Dr. Metin Çiriş

SDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji

MakaleMakale
MakaleMakale
Biyopsi
     İşlemleri
Reyting sıralama

Metin Çiriş

Doç. Dr. İ. Metin ÇİRİŞ


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İBRAHİM METİN ÇİRİŞ
Doğum Tarihi: 1969

Öğrenim Durumu:

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
S.Yeterlik
Tıp Fakültesi
Ankara Üniversitesi
1992
Tıpta Uzmanlık
 Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi
2001


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

    Granüloza hücreli tümörler ve ayırıcı tanısında İnhibin'in yeri. Prof. Dr. Yıldız Erhan

Görevler:

Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Dr.
Tunceli Mazgirt Darıkent Sağlık Ocağı
1992-1993
Dr.  
Tunceli Mazgirt Sağlık Ocağı
1993-1994
Dr.
 Konya Beyşehir Derebucak Sağlık Ocağı
1994-1995
Tabip Asteğmen
Mardin Savur Jandarma/Komando Taburu
1995-1996
Tabip Teğmen Mardin Savur Jandarma/Komando Taburu 1996
Dr.
Konya Beyşehir Derebucak Sağlık Ocağı
1996-1997
Dr.Arş.Gör
Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
1997-2001
Uzm.Dr.
Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
2001-2002
Uzm. Dr.
S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
2002-2003
Yrd.Doç.Dr.
S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.
2003-2013
Doç. Dr.
S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D. 2013-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Öğrenci İsmi
Tarih
Bitirdiği Tarih
Tez Başlığı
Dr. Korkut Bozkurt
01.06.2007
01.06.2008
Mide Karsinomlarında Cox-2 Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal Araştırılması
Dr. Mustafa Kızmaz
01.09.2009
01.09.2011
Pankreasın İnfiltratif Duktal Adenokarsinomlarında Nevre Growth Factor (NGF) Ve Glial Cell Derived Neurotrophic Factor (GDNF) Ekspresyonunun Perinöral İnvazyon Ve Prognostik Faktörler İle İlişkisi

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Çeşitli Gastrointestinal Patolojilerin Deneysel Modellerinde Kafeik Asit Fenetil Ester"in(CAPE) Terapotik Etkinliğinin Araştırılması, S.D.Ü. B.A.P. Münferit Proje, 1088-M-05, proje yürütücüsü olarak.

İdari Görevler :
 • SDÜ Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu üyeliği 2011-
 • Tıp Fakültesi Dönem 3 koordinatörlük üyesi 2011-
 • Tıbbi Patoloji Laboratuvarı kalite denetimi 2011-
 • Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihale komisyon üyeliği 2011-
 • SDÜ Deney Hayvaları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHATAM) yönetim kurulu üyeliği ve merkez müdür yardımcılığı 2013-
 • Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu üyeliği 2013-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Patoloji Derneği
Ege Patoloji Derneği
Isparta-Burdur Tabip Odası

Ödüller :
 • XIII. Ulusal Gastroentoroloji kongresinde "Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü" çalışması, Gastritler kategorisinde birincilik ödülü, 2006

2012/2013 yıllarında verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :


Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
2011-2012
Güz
 Sıvı ve elektrolit bozuklukları
1

157
Patoloji laboratuarı işleyişi

1
157
Ödem, Tromboz, Emboli, Hemoraji İnfarkt
2

157
Solum sisteminin iltihabi hastalıkları
2

157
Akciğerlerin doğumsal ve damarsal bozuklukları
2

157
Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları
1

157
Restriktif akciğer hastalıkları
1

157
Mediasten hastalıkları
1

157
Plevra hastalıkları
1

157
Tüberküloz, Akciğer tümörleri örnekleri

1
157
Larinks ve boyun bölgesi lezyonları
1

157
Safra kesesi ve Karaciğer dışı safra yolları patolojisi
1

157
Ekzokrin pankreas, pankreatitler, pankreas tümörleri
1

157
Karaciğerin yapısal bozuklukları, kistik hastalıkları
1

157
Karaciğer sirozu
1

157
Karaciğerin bakteriel, paraziter ve damarsal hastalıkları


157
Karaciğerin tümörleri


157
Hepatitler
1

157
Akut apendisit, mide tümörleri, GİST örnekleri

1
157
PDÖ Programı Eğitim Yönlendirme

12
12
İlkbahar
 Tubuler ve interstisyel böbrek hastalıkları
1

157
 Glomerül hastalıkları
2

157
Tiroid hastalıkları
1

157
Tiroid tümörleri ve paratiroid hastalıkları
1

157
Sürrenal hastalıkları
1

157
Endokrin pankreas hastalıkları
1

157
Hipofiz hastalıkları
1

157
MSS’nin doğumsal hastalıkları
1

157
MSS infeksiyonları
1

157
Periferik sinir tümörleri
1

157
Demyelinizan ve dejeneratif hastalıklar


157
MSS tümörleri


157
PDÖ Programı Eğitim Yönlendirme

12
12
Temel Patoloji, eklem ve kemik patolojisi (Sağlık bilimleri fakültesi, FTR bölümü)
14

