ekim 2007

E45. A.Bircan, S.Kaya, Ö.Öztürk, M.Çiriş, N.Songur, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29 Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solulum (9)" bildiri kitapçığındaki "Cilt metastazlı üç küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgusu", 36 pp., Fethiye, Ekim 2007

E46. S.Kaya, N.Songür, Ö.Öztürk, M.Çiriş, E.Tunç, Y.Songür, C.Koçkar, A.Akkaya, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29 Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum" bildiri kitapçığındaki "Sistemik lupus eritematozus tanılı bir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu", 62 pp., Fethiye, Ekim 2007

E47. İ.Erturan, N.M.Bozkurt, M.Çiriş, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu konferansı dahilinde "XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Diyabetes Mellitus Zemininde Gelişen Fronkülozise Sekonder Anetoderma Olgusu", 177 pp., Ankara, Kasım 2007

E48. O.Kaya, F.Z.Akçam, Y.Sönmez, A.Tığlı, M.Çiriş, IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarında fibrozisi göstermede noninvaziv yöntemlerin değeri", 164 pp., Antalya, Nisan 2008

E49. H.Yetkin, P.Y.Başak, M.Çiriş, V.B.Akkaya, IV. Ege Dermatoloji Günleri konferansı dahilinde "IV. Ege Dermatoloji Günleri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Jessner'in lenfositik infiltrasyonu: Olgu sunumu", 30 pp., Marmaris, Mayıs 2008

E50. N. Songür, Y. Songür, M. Çiriş, Ü. Şahin, Ö. Öztürk, N. Karahan, A. Akkaya, TÜSAD 30. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum" bildiri kitapçığındaki "Mediastinal ve intraabdominal tüberküloz lenfadenitisin endosonografik biopsi ile tanısı", 30 pp., Bodrum, Ekim 2008

E51. G.Alanoğlu, M.Çiriş, N.Ünal, M.Tulunay, M.Beksaç, 34. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "34. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Azasidine bağlı vaskülit: Olgu sunumu", 113-114 pp., Çeşme, Ekim 2008

E52. M.Yarıktaş, O.Erdoğan, S.Gümüş, M.Tüz, M.Çiriş, 30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Nazofarinks yerleşimli plazmasitom olgusu", 91 pp., Antalya, Ekim 2008

E53. İ.M.Çiriş, Ş.Başpınar, M.A.Aydın, B.Aydoğan, N.Kapucuoğlu, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Parotisin multifokal nodüler onkositik hiperplazisi", 200 pp., Antalya, Ekim 2008

E54. İ.M.Çiriş, M.İşler, F.N.Kapucuoğlu, S.Bircan, N.KArahan, G.İnan, K.K.Bozkurt, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "TNBS kolitinde gözlenen pankreatite kafeik asit fenetil esterin etkisi", 62 pp., Antalya, Ekim 2008

E55. K.K.Bozkurt, G.İnan, S.Sert, İ.M.Çiriş, F.N.Kapucuoğlu, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "İshak skorlama sisteminde gözlemciler arası uyum", 41 pp., Antalya, Ekim 2008

E56. N.Kapucuoğlu, K.Korkut, S.Sert, G.İnan, M.Kızmaz, G.Yavuz, İ.M.Çiriş, N.Karahan, S.Bircan, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "1998-2008 Gastrointestinal stromal tümör olgularının dökümü", 41 pp., Antalya, Ekim 2008

E57. A.Şenol, G.Aksakal, G.Acartürk, M.Akın, M.C.Koçkar, Y.Songür, M.İşler, M.Çiriş, 25.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2008; suppl1" bildiri kitapçığındaki "Üst Gastrointestinal Sistemde Ksantalezma Saptanan Olgularımızın Demografik Veriler", 135 pp., Adana, Kasım 2008

E58. S.Bircan, A.Bircan, İ.M.Çiriş, K.K.Bozkurt, G.Yavuz, N.Songür, IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi konferansı dahilinde "IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Bronşial yıkama materyallarinde fiksayonun ve bekleme süresinin sitomorfolojik bulgulara etkisi", 146 pp., Ankara, Mart 2009

E59. N.Songür, Y.Songür, B.Aydın, M.Çiriş, A.Şenol, R.Sütçü, G.Acartürk, M.İşler, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuar bağırsak hastalığında akciğer tutulumunun deneysel kolit modelinde araştırılması", 166-167 pp., Antalya, Nisan 2009

