Prof Dr Metin Çiriş

SDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji

Metin Çiriş

Prof. Dr. İ. Metin ÇİRİŞ


BAKTIĞIM BİYOPSİLER:İlgi alanlarım: Nefropatoloji, Tiroid ve paratiroid patolojisi, Baş-boyun patolojisi, Hepatobiliyer sistem hastalıkları patolojisi , Pankreas patolojisi, Santral sinir sistemi patolojisi, kemik ve yumuşak doku patolojisi.

Görevlerim:

Uzmanlık Öncesi:


SDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim dalı öğretim üyeliği
Dr.Arş.Gör Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D. 1997-2001
Uzm.Dr.Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D. 2001-2002

Uzmanlık Sonrası:

Süleyman Demirel Ünivesitesi Tıp Fakültesi:


Uzm. Dr. S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D. 2002-2003
Yrd.Doç.Dr. S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D. 2003-2013
Doç. Dr. S.D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D. 2013-
Tıp Fakültesi Dönem 3 Koordinatör yardımcılığı 2010-2013
Tıp Fakültesi Dönem 3 Koordinatörü 2013-2016
HADYEK Üyeliği 23.08.2011 - 11.09.2015
DEHATAM Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurul Üyesi 21.08.2013 - 03.09.2015
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuvar kalite ve alımsatım görevleri (değişik yıllarda)
Tıp Fakültesi Eğitim Programını değerlendirme Komisyonu EPDK Üyeliği, 2021-
Tıp Fakültesi Koordinatör yardımcılığı 2019-
SDÜ HADYEK Kurul üyeliği
SDÜ Deney Hayvanları Etik Kurul Başkan Yardımcılığı 2019-
Patoloji Çalışma Grup Üyelikleri
 • Danışman Öğretim Üyeliği, 2017
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu üyeliği, 2017
 • Öz değerlendirme çalışma grubu üyeliği, 2018
 • Ölçme değerlendirme kurul üyeliği, 2019-2021
 • Başkoordinatör yardımcılığı, 2019
 • Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Asil üyeliği, 2019-
 • Tıp Fakültesi Oryantasyon Ekibi üyeliği, 2020
 • Fakülte öğrenci genel durum takibi görevlendirmesi, 2020
 • Ölçme değerlendirme kurul üyeliği, 2021
 • Yatay geçiş komisyon üyeliği, değişik yıllarda
 • TEV bursu görevlendirme, değişik yıllarda
 • Patoloji Laboratuvarı birim sorunlusu 4.01.2022
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı başkanlığı 17.03.2020-2023
 • Katılımlar:

  1. XIII. Ulusal Patoloji Kongresi, 4-8 Eylül 1997, İstanbul
  2. Deri eki tümörleri kursu, 2 Mayıs 1998, İzmir
  3. Jinekolojik onkoloji patoloji kursu, 6. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi bünyesinde, 12 Ekim 1998, Antalya
  4. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası
  5. Endometrial biyopsi ve küretaj materyallerinin değerlendirilmesi kursu, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi bünyesinde, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası
  6. Akciğer tümörleri kursu, XIV. Ulusal Patoloji Kongresi bünyesinde, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası
  7. Isparta sosyal ve bilimsel etkinlik günleri, 22-25 Haziran 2000, Isparta
  8. Kemik ve yumuşak doku tümörleri sempozyumu, 15-19 Ekim 2002, Pamukkale Ü
  9. XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, 29-31 Mayıs 2003, Ankara Patoloji Derneği
  10. Gastroenteropankreatik GEP endokrin tümörler kursu, 20 Mart 2004, Marmara Oteli, İstanbul
  11. Basics and applications of molecular pathology kursu, 21 Mart 2004, Marmara Oteli, İstanbul 
  12. Uluslararası katılımlı karaciğer sempozyumu, 21-22 Nisan 2004, Isparta
  13. 17. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 3-6 Ekim 2004, Gaziantep
  14. VI. stereolojik metotlar ve uygulamaları kursu, 11-14 Ekim 2004, Isparta
  15. Cerrahi meme patolojisi günleri, 16-17 Nisan 2005, İstanbul
  16. Over tümörleri kursu, 14-15 Mayıs 2005, İzmir
  17. Tiroid sitopatolojisi kursu, 19-20 Kasım 2005, Hacettepe, Ankara
  18. Nefropatoloji kursu, 22-23 Kasım 2005, Adana
  19. Akciğerlerin patolojik incelenmesinde potansiyel güçlükler ve nadir görülen akciğer lezyonları kursu, 3-4 Haziran 2006, Çukurova Üniversitesi, Adana
  20. Patolojide yenilikler ve ayırıcı tanı kursu, 17-18 Mart 2007, Hacettepe Ankara
  21.  9. Ulusal meme hastalıkları kongresi, 5-9 Eylül 2007, Ankara
  22. Patoloji kursu, 9. Ulusal meme hastalıkları kongresi kapsamında, 5-9 Eylül 2007, Ankara
  23. Gastrointestinal ve hepatobiliyer sistem patolojileri kursu, 2-3 Kasım 2007, Sivas
  24. Karaciğer patolojisi kursu, 23-24 Mayıs 2008, Ege Patoloji Derneği İzmir
  25. 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Antalya
  26. IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 26-29 Mart 2009, Hacettepe Ankara
  27. Probleme dayalı öğrenim kursu, 13-15 Nisan 2009, Isparta
  28.  Yüksek dereceli glial tümörler kursu, 7 Kasım 2009, Acıbadem Ü, İstanbul
  29. Patolojide yenilikler ve ayırıcı tanı kursu, 3-4 Nisan 2010, Hacettepe Ankara
  30. Kemik iliği kursu, 9-11 Nisan 2011, Çeşme
  31. Hepatobiliyer sistem patolojisi kursu, 7 Haziran 2010, Marmara Ü, İstanbul
  32. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül - 3 Kasım 2010, Eskişehir
  33. Baş boyun patolojisi kursu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi kapsamında, 29 Eylül - 3 Kasım 2010, Eskişehir
  34. Olgularla baş boyun patolojisi kursu, 1 Nisan 2011, Ankara
  35. Patolojide yenilikler ve ayırıcı tanı kursu, 2-3 Nisan 2011
  36. 36. Avrupa sitoloji kongresi. 36th European Congress of Cytology, 22-25 Eylül 2011, İstanbul
  37. Pediatrik ve perinatal patoloji kursu, 16 Kasım 2011, İzmir
  38. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir
  39. Mediasten patolojisi kursu, 14 Ocak 2012, Adana
  40. Dermatopatoloji kursu, 14 Nisan 2012, İstanbul
  41. IX. Deney hayvanları kullanımı eğitim programı katılımı, 21 Eylül 2012
  42. 22. Ulusal Patoloji Kursu, 7-11 Kasım 2012, Antalya
  43. Endokrin kursu, 23 Haziran 2013, İstanbul
  44. Surgical pathology: Current concepts meeting, 13-14 Nisan 2013, Adana
  45. Deney hayvanları kullanım sertifikası, sertifika no: 2013/029. 16-23 Kasım 2013, Isparta
  46. Jinekopatoloji kursu, 7 Aralık 2013, Ege Patoloji Derneği, İzmir
  47. 7. Ultrasonografi eşliğinde uygulamalı karaciğer biyopsi kursu katkısı, 12 Nisan 2013, Isparta
  48. First international medical students congress presentation and participation, 3-5 Mayıs 2013, Isparta
  49. Nefropatoloji kursu, 27-28 Eylül 2014, Ege Patoloji Derneği, İzmir
  50. Tıp eğitiminde ölçme değerlendirme kursu, 15-16 Nisan 2014, Isparta
  51. 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Antalya
  52. Tıp Dergisi Kurulu Bölüm Editörü, 2016
  53. Eğitim becerileri kursu, 15-18 Şubat 2017, Isparta
  54. Tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirme kursu katkısı, belge no: 24/11/2017/230. 23-24 Kasım 2017, Isparta
  55. 28. Ulusal Patoloji Kongresi, 27-30 Ekim 2018, Ankara
  56. 4. Multidisipliner baş boyun kanserleri kongresi konuşmacı katılımı, 8-11 Mart 2018, Antalya
  57. Meme kanseri patolojisi kursu, 21 Nisan 2018, Ege Patoloji Derneği, İzmir
  58. Renal transplant patolojisi kursu, 28. Ulusal Patoloji Kongresi kapsamında, 30 Ekim 2018, Ankara
  59. Uygulamalı mikroskop çalıştayı katkısı, 13-15 Mart 2019, Isparta
  60. Solunum zirvesi, baş boyun tümörlerinde sıradışı olgular sunumu, 13-15 Haziran 2019, Isparta
  61. 29. Ulusal Patoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Trabzon
  62. Round Cell Sarcomas USCAP eLearning 2020
  63. Adipocytic Tumors USCAP eLearning 2020
  64. Cartilaginous Tumors USCAP eLearning 2020
  65. Myxoid Tumors of Soft Tissue USCAP eLearning 2020
  66. Giant Cell-Rich Tumors of Bone USCAP eLearning 2020
  67. Vascular Tumors USCAP eLearning 2020
  68. Mesenchymal Tumors of the Gynecologic Tract USCAP eLearning 2020
  69. 30. Ulusal Patoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2021
  70. Baş – Boyun Patolojisi Kursu, 20-23 Mayıs 2021
  71. Hepato-Pankreato-Biliyer Patoloji Kursu, 20-23 Mayıs 2021
  72. Pankreas ve Periampuller Bölge Tümörleri Kursu, Ege Patoloji Derneği, 23-24 Ocak 2021
  73. Makroskopi Teknikleri Kursu, Ege Patoloji Derneği, 20 Şubat 2021
  74. Liver Cancer Symposium, San Antonio, 2 Ekim 2021
  75. 50. Uluslararası Periodontoloji Bilimsel Kongresi, sunum 2021

  76. Biyopsi sonuçlarınıza ulaşmak için:


   (Biyopsi numaranız, dosya numaranız sorulabilir):
   Patoloji Danışma: (246) 211 9424

   Katıldığım bilimsel makakeler, 1000'den fazla yurtdışı alıntıya sahiptir. Uluslararası makaleler ve alıntıları için tıklayın.

   başarılı bilim insanları
   Türkiye'nin en başarılı bilim insanları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi temsil ediyorum. Habere ulaşmak için tıklayın.

   Diğer makaleler ve derslerim için Üniversite web sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Tıklayın.

  Çalıştığım SDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı web sayfasına ulaşmak için tıklayın.


  yeni Hastane kayıt sistemine cep telefonu kayıtları olanlara otomatik SMS gönderilir.
  yeni Patoloji raporunuz imzalandıktan ve onaylandıktan sonra otomatik SMS ile biyopsi raporunuzun çıktığı bildirilir.

  SDÜ patoloji sonucunu (Dr. Metin ÇİRİŞ'e ait olanlar) fax, SMS bilgilendirme veya e-posta ile alabilirsiniz, tıklayın


  Biyopsi raporlarımız ıslak imzalı olarak çıkmaktadır.

  Biyopsi raporlarınızı, fax ile gönderebiliriz. Lütfen patoloji danışmayı (0246 2119424) arayın.

  Bana mesaj gönderin

  Biyopsi Rapor geçmişim:

  hide panel Loading...