70
2012-2013
Güz
 Sıvı ve elektrolit bozuklukları
1

163
 Ödem, Tromboz, Emboli, Hemoraji İnfarkt
1

163
Atrofi ,hiperplazi, deri tümörleri örnekleri

1
163
Larinks ve boyun bölgesi lezyonları
1


Akciğerin doğumsal ve damarsal bozuklukları
1


Solunum sisteminin iltihabi hastalıkları
2


Miksoma, amfizem, pnömoni örnekleri

1

Akciğerin doğumsal ve damarsal bozukluklarıKronik obstrüktif akciğer hastalıklarıRestriktif akciğer hastalıklarıMediasten hastalıklarıİlkbahar
ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. O.Zekioğlu, Y.Erhan, N.Özdemir, M.Çiriş, Y.Erhan, "Adenoid cystic carcinoma of the breast: a case report and clues for its differential diagnosis", Journal of BUON (ISI) , 457-460 pp., 2000
A2S.Arslanoglu, M.Yalaz, D.Gökşen, M.Coker, S.Tütüncüoglu, M.Akisu, S.Darcan, N.Kultursay, M.Ciriş, E.Demirtaş, "Molybdenum cofactor deficiency associated with Dandy–Walker complex", Brain and Development (ISI) , 815-818 pp., 2001 , DOI: 0.1016/S0387-7604(01)00316-3
A3H.Bayramoglu, O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciriş, N.Ozdemir, "Fine-needle aspiration biopsy of invasive micropapillary carcinoma of the breast: a report of five cases", Diagnostic Cytopathology (ISI) , 214-217 pp., 2002 , DOI: 10.1002/dc.10176
A4Y.Erhan, N.Ozdemir, O.Zekioglu, D.Nart, M.Ciris, "Breast carcinomas with choriocarcinomatous features: case reports and review of the literature", The Breast Journal (ISI) , 244-248 pp., 2002 , DOI: 10.1046/j.1524-4741.2002.08411.x
A5A.Veral, O.Zekioglu, D.Nart, M.Ciris, N.Ozdemir, Y.Erhan, "P53, C-ERB, KI-67, estrogen and progesterone receptor expression and histological parameters in types I and II endometrial carcinomas", Annals of Saudi Medicine (ISI) , 242-244 pp., 2002
A6O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciriş, H.Bayramoglu, "Neuroendocrine differentiated carcinomas of the breast: a distinct entity", Breast (ISI) , 251-257 pp., 2003 , DOI: 10.1016/S0960-9776(03)00059-6
A7O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciris, H.Bayramoglu, N.Ozdemir, "Invasive micropapillary carcinoma of the breast: high incidence of lymph node metastasis with extranodal extension and its immunohistochemical profile compared with invasive ductal carcinoma", Histopathology (ISI) , 18-23 pp., 2004
A8I.Barut, O.R.Tarhan, M.Ciris, Y.Akdeniz, M.Bulbul, "Intestinal obstruction due to a mesenteric cyst", Yonsei Medical Journal (ISI) , 356-358 pp., 2004 , DOI: false
A9M.Çiriş, Y.Erhan, O.Zekioglu, H.Bayramoglu, "Inhibin alpha and beta expression in ovarian stromal tumors and their histological equivalences", Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (ISI) , 491-496 pp., 2004 , DOI: 10.1111/j.0001-6349.2004.00167.x
A10F.Oktem, M.K.Arslan, F.Ozguner, O.Candir, H.R.Yilmaz, M.Ciris, E.Uz, "In vivo evidences suggesting the role of oxidative stress in pathogenesis of vancomycin-induced nephrotoxicity: protection by erdosteine", Toxicology (ISI) , 227-233 pp., 2005 , DOI: 10.1016/j.tox.2005.07.009
A11H.Doğru, H.Yasan, O.Candir, M.Tüz, M.Ciriş, "Squamous cell metaplasia of the nasopharyngeal epithelium and its association with adult-onset otitis media with effusion", Acta Oto-Laryngologica (ISI) , 580-584 pp., 2005 , DOI: 10.1080/00016480510026917
A12.  S.Bircan, O.Candir, N.Kapucuoglu, T.A.Serel, M.Ciris, N.Karahan, "CD10 expression in urothelial bladder carcinomas: a pilot study", Urologia Internationalis (ISI) , 107-113 pp., 2006 , DOI: 10.1159/000093901
A13I.Barut, O.R.Tarhan, C.Cerci, M.Ciris, E.Tasliyar, "Lipoma of the parietal peritoneum: an unusual cause of abdominal pain", Annals of Saudi Medicine (ISI) , 388-390 pp., 2006
A14H.Cetin, S.Olgar, F.Oktem, M.Ciris, E.Uz, C.Aslan, F.Ozguner, "Novel evidence suggesting an anti-oxidant property for erythropoietin on vancomycin-induced nephrotoxicity in a rat model", Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (ISI) , 1181-1185 pp., 2007 , DOI: 10.1111/j.1440-1681.2007.04695.x
A15A.Bircan, N.Kapucuoglu, O.Ozturk, M.Ciris, M.Gokirmak, A.Akkaya, "Bilateral benign endobronchial schwannomas", Annals of Saudi Medicine (ISI) , 375-377 pp., 2007 , DOI: 10.4103/0256-4947.51478
A16N.Kapucuoglu, F.Aktepe, H.Kaya, S.Bircan, N.Karahan, M.Ciriş, "Immunohistochemical expression of PTEN in normal, hyperplastic and malignant endometrium and its correlation with hormone receptors, bcl-2, bax, and apoptotic index", Pathology Research and Practice (ISI) , 153-162 pp., 2007 , DOI: 10.1016/j.prp.2007.01.003
A17U.Ergene, D.Ozbalci, B.Baykal, I.M.Ciris, M.Yariktas, "Aplastic anemia, mucormycosis and aspergillosis in infectious mononucleosis: Success is possible", Transfusion and Apheresis Science (ISI) , 125-129 pp., 2007 , DOI: 10.1016/j.transci.2007.03.016
A18C.Cerci, E.Eroglu, M.Dede, M.Ciris, M.Bulbul, "Polypoid lesions of the gallbladder smaller than 10 mm", The Turkish Journal of Gastroenterology , 140-141 pp., 2008
A19M.Akçam, I.Buyukyavuz, M.Ciriş, N.Eriş, "Adenomyomatosis of the gallbladder resembling honeycomb in a child", European Journal of Pediatrics (ISI) , 1079-1081 pp., 2008 , DOI: 10.1007/s00431-007-0623-8
A20N.Karahan, S.Baspinar, M.Ciris, C.L.Baydar, N.Kapucuoglu, "Cyclooxygenase-2 expression in primary and recurrent pterygium", Indian Journal of Ophthalmology , 279-283 pp., 2008 , DOI: 10.4103/0301-4738.39663