E60. Y.Songür, M.İşler, K.Demir, M.Çiriş, A.Şenol, M.C.Cüre, H.Vural, 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde "7.Ulusal Hepatoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kefir, Sıçanlarda Tiyosemid ile uyarılan akut karaciğer yıkımını önlememektedir", 240-241 pp., İzmir, Haziran 2009

E61. B.Aydın, Y.Songür, N.Songür, M.Çiriş, A.Şenol, R.Sütçü, G.Acartürk, M.İşler, 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "6. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuvar barsak hastalığında akciğer tutulumunun deneysel kolit modelinde araştırılması", 172 pp., Antalya, Eylül 2009

E62. M.Koçer, M.Bülbül, Ö.R.Tarhan, A.Kolancı, T.R.Koç, K.Türker, İ.Arı, İ.M.Çiriş, N.Karahan, 6.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "6.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Pankreasın solid papiller tümörü: Olgu sunumu", 164 pp., Antalya, Eylül 2009

E63. M.Ö.Tonguç, F.M.Kırzıoğlu, Ü.Çalışkan, M.Çiriş, G.Çağlayan, D.Canatan, Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu konferansı dahilinde "Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Talasemi majörlü bireylerde dişetinde demir birikiminin araştırılması", 78 pp., Ankara, Ekim 2009

E64. İ.M.Çiriş, N.Karahan, G.İnan, S.S.Bektaş, K.K.Bozkurt, 19. Ulusal Patoloji Kongres konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2009" bildiri kitapçığındaki "Gastrik Adenokarsinom ve Granülomatöz Gastrit Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu", 70 pp., Girne, Kıbrıs, Ekim 2009

E65. M.İşler, Y.Songür, A.Şenol, M.Çiriş, İ.Onaran, K.G.Başyiğit, A.G.Karahan, H.Vural, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology, 20(1)" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda trinitrobenzen sulfonik asit ile uyarılan kolit modelinde Lactobacillus fermentum'un koruyucu etkinliği", 37-38 pp., Ankara, Ekim 2009

E66. B.K.Köroğlu, İ.H.Ersoy, M.Köroğlu, A.Çelik, M.Çiriş, M.N.Tamer, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Bilateral sürrenal büyük kitlelerde dikkat! Sürrenal lenfoma", 55-56 pp., Kuşadası, Kasım 2009

E67. A.Bircan, D.Karayiğit, N.Songür, G.Koparan, Ş.Kaya, M.Çiriş, M.Sırmalı, S.Güneş, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi," bildiri kitapçığındaki "Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde iskelet metastazı: İki olgu sunumu", 76 pp., İstanbul, Mayıs 2010

E68. A.M.Ceyhan, G.Meriç, G.Aynali, M.Ciriş, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Topikal Topikal Takrolimus ile Dramatik Düzelme Gösteren Alt Dudak Yerleşimli Eroziv-Ülseratif Oral Liken Planus Olgusu", 174 pp., Antalya, Ekim 2010

E69. İ.M.Çiriş, K.K.Bozkurt, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2010;26 (ek sayı)" bildiri kitapçığındaki "Meme kanserinde COX-2 overekspresyonunun klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi", 145-146 pp., Eskişehir, Ekim 2010

E70. N.Karahan, T.Devrim, K.K.Bozkurt, İ.M.Çiriş, R.Çetin, T.Turgut, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2010; 26" bildiri kitapçığındaki "Sigmoid kolonda Matür Kistik Teratom: Bir Olgu Sunumu", 188 pp., Eskişehir, Ekim 2010

E71. N.Karahan, Ş.Başpınar, K.K.Bozkurt, E.Çaloğlu, İ. M.Çiriş, N.Kapucuoğlu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2010; 26" bildiri kitapçığındaki "Primer ve rekürren bazal hücreli karsinomlarda MMP-2, MMP-9 ve COX-2 ekspresyonu", 4 pp., Eskişehir, Ekim 2010

E72. D.Z.Karayiğit, M.Çakır, A.Bircan, M.Çiriş, Ş.Kaya, F.Kayan, A.Akkaya, E.Çaloğlu, TÜSAD 32. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum" bildiri kitapçığındaki ""Romatoid Artrite Bağlı İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Eşlik Eden Akciğer Kanseri: Olgu Sunumu (Elektronik Poster)", 27 pp., Antalya, Ekim 2010

E73. H.Demiralay, M.Akdoğan, M.Çiriş, 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi konferansı dahilinde "15. Pratisyen Hekimlik Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Thympra Spicata labiata Yağı'nın (karabaş kekik yağı)ve atorvastatinin antihiperkolesterolemik etkinliğinin araştırılması", 99 pp., Antalya, Ekim 2010