A21Y.Erhan, M.Ciris, O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Kapkac, O.Makay, N.Ozdemir, "Do clinical and immunohistochemical findings of pure mucinous breast carcinoma differ from mixed mucinous breast carcinoma?", Acta Chirurgica Belgica (ISI) , 204-208 pp., 2009
A22C.Uyar, F.Z.Akcam, M.Ciris, O.Kaya, C.Kockar, M.Isler, "Comparison of FibroTest-ActiTest with histopathology in demonstrating fibrosis and necroinflammatory activity in chronic hepatitis B and C", Indian Journal of Pathology and Microbiology (ISI) , 476-481 pp., 2010 , DOI: 10.4103/0377-4929.68281
A23Y.Songür, N.Songür, M.Ciriş, U.Sahin, O.Oztürk, N.Karahan, A.Akkaya, "Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration cytology of tuberculous lymphadenitis: demonstration of acid-fast bacilli", Cytopathology (ISI) , 64-65 pp., 2010 , DOI: 10.1111/j.1365-2303.2009.00697.x
A24O.Ergün, A.Koşar, İ.M.Ciriş, "Urethral Recurrence of Bladder Tumor Occuring As a Perineal Mass 2 Years After Transurethral Resection: A Case Report", The Kaohsiung Journal of Medical Sciences (ISI) , 624-627 pp., 2010 , DOI: 10.1016/S1607-551X(10)70096-6
A25H.Yasan, M.Köroğlu, M.Çiriş, M.Tüz, "Lymphangioma of the middle ear and mastoid simulating chronic otitis media with effusion", International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra (ISI) , 119-121 pp., 2010 , DOI: 10.1016/j.pedex.2010.05.002
A26İ.M.Çiriş, K.K. Bozkurt, Ş.Başpinar, F.N.Kapucuoğlu, "Immunohistochemical COX-2 overexpression correlates with HER-2/neu overexpression in invasive breast carcinomas: A pilot study", Pathology Research and Practice (ISI) , 182-187 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.prp.2011.01.005
A27U.Calişkan, M.O.Tonguç, M.Ciriş, N.Balta, F.Y.Kirzioglu, G.Caglayan, D.Canatan, "The investigation of gingival iron accumulation in thalassemia major patients", Journal of Pediatric Hematology Oncology , 98-102 pp., 2011 , DOI: 10.1097/MPH.0b013e3182025058
A28A.Senol, M.Isler, A.G.Karahan, G.B.Kiliç, H.Kuleasan, I.Gören, U.Saritas, S.Kaya, M.Ciris, O.Aktürk, B.C.Aridogan, H.Demirin, L.M.Cakmakçi, "Effect of probiotics on aspirin-induced gastric mucosal lesions", The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 18-26 pp., 2011 , DOI: 10.4318/tjg.2011.0151
A29H.Demiralay, M.Akdogan, M.Ciris, "The investigation of the Anti-hypercholesterolemic Activities of Thymbra Spicata Labiata Oil (Karabas Thyme Oil) and Atorvastatin", Journal of the Chemical Society of Pakistan (ISI) , 733-743 pp., 2011
A30N.Karahan, Ş.Başpınar, K.K.Bozkurt, E.Çaloğlu, İ.M.Çiriş, F.N.Kapucuoğlu, "Increased Expression of COX-2 in Recurrent Basal Cell Carcinomas of Skin: A Pilot Study", Indian Journal of Pathology and Microbiology (ISI) , 526-531 pp., 2011 , DOI: 10.4103/0377-4929.85086
A31N.Karahan, K.K.Bozkurt, İ.M.Çiriş, Y.Songür, M.Akın, M.Çetin, R.Çetin, A.Koşar, "Duodeno-Jejunal Invagination Caused by Small Bowel Metastasis of Renal Cell Carcinoma", The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI) , 355-357 pp., 2011 , DOI: 10.4318/tjg.2011.0231
A32N.Karahan, T.Devrim, K.K.Bozkurt, İ.M.Çiriş, R.Çetin, T.Turgut, "Teratoma of Sigmoid Colon Mimicking Ovarian Cystic Lesion: A Case Report", Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences (ISI) , 1147-1150 pp., 2012 , DOI: 10.5336/medsci.2010-20538
A33Ö.İsmailoğlu, S.B.Albayrak, İ.M.Çiriş, "Huge Cystic Cerebral Metastasis of Small-cell Lung Carcinoma with a Mural Nodule Mimicking a Supratentorial Cystic Astrocytoma", The American Journal of the Medical Sciences (ISI) , 520 pp., 2011 , DOI: 10.1097/MAJ.0b013e3182206650
A34M. Özkan, M. Yarıktaş, G. Aynali, F. Unal, H. Yasan, M. Tüz, M. Çiriş, "Effects of calcium-rich diet in experimentally induced otitis media subtypes in the formation of tympanosclerosis in rats", Official Journal of Mediterranean Society of Otology and Audiology , 231-238 pp., 2012 , DOI: false
A35N. Budak, D.K. Doğuç, Ç. Savaş, A.C. Seydim, T.K. Taş, M. Çiriş, Z.B.G. Seydim, "Effects of Apple Cider Vinegars Produced with Different Techniques on Blood Lipids in High-Cholesterol-Fed Rats", Journal of Agricultural and Food Chemistry (ISI) , 6638–6644 pp., 2011 , DOI: dx.doi.org/10.1021/jf104912h
A36M. Akdoğan, A. Koyu, M. Çiriş, K. Yıldız, "Anti-hypercholesterolemic activity of Juniperus communis Lynn Oil in rats: A biochemical and histopathological investigation", Biomedical Research (ISI) , 321-328 pp., 2012
A37R. Yazkan, İ.M. Çiriş, "Pericardial Cyst: A Rare Cause of Progressive and Chronic Cough", Respiration (ISI) , 159 pp., 2012 , DOI: 10.1159/000331460
F.Z. Akcam, A. Tigli, O. Kaya, M. Ciris, H. Vural, "Cytokine levels and histopathology in chronic hepatitis B and chronic hepatitis C, "J Interferon Cytokine Res" 570-574 pp, 2012, DOI: 10.1089/jir.2012.0048
M. Akdogan, A.N. Kisioglu, M. Ciris, A. Koyu, "Investigating the effectiveness of different tea types from various thyme kinds (Origanum onites, Thymbra spicata and Satureja cuneifolia) on anemia and anticholesterolemic activity", Toxicol Ind Health (ISI), 1-12 pp, 2012, DOI: 10.1177/0748233712466136
O. Aksu, I.H. Ersoy, A. Altuntas, B.K. Koroglu, I.M. Ciris, M.N. Tamer, M.T. Sezer, " Long term addison disease associated with new onset minimal change disease", Acta Endocrinologica (Buc), 2012, 633-638 pp, DOI: 10.4183/aeb.2012.633