E74. G. Aynalı, F. Ünal, M. Yarıktaş, H. Yasan, M. Çiriş, Ö. Yılmaz, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Submandibular bezde multipl flebolitler içeren kavernöz hemanjiom: ilk pediatrik olgu", 360 pp., Antalya, Ekim 2011

E75. G. Aynalı, Y. Kurt, M. Yarıktaş, A. Altuntaş, M. Çiriş, A. Yetiş, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larenksin pyojenik granülomu: olgu sunumu", 349 pp., Antalya, Ekim 2011

E76. M. Doğan, G. Aynalı, M. Yarıktaş, H. Yasan, M. Özkan, M. Çiriş, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Lenfadenomegaliyi taklit eden Schwannom: Pediatrik olgu sunumu", 253 pp., Antalya, Ekim 2011

E77. M. Yarıktaş, M. Özkan, G. Aynalı, F. Ünal, H. Yasan, M. Tüz, M. Çiriş, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Deneysel otitis media tiplerinde kalsiyumdan zengin diyetin timpanoskleroz oluşumuna etkisi", 77 pp., Antalya, Ekim 2011

E78. F. Ünal, M. Tüz, M. Yarıktaş, G. Aynalı, M. Doğan, M. Çiriş, 34. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larinks karsinomuna eşlik eden pyojenik granülom: olgu sunumu", 398 pp., Antalya, Ekim 2011

E79. G. Aynalı, M. Yarıktaş, M. Tüz, M. Doğan, M. Çiriş, 34. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pyojenik granüloma alt konka radyofrekans uygulamasının komplikasyonlarından biri olabilir mi?", 176 pp., Antalya, Ekim 2012

E80. K. K. Bozkurt, N. Karahan, E. Çaloğlu, İ.M. Çiriş, M.E. Kesici, M. Koçer, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Psödomiksoma peritonei oluşturan duplikasyon kisti: Bir olgu sunumu", 114 pp., İzmir, Kasım 2011

E81. İ.M. Çiriş, M. Kızmaz, K.K. Bozkurt , M. Bülbül, M. Koçer, Ş. Başpınar, N. Karahan, S. Bircan, N. Kapucuoğlu., 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pankreasın infiltratif duktal adenokarsinomlarında NGF ve GDNF ekspresyonu", 136-137 pp., İzmir, Kasım 2011

E82. N. Karahan, T. Devrim,Ş. Başpınar, K.K. Bozkurt, M. Koçer, N. Kapucuoğlu, M. Çiriş, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kolorektal karsinomlarda yüksek CD133 ekspresyonu ve PTEN ekspresyon kaybının klinikopatolojik önemi", 106 pp., İzmir 2011, Kasım 2011

E83. İ.M. Çiriş, S. Bircan, Ş. Başpınar, G.İ. Mamak, K.K. Bozkurt, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Patoloji Kongresi Türk Patoloji Dergisi Cilt 27 Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Klasik Hodgkin Lenfomalarda NF-KB, MMP-2, MMP-9, KASPAZ-3 ve LMP-1 ekspresyonu", 126 pp., İzmir, Kasım 2011

E84. Ö. Öztürk, U. Khayri, Y. Kurt, M. Has, İ.M. Çiriş, M. Tüz, A. Akkaya, M. Çetin, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Bilateral vokal kord Paralizisi olan ağır obstrüktif uyku apne sendromu olgusu", 14 pp., Antalya, Nisan 2011

E85. İbrahim Metin Çiriş, Kemal Kürşat Bozkurt, Eylem Çaloğlu, Nilgün Kapucuoğlu “SERViKSTE GRANÜLOSiTiK SARKOM: BiR OLGU SUNUMU” 22. Ulusal Patoloji Kongresi. Türk Patoloji Dergisi. p184 Manavgat 7-11 Kasım 2012

E86. Önder Öztürkl, isa Dönge12, Metin Kiris , Alparslan Celik4, Hasan Ekrem Camas, Seher Karakus, OĞuz çELİK “Pulmoner alveoler proteinozis: Olgu sunumu” Turkish Thoracic Journal SAYI/lSSUE2 EK/SUPPLEMENTI NiSAN/APRlL 2013 CiLT/VOL 14. P076 ISSN 1302-7808

E87. Nermin Karahan 1 , Yıldıran Songür 2 , Nurten Özçelik 3 , Sıtkı Öztaş 4 , Nilgün Kapucuoğlu 1 , Pınar Koşar 3 , Metin Çiriş 1 , Şirin Başpınar 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Sevda Bektaş 1 “DİSPLAZİLİ BARRET ÖZEFAGUSU OLGULARIYLA GASTROÖZEFAGİYAL BİLEŞKE ADENOKARSİNOMLARINDA HER-2 ONKOGEN EKSPRESYONUNUN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE FLORESAN İNSİTU HİBRİDİZASYON (FISH) YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESi” 23. Ulusal Patoloji Kongresi. Bildiriler p141-142 6-10 Kasım 2013, İzmir