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. T.Akalın, D.Sabah, M.Çiriş, G.Kandiloğlu, G.Başdemir, F.Öztop, 2nd Balkan Congress of Oncology konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Soft tissue tumors: Ten years experience of tru-cut biopsy in Ege University Medical Faculty", p27 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 1998
B2.  Y.Erhan, O.Zekioğlu, D.Nart, M.Çiriş, N.Özdemir, Seventh Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society konferansı dahilinde "International Journal of Gynelogical Cancer" bildiri kitapçığındaki "The profile of p53, c-erbB2, Ki-67, estrogen and progesterone receptor ecpression of the endometrial carcinomas", 70-71 pp., Roma, İtalya, Eylül 1999
B3.  O.Zekioglu, Y.Erhan, M.Ciris, H.Bayramoglu, N.Özdemir, 18th European Congress of Pathology konferansı dahilinde "Virchows Archiv Volume 439, Number 3" bildiri kitapçığındaki "Diagnostic value of inhibin immunoreactivity in ovarian granulosa cell tumors and epithelial carcinomas", 219 pp., Berlin, Almanya, Eylül 2001
B4.  O.Zekioğlu, Y.Erhan, M.Çiriş, N.Özdemir, XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology konferansı dahilinde "Histopathology, Vol 41 Suppl 1" bildiri kitapçığındaki "Immunophenotype of invasive micropapillary carcinomas", 75 pp., Amsterdam, Hollanda, Ekim 2002
B5.  Y.Erhan, O.Zekioğlu, M.Çiriş, XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology konferansı dahilinde "Histopathology, Vol 41 Suppl 1" bildiri kitapçığındaki "Uterine stromal tumour resembling ovarian sex cord tumours", 86 pp., Amsterdam, Hollanda, Ekim 2002
B6.  N.Karahan, S.Bircan, M.Çiriş, N.Kapucuoğlu, Ö.Çandır, B.Yıldırım, N.Delibaş, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kronik methidation toksistesinin sıçan karaciğer dokusunda oluşturduğu histopatolojik değişiklikler", 32 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2004
B7.  E.Eren, T.Tola, İ.M.Çiriş, A.Ayata, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğanda Fatal Seyirli Karaciğer Yetmezliği, Neonatal Hemokromatozis", 50 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2004
B8.  M.Çiriş, N.Karahan, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, İ.Barut, Ö.R.Tarhan, C.Çerçi, I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu Program ve Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Primer olarak karaciğer dışı nedenlerle laparatomi uygulanan olgularda intraoperatif karaciğer biyopsileri cerrahi hepatit: 20 olguluk değerlendirme", 41 pp., Isparta, Türkiye, Nisan 2004
B9.  H.Yasan, H.Dogru, Ö.Candir, M.Tüz, F.Doner, M.Ciris, Türk Otorinolarengoloji XXVIII. Ulusal Kongresi Özetleri konferansı dahilinde "Türk Otorinolarengoloji XXVIII. Ulusal Kongresi Özetleri" bildiri kitapçığındaki "The effects of wound-healing agents application following nasal and paranasal sinus surgery", 31 pp., İstanbul, Haziran 2005
B10.  N.Karahan, A.Sayın, S.Bircan, M.Ciris, N.Kapucuoglu, O.Candir, A.Kosar, XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine konferansı dahilinde "XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine" bildiri kitapçığındaki "The Comparison Between the Histopathological Effects of Testicular Sperm Obtaining Method Testicular Sperm Extraction, Testicular Sperm Aspiration, Tru-cut Biopsy on Testis and Epididymis and the Effect of These Method on Antisperm Antibody Level", 278 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005
B11.  S.Bircan, S.Baspınar, M.Çiriş, N.Kapucuoglu, N.Karahan, O.Candir, XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine konferansı dahilinde "XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Gastric Pseudolipomatosis", 200 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005
B12.  B.Ozel, H.Yasan, H.Dogru, M.Ciris, O.Candir, International Conference in Otology and Neuro-Otology konferansı dahilinde "International Conference in Otology and Neuro-Otology Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "The Effects of Different Agent on the Development of Myringosclerosis and Healing ofTympanic Membrane Perforation", 13 pp., Stara Zagora, Bulgaristan, Haziran 2005
B13.  U.Calışkan, D.Canatan, Y.Bozkurt, G.Çağlayan, M.Kuran, M.Çiriş, S.Kosacı, N.Oğuz, N.Balta, R.Coşan, C.Karadoğan, XXXth World Congress of the International Society of Hematology konferansı dahilinde "Turkish Journal of Haematology" bildiri kitapçığındaki "Investigation of periodontic problems in cases with thalassemia major", 106 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2005
B14.  U.Caliskan, D.Canatan, M.Ciris, Y.Bozkurt, G.Caglayan, M.Koran, S.Kosaci, N.Oguz, C.Karadogan, N.Balta, R.Cosan, 47th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology konferansı dahilinde "Blood 106 (11)" bildiri kitapçığındaki "Comparison of iron load of the liver and gum of patients with thalassemia major", 32 pp., Atlanta, A.B.D., Aralık 2005
B15.  M.Çiriş, M.İşler, Ç.Savaş, S.Bircan, M.Keskin, Falk Symposium, IBD konferansı dahilinde "Achievements in Research and Clinical Practice" bildiri kitapçığındaki "The effect of caffeic acid phenethyl ester on pancreatic islet hyperplasia in TNBS-induced colitis", 21 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2007
B16.  M.Çiriş, M.İşler, H.Çam, A.Koyu, N.Karahan, Falk Symposium, IBD konferansı dahilinde "Achievements in Research and Clinical Practice" bildiri kitapçığındaki "The effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on TNBS induced colitis", 21 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2007
B17.  S.Sert, G.Inan, I.M.Ciris, K.K.Bozkurt, F.N.Kapucuoglu, 21st European Congress of Pathology konferansı dahilinde "Virchows Arch 2007; 451 (2)" bildiri kitapçığındaki "Tumor budding in colorectal carcinomas", 323 pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos 2007      ……………………………………..
B18.  N.Kapucuoglu, S.Bircan, M.Ciris, G.Inan, 21st European Congress of Pathology konferansı dahilinde "Virchows Arch 2007; 451 (2)" bildiri kitapçığındaki "Estrogen receptor expression and Ki67 proliferative activity in normal breast, columnar cell lesions and DCIS grade I: a pilot study", 304 pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos 2007
B19.  M.Akçam, I.Buyukyavuz, M.Çiriş, N.Eriş, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Adenomyomatosis of the gallbladder resembling honeycomb in a child", 1-2 pp., KKTC, Kasım 2007
B20.  G.Inan, I.M.Ciris, K.K.Bozkurt, S.Sert, E.Caloglu, I.Korkmaz, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Nontumoral Liver Biopsy Results in the City of Isparta Between 1999 and 2008", 32 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009
B21.  M.Akçam, A.E.Akkaya, E.Erdoğan, İ.M.Çiriş, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Total Parenteral Nutrition (TPN) induced Liver damage in an infant", 34 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009
B22.  M.Akçam, A.Ayata, A.E.Akkaya, A.Boyacı, İ.M.Çiriş, F.Z.Akçam, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Accelerating Cirrhosis during the Chemotherapy in an Anti Hbs (+) boy with Lymphoma: Did HBV or Metothrexate Cause it?", 34-35 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009
B23.  M.Akçam, A.E.Akkaya, H.Çam, M.Köroğlu, İ.M.Çiriş, 2nd International Liver Symposium konferansı dahilinde "Cell and Tissue Biology Research 2009; Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "An Unusual Cause of Multiple Mass Liver Lesions in a Two year Old Baby: Cryptogenic Cirrhosis", 35-36 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2009
B24.  G.Inan, S.Bircan, N.Kapucuoglu, N.Karahan, M.Ciris, 99th Annual Meeting of United States & Canadian Academy of Pathology konferansı dahilinde "Modern Pathol 2010;23 (Suppl 1)" bildiri kitapçığındaki "Expressions of Cox-2, Bcl-2, and LMP-1 in classical Hodgkin's lymphoma, and their relationship with prognosis", 303 pp., Washington DC, A.B.D, Mart 2010
B25.  A.Tigli, F.Z.Akcam, O.Kaya, M.Ciris, 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases konferansı dahilinde "20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases" bildiri kitapçığındaki "The Relation Between The Cytokine Levels and Histopathological Activity and Fibrosis in Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C Infections", 20 pp., Viyana, Avusturya, Nisan 2010
B26.  İ.M. Çiriş, K.K. Bozkurt, Ş Başpınar, I.H. Ersoy, O. Aksu, B.K. Köroğlu, Ö.R. Tarhan, N. Karahan,S. Bircan, N. Kapucuoğlu, 36th European Congress of Cytology konferansı dahilinde "Cytopathology 2011; 22( suppl. 1)" bildiri kitapçığındaki "The utility of fine needle aspiration biopsy in nodular thyroid lesions: 3 years experience", 104 pp., İstanbul, Ekim 2011


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Y.Erhan, O.Zekioğlu, Ö.Ersoy, M.Çiriş, N.Özdemir, "Düz kas yönünde diferansiasyon gösteren iki stromal nodül olgusu", Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 122-126 pp., 1999
D2. N.Özdemir, T.Akalın, Ö.Ö.Ersoy, M.Çiriş, "Meme karsinomlarında C-erbB-2 ve p53'ün önemi", Turkish Journal of Pathology , 12-15 pp., 1999 , DOI: false
D3. N.Özdemir, M.Erkuş, O.Zekioğlu, M.Çiriş, M.Kapkaç, O.Özbal, E.E.Üstün, Y.Erhan, "Ele gelmeyen memede işaretleme biyopsilerinin histopatolojik sonuçları: 302 olgu", SSK Tepecik Hast Dergisi , 9-14 pp., 2000
D4. N.Ç.Demirkan, G.Yüce, F.Yılmaz, M.Çiriş, "Hepatitis B core antijeninin (HbcAg) hücre içi dağılımı ve histolojik aktivite indeksi ile karşılaştırması", Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 103-106 pp., 2000
D5. O.Zekioğlu, Y.Erhan, N.Özdemir, M.Çiriş, "Rahim içi araç kullanan kadınlarda servikal aktinomikoz", İnfeksiyon Dergisi / Turkish Journal of Infection , 283-286 pp., 2000
D6. N.Karahan, N.Kapucuoğlu, M.Çiriş, Ö.Çandır, "25 yaşındaki kadın hastada meme derisi altında Dermatofibrosarkoma protuberans : Bir olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 6-9 pp., 2002
D7. D.Nart, O.Zekioğlu, M.Çiriş, Y.Erhan, "Overin malign mikst müllerian tümörleri: Üç olgu sunumu", Ege Tıp Dergisi , 53-57 pp., 2002
D8. H.Yasan, H.Doğru, M.Çiriş, B.F.Özel, "Yetişkin dönem başlangıçlı efüzyonlu otitis mediada klinik bulgular", KBB Postası , 101-105 pp., 2003
D9. S.Bircan, O.Candır, S.Aydın, S.Başpınar, M.Bülbül, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş M, "Synchronous primary adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor in the stomach: A report of two cases", The Turkish Journal of Gastroenterology , 187-191 pp., 2004
D10. H.Yasan, B.F.Özel, M.Çiriş, H.Dogru, M.Tüz, B.Baykal, "Parotis bezinin benign lenfoepitelyal kisti", Türkiye Klinikleri , 109-111 pp., 2004
D11. H.Yasan, H.Doğru, Ö.Çandır, M.Tüz, F.Döner, M.Çiriş, "The effects of wound healing agents application following nasal and paranasal sinus surgery", KBB-Forum , 89-94 pp., 2005
D12. B.F.Özel, H.Yasan, M.Çiriş, H.Doğru, Ö.Çandır, "Miringoskleroz gelişimi ve kulak zarı perforasyonu iyileşmesi üzerine farklı ajanların etkileri", KBB-Forum , 123-127 pp., 2005
D13. O.Zekioğlu, M.Çiriş, Y.Erhan, M.C.Terek, "Overin adult granüloza hücreli tümörü: 60 olgunun histopatolojik özellikleri", Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor , 205-210 pp., 2005
D14. G.Aynalı, H.Yasan, M.Tüz, M.Ciriş, O.Oyar, "Solunum sıkıntısı sebebi olarak tiroid papiller karsinomu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 62-64 pp., 2005
D15. N.Kapucuoğlu, F.Kılınç, S.Bircan, İ.M.Çiriş, N.Karahan, Ö.Çandır, "Fibromatozis / Nodüler Fasiitis Benzeri Stromalı Papiller Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu", Turkish Journal of Pathology , 31-33 pp., 2005
D16. S.Bircan, Ş.Başpınar, M.Çiriş, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, Ö.Çandır, "Gastrik Psödolipomatozis; İki Olgu Sunumu", Turkish Journal of Pathology , 21-23 pp., 2005
D17. O.Aydın, M.Şahin, Ü.Ergene, İ.M.Ciriş, "Gastrointestinal sistem amiloidozisine bağlı demir eksikliği anemisi: olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 28-31 pp., 2006
D18. Ş.Başpınar,Ö.Çandır, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, N.Karahan, "Larinks karsinomlarında immünhistokimyasal p53 ve p63 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ile ilişkisi", Turkish Journal of Pathology , 74-81 pp., 2006
D19. D.Nart, Y.Ertan, M.Çiriş, M.Zeytunlu, G.Yüce, Y.Yüzer, A.Çoker, F.Yılmaz, "Pankreatik adenokarsinom ve pankreatik intraepitelyal neoplazilerde immunohistokimyasal olarak p53 ve Ki 67 ekspresyonunun değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi , 77-82 pp., 2006
D20. A.M.Ceyhan, P.Y.Başak, V.B.Akaya, M.Ciriş, "İnkontinensia pigmenti: Olgu sunumu", Lepra Mecmuası , 139-145 pp., 2006
D21. S.Baspinar, O.Candir, N.Kapucuoglu, S.Bircan, M.Ciris, N.Karahan, "The Relation of Immunohistochemical p53 and p63 Expression with Histopathological Parameters in Laryngeal Carcinomas", Turkısh Journal of Pathology , 74-81 pp., 2006
D22. H.Yasan, M.Çiriş, B.F.Özel, H.Doğru, Ö.ÇAndır, "The significance of histopathologiz tonsillar actinomycosis in pediatric patients with recurrent acute tonsillitis", KBB-Forum , 1-4 pp., 2006
D23. G.İnan, S.Sert, S.Bircan, N.Karahan, İ.M.Çiriş, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, "Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 27-31 pp., 2006
D24. S.S.Çerçi, E.G.Alanoğlu, F.M.Özbek, F.Soyupek, M.Yıldız, M.Çiriş, F.N.Kapucucoğlu, "Increased uptake of Tc-99m MIBI on bone lesions in coexistence of prostate cancer and Paget's disease", Turkish Journal of Nuclear Medicine , 64-68 pp., 2007
D25. İ.M.Çiriş, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, Ö.Çandır, "Toplayıcı kanal karsinomu: Bir olgu sunumu", Kocatepe Tıp Dergisi , 49-51 pp., 2007
D26. A.M.Ceyhan, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, İ.Erturan, M.Ciriş, "Liken planusun farklı klinik yüzleri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 33-36 pp., 2007
D27. N.Kapucuoğlu, Ş.Başpınar, S.Bircan, İ.M.Ciriş, K.K.Bozkurt, A.Koşar, "Üreterin nefrojenik adenomu; bir olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 30-32 pp., 2007
D28. K.K.Bozkurt, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, İ.M.Çiriş, S.Bircan, N.Karahan, F.N.Kapucuoğlu, "Primer akciğer tümörlerinde prebronkoskopik ve postbronkoskopik balgam sitolojileri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 12-16 pp., 2008
D29. D.Nart, B.Sarsık, B.Doğanavsargil, M.Sezak, B.Yaman, M.Çiris, A.Veral, "Primer ve metastatik akciğer tümörlerinin ayırıcı tanısında tiroid transkripsiyon faktör-1 ekspresyonunun önemi ve güvenilirliği", Ege Tıp Dergisi , 171-175 pp., 2008
D30. Ş.Kaya, N.Songür, Ö.Öztürk, M.İ.Ciriş, E.Tunç, Y.Songür, M.C.Koçkar, A.Akkaya, "Sistemik lupus eritematozus tanılıbir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 34-38 pp., 2009
D31. A.Bircan, Ş.Kaya, Ö.Öztürk, M.Ciriş, N.Songür, "Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cilt metastazı: Beş olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 26-30 pp., 2009
D32. O.Kaya, F.Z.Akçam, Y.Sönmez, A.Tığlı, M.Çiriş, "Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonlarında Fibrozisi Göstermede Non-İnvazif Yöntemlerin Değerlendirilmesi", Viral Hepatit Dergisi , 91-97 pp., 2009
D33. M.Öztürk, H.E.Eoğlu, M.Çiriş, Y.S.Koca, M.Sarı, M.Bülbül, "Etanol İle Oluşturulan Deneysel Ülser Modelinde Omeprazol, Famotidin, Misoprostol ve Trimetazidin’in Koruyucu Etkinliklerinin Karşılaştırılması", SDÜ Yaşam Dergisi , 7-11 pp., 2009
D34. İ.Erturan, N.M.Bozkurt, M.Çiriş, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, "Diyabetes mellitus zemininde gelişen fronkülozise sekonder anetoderma olgusu", Lepra Mecmuası , 31-35 pp., 2009
D35. A.M.Ceyhan, G.Meriç, G.Aynali, M.Çiriş, "A Case of Recalcitrant Erosive Oral Lichen Planus with an Excellent Response to Topical Tacrolimus", Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology , 55-58 pp., 2011
D36. S.S.Bektaş, G.İnan, İ.M.Çiriş, K.K.Bozkurt, F.N.Kapucuoğlu, "Tumor Budding in Colorectal Carcinomas", Turkish Journal of Pathology , 61-66 pp., 2012 , DOI: doi: 10.5146/tjpath.2012.01099
D37. A. Altuntaş, O. Aksu, İ.M. Çiriş, M.T. Sezer, "Retinopati Gelişmeden Nefropati Gelişen Tip-2 Diabetes Mellituslu Olgu", Turkiye Klinikleri J Nephrol , 69-72 pp., 2012
D38. İ.M. Çiriş, Ş. Başpınar, M.A.Aydın, B. Aydoğan, N. Kapucuoğlu, "Parotis bezinin multifokal nodüler onkositik hiperplazisi", Erciyes Tıp Dergisi , 243-246 pp., 211
D39. N. Karahan, M. İşler, A. Koyu, A.G. Karahan, G.B. Kılıç, İ.M. Çiriş, R. Sütçü, İ. Onaran, H. Çam, M. Keskin, "Effects of probiotics on methionine cholinedeficient diet-induced steatohepatitis in rats", Turk J Gastroenterol , 110-121 pp., 2012
D40. E. Boyraz, İ. Boyraz, M. Akın, İ.M. Çiriş, "Localized Laryngeal Amyloidosis: Case Report", Turkiye Klinikleri J Med Sci , 865-868 pp., 2012 , DOI: 0.5336/medsci.2010-20996
D41. A.E. Kuybulu, F. Öktem, A.R. Örmeci, T. K.Gürsoy, İ.M. Çiriş, E.G. Alanoğlu, "Henoch-Schönlein Purpurası Olan bir Çocukta Diffüz Alveoler Hemorajinin Rekombinan Faktör VIIa ile Başarılı Tedavisi", Turk J Rheumatol , 145-147 pp., 2012 , DOI: 10.5606/tjr.2012.024
M. Doğan, F. Ünal, M. Yarıktaş, G. Aynalı, M. Çiriş, "Larinks kanserli erişkin bir hastada dil kökü kistik lenfanjiomu: Olgu sunumu", S.D.Ü Sağlık Bilimleri Dergisi, 26-27 pp, 2013