E88. Şirin Başpınar 1 , Giray Aynali 2 , Alper Özorak 3 , Ömer Yılmaz 4 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Metin Çiriş 1 , Ahmet Güzel 3 “LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNUN RENAL METASTAZI” 23. Ulusal Patoloji Kongresi. Bildiriler p33-34 6-10 Kasım 2013, İzmir

E89. Şirin Başpınar 1 , Sema Bircan 1 , Alper Özorak 2 , Ömer Yılmaz 3 , Metin Çiriş 1 , İbrahim Barut 4 , Ahmet Güzel “REKTUM ADENOKARSİNOMU VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ” 23. Ulusal Patoloji Kongresi. Bildiriler p137 6-10 Kasım 2013, İzmir

E90. Kemal Kürşat Bozkurt 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Hasan Erol Eroğlu “TİROİDDE TRAKEAL ADENOİD KİSTİK KARSİNOM İNFİLTRASYONU: BİR OLGU SUNUMU” 23. Ulusal Patoloji Kongresi. Bildiriler p31 6-10 Kasım 2013, İzmir

E91. Mehmet Fatih Benzin 1 , İbrahim Metin Çiriş 3 , Mehmet Zafer Sabuncuoğlu 1 , Hüseyin Pülat 2 , Oktay Karaköse 2 “SAFRA KESESİNDE HETEROTOPİK MİDE DOKUSU: OLGU SUNUMU” 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. Kongre Bildirileri PS-081 Antalya, Nisan 2014

E92. F.Tutku Atış AKSOY, 2Fatih GÜLTEKİN, 2Duygu Kumbul DOĞUÇ, 3İbrahim Metin ÇİRİŞ, 4Mustafa ÖZTÜRK “HFCS VE SUKROZ AĞIRLIKLI BESLENMENİN OBEZİTE, SERUM LEPTİN VE LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ EFFECT OF NUTRITION BASED HFCS AND SUCROSE TO OBESITY SERUM LEPTIN AND LIPID PROFILE” 27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya 27 th National Biochemistry Congress, P-209 Antalya 3 - 6 Kasım 2015

E93. Hüseyin Pülat 1 , Oktay Karaköse 1 , İsmail Zihni 1 , Kazım Çağlar Özçelik 1 , Metin Çiriş 2 , Hasan Erol Eroğlu “Safra kesesinin skuamoz hücreli kanseri: Olgu sunumu” 12. Türk Hepatobiliyer Cerrahi Kongresi, bildiri kitabı, p63, 1 -4 Nisan 2015/ ANTALYA

E94. Özlem Durak 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Afife Uğuz 1 , Hakan Demirtaş 2 “NADİR BİR TÜMÖR: BRANKİAL YARIK KİSTİ İÇİNDE GELİŞMİŞ TİROİD PAPİLLER KARSİNOMU” 26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi P 039 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya

E95. Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Ebru Erdemoğlu 2 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Evrim Erdemoğlu 3 , Yakup Yalçın 3 , Burak Tatar 3 , Sevim Süreyya Çerçi 4 , Nilgün Kapucuoğlu 5 “TİP-1 VE TİP-2 ENDOMETRİAL KANSERLERDE ADRENOMEDULLİN VE BCL-2 EKSPRESYONU” 26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, S 61 P121. 2-6 Kasım 2016 Antalya

E96. Afife Uğuz 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Hasan Erol Eroğlu 2 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Sevda Gerek Çelikden “PANKREASTA LENFOEPİTELYAL KİST: OLGU SUNUMU” 26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, p 293 p267. 2-6 Kasım 2016 Antalya

E97. Özlem Durak 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Sevda Gerek Çelikden 1 , Mehmet Zafer Sabuncuoğlu 2 “NADİR BİR TÜMÖR: SAFRA KESESİ KARSİNOSARKOMU” 26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, p 284 p264. 2-6 Kasım 2016 Antalya

E98. Özlem Durak 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Jalal Raoufi 2 , Evrim Erdemoğlu 2 “APPENDİKS VERMİFORMİSTE YÜKSEK DERECELİ SERÖZ KARSİNOM METASTAZI VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS039 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya