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. O.Zekioğlu, D.Nart, M.Çiriş, N.Özdemir, Y.Erhan, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Endometrium kanserlerinin değerlendirilmesinde biyolojik belirleyicilerin rolü", 181 pp., Kuşadası, Nisan 1999
E2. O.Zekioğlu, Ö.Ersoy, M.Çiriş, N.Özdemir, Y.Erhan, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Düz kas yönünde diferansiyasyon gösteren endometrial stromal nodül (iki olgu)", 192 pp., Kuşadası, Nisan 1999
E3. N.Özdemir, M.Erkuş, O.Zekioğlu, M.Çiriş, A.Memiş, M.Kapkaç, O.Özbal, E.E.Üstün, Y.Erhan, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIV. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Palpe edilemeyen meme lezyonlarında işaretleme ile elde edilen biopsi örneklerinde (302 olgu) histopatolojik sonuçlar", 147 pp., Kuşadası, Nisan 1999
E4. N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş, F.Kılınç, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Fibroadenomların histopatolojik özellikleri", 233 pp., Pamukkale, Ekim 2002
E5. İ.M.Çiriş, Ö.Çandır, N.Karahan, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, F.Kılınç, XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kronik kolesistitte damar ve kese çevresi yağ dokusu değişiklikleri", 161 pp., Pamukkale, Ekim 2002
E6. N.Karahan, N.Kapucuoğlu, M.Çiriş, Ş.Aydın, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "25 Yaşındaki kadın hastada meme derisi altında dermatofibrosarkoma protuberans. Bir olgu sunumu", 181 pp., Pamukkale, Ekim 2002
E7. M.Çiriş, F.Kılınç, S.Bircan, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Overin Skuamöz Metaplazi Gösteren Mikst Tipte Borderline Yüzey Epitel Tümörü", P038 pp., Konya, Mayıs 2003
E8. N.Karahan, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Memenin adenoid kistik karsinomu", 327 pp., Konya, Mayıs 2003
E9. N.Karahan, Ş.Aydın, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Semptomatik ince barsak lipomatozisi ve buna eşlik eden divertikülozis bir olgu sunumu", 365 pp., Konya, Mayıs 2003
E10. N.Kapucuoğlu, Ş.Aydın, N.Karahan, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kondroid metaplazi gösteren liposarkom", 266 pp., Konya, Mayıs 2003
E11. N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş, S.Bircan, Ö.Çandır, H.Kaya, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İlk trimestir ve term plasentada pRb, p130 ve PCNA ekspresyonu: İmmünhistokimyasal çalışma", 28 pp., Konya, Mayıs 2003
E12. M.Çiriş, Ş.Aydın, S.Bircan, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, Ö.Çandır Ö, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Konjestif splenomegalide Gamna-Gandy nodülleri", 160 pp., Konya, Mayıs 2003
E13. S.Bircan, Ş.Aydın, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, N.Karahan, M.Çiriş, Ö.Çandır, Ö.Tarhan, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Midede senkranöz adenokarsinom ve gastrointestinal stromal tümör birlikteliği iki olgu sunumu", 369 pp., Konya, Mayıs 2003
E14. S.Bircan, N.Kapucuoğlu, M.Çiriş, N.Karahan, Ö.Çandır, S.Soyupek, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane üretelyal karsinomlarında WHO 73 ve WHO 99 grade sistemleri ile kombine skorlama sistemi", 164 pp., Konya, Mayıs 2003
E15. N.Karahan, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Soliter kutanöz miksoma bir olgu sunumu", 125 pp., Konya, Mayıs 2003
E16. N.Karahan, F.Kılınç, N.Kapucuoğlu, S.Bircan, M.Çiriş, Ö.Çandır, XVI. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVI. Ulusal Patoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pankreasın solid-kistik-papiller tümörü (Frantz Tümör)", 364 pp., Konya, Mayıs 2003
E17. H.Doğru ,H. Yasan, Ö.Çandır, M.Tüz, B.F.Özel, M.Çiriş, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yetişkin Dönem Başlangiçli Efüzyonlu Otitis Mediada Nazofarenks Epitelinin Önemi", 27 pp., Antalya, Ekim 2003
E18. Özel B.F., Yasan H., Çiriş M., Tüz M., Baykal B., Uygur K, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Parotis Benign Lenfoepitelyal Kisti", 27 pp., Antalya, Ekim 2003
E19. İ.Barut, O.R.Tarhan, E.Eroğlu, M.Ciriş, Y.Akdeniz, M.Bülbül, 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol, Cilt 14 (Suppl 1)" bildiri kitapçığındaki "Mezenterik kiste bağlı intestinal obstrüksyon: Olgu sunumu", 359 pp., Kuşadası, Ekim 2003
E20. Ü.Çalışkan, D.Canatan, M.Çiriş, M.Bozkurt, G.Çağlayan, S.Kosacı, N.Oğuz, N.Balta, C.Karadoğan, 31. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "31. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Talasemi majorlü çocuklarda karaciğer demir yükü ile dişeti demir yükünün karşılaştırılması", 23-24 pp., Antalya, Eylül 2004
E21. Ü.Çalışkan, D.Canatan, F.Y.Bozkurt, G.Çağlayan, M.Çiriş, S.Kosacı, N.Oğuz, N.Balta, C.Karadoğan, 31. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "31. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Talasemi Majörlü Hastalarda Periodontik Sorunların Araştırılması", 80-81 pp., Antalya, Eylül 2004
E22. A.M.Ceyhan, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, M.Çiriş, H.T.Tola, XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnkontinensia pigmenti: Olgu sunumu", 126 pp., Çeşme, Eylül 2004
E23. H.Çetin, H.Altın, H.T.Tola, M.Ciriş, M.Ceyhan, 48. Milli Pediatri kongresi konferansı dahilinde "48. Milli Pediatri Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden inkontinensia pigmenti olgusu", 401 pp., Samsun, Eylül 2004
E24. B.F.Özel, H.Yasan, H.Doğru, M.Çiriş, Ö.Çandır, Otorinolarengoloji 2004, Güncel yenilikler konferansı dahilinde "Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler" bildiri kitapçığındaki "Miringoskleroz gelişimi ve kulak zarı iyileşmesi üzerine farklı ajanların etkileri", 23 pp., Ankara, Ekim 2004
E25. F.Kılınç, S.Bircan, F.N.Kapucuoğlu, N.Karahan, İ.M.Çiriş, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Renal Anjiyomyolipom", 306 pp., Gaziantep, Ekim 2004
E26. S.Bircan, Ö.Çandır, N.Kapucuoğlu, T.A.Serel, M.Çiriş, N.Karahan, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mesane değişici epitel karsinomunda CD10 ekspresyonu", 334 pp., Gaziantep, Ekim 2004
E27. N.Kapucuoğlu, F.Kılınç, S.Bircan, İ.M.Çiriş, N.Karahan, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Fibromatozis/nodüler fasiitis benzeri stromalı papiller tiroid karsinomu", 283-284 pp., Gaziantep, Ekim 2004
E28. M.Çiriş, S.Bircan, N.Karahan, N.Kapucuoğlu, H.Yasan, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Palatin Tonsilde Kıkırdak Dokusu: Sekiz Olgu", 124-125 pp., Gaziantep, Ekim 2004
E29. N.Karahan, F.Kılınç, S.Bircan, N.Kapucuoğlu, İ.M.Çiriş, Ö.Çandır, XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Uterusda Splenozis: Bir Olgu Sunumu", 161-162 pp., Gaziantep, Ekim 2004
E30. H.Yasan, H.Doğru, B.Baykal, M.Çiriş, M.Tüz, Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi konferansı dahilinde "Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Tromboze external juguler ven anevrizması", 29 pp., Ankara, Ekim 2004
E31. H.Yasan, B.F.Özel, M.Çiriş, G.Aynali, M.Yarıktaş, Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi konferansı dahilinde "Otorinolarengoloji 2004 Güncel Yenilikler Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Tonsil aktinomikozunun reküren akut tonsillit üzerine etkileri", 30 pp., Ankara, Ekim 2004
E32. Ö.Öztürk, Ö.Kaya, M.Çiriş, A.Bircan, Ş.Başpınar, Ü.Şahin, M.Gökırmak, A.Akkaya, 30. Yıl Akciğer Günleri Kongresi konferansı dahilinde "30. Yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Senkron Tümör: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Malign Plevral Mezotelyomanın Nadir Birlikteliği", 20 pp., Bursa, Kasım 2005
E33. G.İnan, S.Sert, S.Bircan, N.Karahan, İ.M.Çiriş, Ş.Başpınar, F.N.Kapucuoğlu, I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tiroid lezyonlarında tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması", 154 pp., Antalya, Mart 2006
E34. K.K.Bozkurt, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, İ.M.Çiriş, S.Bircan, N.Karahan, F.N.Kapucuoğlu, I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Primer akciğer tümörlerinde bronkoskopi sonrası balgam mı, bronkoskopi bağımsız balgam mı?", 165 pp., Antalya, Mart 2006
E35. İ.M.Çiriş, K.Bozkurt, Ş.Başpınar, Ö.Çandır, 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Toplayıcı kanal karsinomu", 18 pp., Çeşme, Mayıs 2006
E36. Ç.L.Baydar, A.Küpeli, İ.M.Çiriş, B.Bozkurt, M.Demirer, 2. ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı dahilinde "2. ulusal Adli Tıp Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Aort Anevrizma Rüptürü Nedeni İle ani Ölüm", 34 pp., Bolu, Mayıs 2006
E37. A.Şenol, M.İşler, İ.Gören, A.G. Karahan, Ü.Sarıtaş, S.Kaya, M.Çiriş, G.Başyiğit, O.Aktürk, H.Kuleaşan, B.C.Arıdoğan, H.Demirin, M.L.Çakmakçı, 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology, 17 (1)" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda aspirin ile uyarılan mide mukoza lezyonlarının önlenmesinde probiyotiklerin rolü", 9 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 2006
E38. Zorlu, D., Öztürk, Ö., Gökırmak, M., Çiriş, M., Songür, N., Şahin, Ü., Bircan, A. ve A. Akkaya, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Dergisi, Cilt 8 (Ek 2)" bildiri kitapçığındaki "Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu", 172 pp., Antalya, Nisan 2007
E39. M.Yarıktaş, M.Özkan, S.Türkaslan, M.Tüz, S.Gümüş, M.Çiriş, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Radikal cerrahi gerektiren maksilla kaynaklı gecikmiş ameloblastom", 86-87 pp., Antalya, Mayıs 2007
E40. M.Özkan, M.Yarıktaş, C.Çerçi, İ.Küçükkaya, K.Kumbul, M.Çiriş, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larenksten kaynaklanan ve semptom vermeyen dev nodül", 113 pp., Antalya, Mayıs 2007
E41. M.Tüz, M.Akkuş, M.Yarıktaş, H.Yasan, H.Doğru, M.Çiriş, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larinks karsinomuna eşlik eden nörofibrom", 112-113 pp., Antalya, Mayıs 2007
E42. D.Özbalcı, İ.M.Çiriş, M.Keskin, H.Demirin, M.İşler, 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology, 18 (1)" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda etanol ile uyarılan gastritin önlenmesinde Kafeik Asit Fenetil Ester'in etkinliğinin araştırılması", 13 pp., Nevşehir, Türkiye, Eylül 2007
E43. I.Ciris, K.Bozkurt, B.Aydoğan, G.İnan, S.Sert, N.Karahan, S.Bircan, F.Kapucuoğlu, 17. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "17. Ulusal Patoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Cancer incidence in the city of Isparta", 27 pp., İstanbul, Eylül 2007
E44. G.Alanoğlu, M.Yarıktaş, M.Köroğlu, M.Çiriş, A.Korcum, A.Timurağaoğlu, Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Turkish Journal of Hematology (24)" bildiri kitapçığındaki "Solunum güçlüğü ile başvuran multiple myelom olgusu", 162 pp., Ankara, Ekim 2007
E45. A.Bircan, S.Kaya, Ö.Öztürk, M.Çiriş, N.Songur, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29 Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solulum (9)" bildiri kitapçığındaki "Cilt metastazlı üç küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgusu", 36 pp., Fethiye, Ekim 2007
E46. S.Kaya, N.Songür, Ö.Öztürk, M.Çiriş, E.Tunç, Y.Songür, C.Koçkar, A.Akkaya, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29 Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum" bildiri kitapçığındaki "Sistemik lupus eritematozus tanılı bir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu", 62 pp., Fethiye, Ekim 2007
E47. İ.Erturan, N.M.Bozkurt, M.Çiriş, P.Y.Başak, V.B.Akkaya, XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu konferansı dahilinde "XVII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Diyabetes Mellitus Zemininde Gelişen Fronkülozise Sekonder Anetoderma Olgusu", 177 pp., Ankara, Kasım 2007
E48. O.Kaya, F.Z.Akçam, Y.Sönmez, A.Tığlı, M.Çiriş, IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kronik hepatit B ve C enfeksiyonlarında fibrozisi göstermede noninvaziv yöntemlerin değeri", 164 pp., Antalya, Nisan 2008
E49. H.Yetkin, P.Y.Başak, M.Çiriş, V.B.Akkaya, IV. Ege Dermatoloji Günleri konferansı dahilinde "IV. Ege Dermatoloji Günleri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Jessner'in lenfositik infiltrasyonu: Olgu sunumu", 30 pp., Marmaris, Mayıs 2008
E50. N. Songür, Y. Songür, M. Çiriş, Ü. Şahin, Ö. Öztürk, N. Karahan, A. Akkaya, TÜSAD 30. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum" bildiri kitapçığındaki "Mediastinal ve intraabdominal tüberküloz lenfadenitisin endosonografik biopsi ile tanısı", 30 pp., Bodrum, Ekim 2008
E51. G.Alanoğlu, M.Çiriş, N.Ünal, M.Tulunay, M.Beksaç, 34. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "34. Ulusal Hematoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Azasidine bağlı vaskülit: Olgu sunumu", 113-114 pp., Çeşme, Ekim 2008
E52. M.Yarıktaş, O.Erdoğan, S.Gümüş, M.Tüz, M.Çiriş, 30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Nazofarinks yerleşimli plazmasitom olgusu", 91 pp., Antalya, Ekim 2008
E53. İ.M.Çiriş, Ş.Başpınar, M.A.Aydın, B.Aydoğan, N.Kapucuoğlu, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Parotisin multifokal nodüler onkositik hiperplazisi", 200 pp., Antalya, Ekim 2008
E54. İ.M.Çiriş, M.İşler, F.N.Kapucuoğlu, S.Bircan, N.KArahan, G.İnan, K.K.Bozkurt, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "TNBS kolitinde gözlenen pankreatite kafeik asit fenetil esterin etkisi", 62 pp., Antalya, Ekim 2008
E55. K.K.Bozkurt, G.İnan, S.Sert, İ.M.Çiriş, F.N.Kapucuoğlu, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "İshak skorlama sisteminde gözlemciler arası uyum", 41 pp., Antalya, Ekim 2008
E56. N.Kapucuoğlu, K.Korkut, S.Sert, G.İnan, M.Kızmaz, G.Yavuz, İ.M.Çiriş, N.Karahan, S.Bircan, 18. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "18. Ulusal Patoloji Kongresi bildirileri" bildiri kitapçığındaki "1998-2008 Gastrointestinal stromal tümör olgularının dökümü", 41 pp., Antalya, Ekim 2008
E57. A.Şenol, G.Aksakal, G.Acartürk, M.Akın, M.C.Koçkar, Y.Songür, M.İşler, M.Çiriş, 25.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "Turk J Gastroenterol 2008; suppl1" bildiri kitapçığındaki "Üst Gastrointestinal Sistemde Ksantalezma Saptanan Olgularımızın Demografik Veriler", 135 pp., Adana, Kasım 2008
E58. S.Bircan, A.Bircan, İ.M.Çiriş, K.K.Bozkurt, G.Yavuz, N.Songür, IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi konferansı dahilinde "IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Bronşial yıkama materyallarinde fiksayonun ve bekleme süresinin sitomorfolojik bulgulara etkisi", 146 pp., Ankara, Mart 2009
E59. N.Songür, Y.Songür, B.Aydın, M.Çiriş, A.Şenol, R.Sütçü, G.Acartürk, M.İşler, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuar bağırsak hastalığında akciğer tutulumunun deneysel kolit modelinde araştırılması", 166-167 pp., Antalya, Nisan 2009