E99. Afife Uğuz 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Jalal Raoufi 2 , Evrim Erdemoğlu 2 “İNTESTİNAL DİFERANSİYASYON GÖSTEREN ENDOMETRİAL ADENOKARSİNOM” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS017 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya

E100. Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Özlem Durak 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Nilgün Kapucuoğlu 2 “ASCO/CAP 2013 KRİTERLERİNİN HER2 OVEREKSPRESYONU GÖSTEREN MEME KANSERİ ORANINA ETKİSİ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS317 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya

E101. Özlem Durak 1 , Nermin Karahan 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Sevda Gerek Çelikden 1 , Altuğ Şenol 2 “GASTRİK ADENOM VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS211 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya

E102. Afife Uğuz 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Hasan Erol Eroğlu 2 “HASHİMOTO TİROİDİTİNDE MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU VE PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS187 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya

E103. Özlem Durak 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Okan Özkaya 2 , Evrim Erdemoğlu 2 , Hüseyin Aydın 3 “NÖROFİBROMATOZİS-TİP1 OLGUSUNDA PLEKSİFORM NÖROFİBROM ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS399 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya

E104. Afife Uğuz 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Erdoğan Okur 2 “PALATİNAL TONSİLDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM: OLGU SUNUMU” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS108 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya

E105. Afife Uğuz 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Mahmut Bülbül 2 “WHARTİN BENZERİ PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU” 27. Ulusal Patoloji Kongresi, BİLDİRİ KİTABI, PS188 15-18 Kasim 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek I Antalya

E106. Bilgir E, Yıldırım D, Koçer G, Çiriş İM. “Osteoblastoma in Mandible: A Case Report” Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği ‘. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı” April 13-15, 2017.

E107. Derya Yıldırım 1 , Melike Başaran 1 , Yavuz Fındık 2 , Mustafa Asım Aydın 3 , Süha Türkaslan 4 , İbrahim Metin Çiriş 5 “Maksillada Agresif Osteoblastoma: Nadir Bir Kemik Tümörü Olgusu; Aggressive Osteoblastoma in the Maxilla: A Rare Bone Tumour Case” Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2017;23(Suppl) S144 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul 21-24 Eylül 2017

E108. Bilgir E, Yıldırım D, Öner B, Çiriş İM. “Recurrent Pleomorphic Adenoma: A Case Report” Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği ‘. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı” April 13-15, 2017.

E109. Gamze Erkılınç 1 , Selma Korkmaz 2 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Nermin Karahan 1 , Sevda Gerek Çelikden 1 , İjlal Erturan 2 , Mehmet Yıldırım 2 “Folliküler müsinöz: olgu sunumu” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, Eposter EPS057(819), 27-30 Ekim 2018 Ankara

E110. İbrahim Metin Çiriş 1 , Kemal Kürşat Bozkurt 1 , Gamze Erkılınç 1 , Özlem Durak 1 , Özgür Timuçin Kutlu 2 , Murat Koçer 2 , Nermin Karahan 1 “Meme Karsinomlarında Doku Mikroarray, Kor Biyopsi ve Eksizyonel Biyopside Ki67 Ekspresyonlarının Karşılaştırılması” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, PB Sözel Sunum PB044(907), 27-30 Ekim 2018 Ankara

E111. Nermin Karahan 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Birgül Aydoğan 2 , Gamze Erkılınç 1 , Özlem Durak 1 “Nevoid melanoma: olgu sunumu” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, Eposter EPS091(848), 27-30 Ekim 2018 Ankara

E112. Gamze Erkılınç 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Nermin Karahan 1 “Regrese gastrointestinal stromal tümör: olgu sunumu” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, Eposter EPS180(846), 27-30 Ekim 2018 Ankara

E113. Gamze Erkılınç 1 , İbrahim Metin Çiriş 1 , Nermin Karahan 1 , Özlem Durak 1 “Tiroidde malign teratoma: olgu sunumu” 28. Ulusal Patoloji Kongresi, Eposter EPS117(820), 27-30 Ekim 2018 Ankara

E114. Poster “Perinöroma: olgu sunumu” 29. Ulusal Patoloji Kongresi Poster Sunum Numarası: PS-531 23-26 Ekim 2019 Trabzon

E115. Sözlü sunum “İnvaziv meme karsinomlarında immünhistokimyasal PD1 ve PDL1 ekspresyonlarının araştırılması” 29. Ulusal Patoloji Kongresi PL-054, 23-26 Ekim 2019 Trabzon

 

2019 sonra yayınlara tıp veritabanlarından ve özel istekle ulaşabilirsiniz.
© Metin ÇİRİŞ
hide panel Loading...