E60. Y.Songür, M.İşler, K.Demir, M.Çiriş, A.Şenol, M.C.Cüre, H.Vural, 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde "7.Ulusal Hepatoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kefir, Sıçanlarda Tiyosemid ile uyarılan akut karaciğer yıkımını önlememektedir", 240-241 pp., İzmir, Haziran 2009
E61. B.Aydın, Y.Songür, N.Songür, M.Çiriş, A.Şenol, R.Sütçü, G.Acartürk, M.İşler, 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "6. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnflamatuvar barsak hastalığında akciğer tutulumunun deneysel kolit modelinde araştırılması", 172 pp., Antalya, Eylül 2009
E62. M.Koçer, M.Bülbül, Ö.R.Tarhan, A.Kolancı, T.R.Koç, K.Türker, İ.Arı, İ.M.Çiriş, N.Karahan, 6.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "6.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Pankreasın solid papiller tümörü: Olgu sunumu", 164 pp., Antalya, Eylül 2009
E63. M.Ö.Tonguç, F.M.Kırzıoğlu, Ü.Çalışkan, M.Çiriş, G.Çağlayan, D.Canatan, Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu konferansı dahilinde "Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Talasemi majörlü bireylerde dişetinde demir birikiminin araştırılması", 78 pp., Ankara, Ekim 2009
E64. İ.M.Çiriş, N.Karahan, G.İnan, S.S.Bektaş, K.K.Bozkurt, 19. Ulusal Patoloji Kongres konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2009" bildiri kitapçığındaki "Gastrik Adenokarsinom ve Granülomatöz Gastrit Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu", 70 pp., Girne, Kıbrıs, Ekim 2009
E65. M.İşler, Y.Songür, A.Şenol, M.Çiriş, İ.Onaran, K.G.Başyiğit, A.G.Karahan, H.Vural, 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology, 20(1)" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda trinitrobenzen sulfonik asit ile uyarılan kolit modelinde Lactobacillus fermentum'un koruyucu etkinliği", 37-38 pp., Ankara, Ekim 2009
E66. B.K.Köroğlu, İ.H.Ersoy, M.Köroğlu, A.Çelik, M.Çiriş, M.N.Tamer, 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu konferansı dahilinde "8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" bildiri kitapçığındaki "Bilateral sürrenal büyük kitlelerde dikkat! Sürrenal lenfoma", 55-56 pp., Kuşadası, Kasım 2009
E67. A.Bircan, D.Karayiğit, N.Songür, G.Koparan, Ş.Kaya, M.Çiriş, M.Sırmalı, S.Güneş, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi," bildiri kitapçığındaki "Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde iskelet metastazı: İki olgu sunumu", 76 pp., İstanbul, Mayıs 2010
E68. A.M.Ceyhan, G.Meriç, G.Aynali, M.Ciriş, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Topikal Topikal Takrolimus ile Dramatik Düzelme Gösteren Alt Dudak Yerleşimli Eroziv-Ülseratif Oral Liken Planus Olgusu", 174 pp., Antalya, Ekim 2010
E69. İ.M.Çiriş, K.K.Bozkurt, Ş.Başpınar, N.Kapucuoğlu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2010;26 (ek sayı)" bildiri kitapçığındaki "Meme kanserinde COX-2 overekspresyonunun klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi", 145-146 pp., Eskişehir, Ekim 2010
E70. N.Karahan, T.Devrim, K.K.Bozkurt, İ.M.Çiriş, R.Çetin, T.Turgut, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2010; 26" bildiri kitapçığındaki "Sigmoid kolonda Matür Kistik Teratom: Bir Olgu Sunumu", 188 pp., Eskişehir, Ekim 2010
E71. N.Karahan, Ş.Başpınar, K.K.Bozkurt, E.Çaloğlu, İ. M.Çiriş, N.Kapucuoğlu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 2010; 26" bildiri kitapçığındaki "Primer ve rekürren bazal hücreli karsinomlarda MMP-2, MMP-9 ve COX-2 ekspresyonu", 4 pp., Eskişehir, Ekim 2010
E72. D.Z.Karayiğit, M.Çakır, A.Bircan, M.Çiriş, Ş.Kaya, F.Kayan, A.Akkaya, E.Çaloğlu, TÜSAD 32. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Solunum" bildiri kitapçığındaki ""Romatoid Artrite Bağlı İnterstisyel Akciğer Hastalığı ve Eşlik Eden Akciğer Kanseri: Olgu Sunumu (Elektronik Poster)", 27 pp., Antalya, Ekim 2010
E73. H.Demiralay, M.Akdoğan, M.Çiriş, 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi konferansı dahilinde "15. Pratisyen Hekimlik Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Thympra Spicata labiata Yağı'nın (karabaş kekik yağı)ve atorvastatinin antihiperkolesterolemik etkinliğinin araştırılması", 99 pp., Antalya, Ekim 2010
E74. G. Aynalı, F. Ünal, M. Yarıktaş, H. Yasan, M. Çiriş, Ö. Yılmaz, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Submandibular bezde multipl flebolitler içeren kavernöz hemanjiom: ilk pediatrik olgu", 360 pp., Antalya, Ekim 2011
E75. G. Aynalı, Y. Kurt, M. Yarıktaş, A. Altuntaş, M. Çiriş, A. Yetiş, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larenksin pyojenik granülomu: olgu sunumu", 349 pp., Antalya, Ekim 2011
E76. M. Doğan, G. Aynalı, M. Yarıktaş, H. Yasan, M. Özkan, M. Çiriş, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Lenfadenomegaliyi taklit eden Schwannom: Pediatrik olgu sunumu", 253 pp., Antalya, Ekim 2011
E77. M. Yarıktaş, M. Özkan, G. Aynalı, F. Ünal, H. Yasan, M. Tüz, M. Çiriş, Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi 33. Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Deneysel otitis media tiplerinde kalsiyumdan zengin diyetin timpanoskleroz oluşumuna etkisi", 77 pp., Antalya, Ekim 2011
E78. F. Ünal, M. Tüz, M. Yarıktaş, G. Aynalı, M. Doğan, M. Çiriş, 34. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Larinks karsinomuna eşlik eden pyojenik granülom: olgu sunumu", 398 pp., Antalya, Ekim 2011
E79. G. Aynalı, M. Yarıktaş, M. Tüz, M. Doğan, M. Çiriş, 34. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pyojenik granüloma alt konka radyofrekans uygulamasının komplikasyonlarından biri olabilir mi?", 176 pp., Antalya, Ekim 2012
E80. K. K. Bozkurt, N. Karahan, E. Çaloğlu, İ.M. Çiriş, M.E. Kesici, M. Koçer, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Psödomiksoma peritonei oluşturan duplikasyon kisti: Bir olgu sunumu", 114 pp., İzmir, Kasım 2011
E81. İ.M. Çiriş, M. Kızmaz, K.K. Bozkurt , M. Bülbül, M. Koçer, Ş. Başpınar, N. Karahan, S. Bircan, N. Kapucuoğlu., 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pankreasın infiltratif duktal adenokarsinomlarında NGF ve GDNF ekspresyonu", 136-137 pp., İzmir, Kasım 2011
E82. N. Karahan, T. Devrim,Ş. Başpınar, K.K. Bozkurt, M. Koçer, N. Kapucuoğlu, M. Çiriş, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Kolorektal karsinomlarda yüksek CD133 ekspresyonu ve PTEN ekspresyon kaybının klinikopatolojik önemi", 106 pp., İzmir 2011, Kasım 2011
E83. İ.M. Çiriş, S. Bircan, Ş. Başpınar, G.İ. Mamak, K.K. Bozkurt, 21. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Patoloji Kongresi Türk Patoloji Dergisi Cilt 27 Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Klasik Hodgkin Lenfomalarda NF-KB, MMP-2, MMP-9, KASPAZ-3 ve LMP-1 ekspresyonu", 126 pp., İzmir, Kasım 2011
E84. Ö. Öztürk, U. Khayri, Y. Kurt, M. Has, İ.M. Çiriş, M. Tüz, A. Akkaya, M. Çetin, Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Bilateral vokal kord Paralizisi olan ağır obstrüktif uyku apne sendromu olgusu", 14 pp., Antalya, Nisan 2011
İ.M. Çiriş, K.K. Bozkurt, E. Çaloğlu, N. Kapucuoğlu,  22. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi, 2012 Cilt 28, Ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Serviksde granülositik sarkom: Olgu sunumu" 184 pp., Antalya, Kasım 2012
hide panel Loading...